Politica accesului deschis

„ADMINISTRAREA PUBLICĂrevistă electronică cu Acces Deschis

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Academia de Administrare Publică, fondatoarea revistei „ADMINISTRAREA PUBLICĂ, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „ADMINISTRAREA PUBLICĂ se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul administrativ şi universitar.

Creative Commons License

Creative Commons Attribution License

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.

Revista este recenzată. Colegiul de redactie selectează recenzenții dintr-o bază de date elaborată în prealabil.

Publicarea articolelor elaborate de către profesorii, doctoranzii și masteranzii din cadrul Academiei este gratuită. Pentru autorii din Republica Moldova - 5 USD / 1 pagină, autorii de peste hotare – 10 USD / 1 pagină.

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

© Academia de Administrare Publică. Preluarea textelor editate în revista „Administrarea Publică” este posibilă doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparţine autorilor. Opinia redacţiei nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.