Prezentare

MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ ȘI ATRIBUŢIILE

SECȚIEI E-INSTRUIRE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

 

Misiunea Secției

Misiunea Secției constă în planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de sistemul informațional al Academiei de Administrare Publică.

Funcţiile de bază

Întru realizarea misiunii sale Secția are următoarele funcţii de bază:

 • exploatarea, întreţinerea, gestiunea şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale;
 • asigurarea metodologică și tehnologică a instruirii la distanță.

Atribuţiile

În realizarea funcției de exploatare, întreţinere, gestiune şi dezvoltare a infrastructurii informaţionale, Secția are următoarele atribuții:

 • completarea şi extinderea infrastructurii informaţionale existente, în vederea asigurării accesului liber la informaţie;
 • elaborarea pronosticurilor și propunerilor ce ţin de dezvoltarea infrastructurii informaționale a Academiei;
 • asigurarea funcţionării normale a sistemelor informaționale ale Academiei;
 • promovarea şi susţinerea unei politici de dezvoltare şi extindere a TIC în activităţile didactice la toate nivelurile;
 • realizarea, menţinerea, modernizarea structurii și conținutului site-lui AAP;
 • informatizarea pe scară largă, integrată, a procesului administrativ, de învăţământ şi de management al cercetării, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem informaţional de management universitar.

În realizarea funcției de asigurare metodologică și tehnologică a instruirii la distanță, Secția are următoarele atribuții:

 • gestionarea și dezvoltarea platformei LearnIN a AAP;
 • acordarea asistenței metodologice și tehnice personalului didactic și tehnic în crearea conturilor și încărcarea materialelor de instruire pe Platforma LearnIn;
 • monitorizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de e-instruire și tehnologii informaționale;
 • dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice cu scopul de a valorifica potenţialul noilor tehnologii informaţionale în prestarea activităţilor didactice;
 • coordonarea şi generalizarea propunerilor pentru elaborarea politicilor interne în domeniul de competență;
 • amplificarea şi diversificarea ofertei de surse de informaţie şi cunoştinţe pentru corpul academic;
 • colaborarea și susținerea dezvoltării Bibliotecii digitale prin plasarea manualelor, notelor de curs și a materialelor didactice electronice alcătuite de cadrele științifico-didactice din Academie pe platforma LearnIN.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.