Lansarea oficială a proiectului Erasmus+ eDrone, 13-16 februarie 2017 / Kick-Off Meeting: Official Launch of the Erasmus + eDrone Project, 13-16 February 2017

În perioada 13-16 februarie 2017, la Erevan, Armenia, și-a desfășurat lucrările Reuniunea de lansare a proiectului Erasmus+„Educational for Drone (eDrone)”, fiind găzduită de partenerul de proiect, Universitatea Națională Politehnică din Erevan. Academia de Administrare Publică a fost reprezentată la această reuniune de către Silvia DULSCHI, doctor, conferenţiar universitar, și Tatiana SAVCA, lector superior universitar.

Сreată în 1933, Universitatea Politehnică Națională din Armenia are 100 000 absolvenți. Astăzi are peste 11 000 studenți, 1 000 profesori, majoritatea cu titluri științifice. Universitatea pregătește ingineri (5 ani de studii) la 105 specialități. Masterat - 19 specialități și doctorat - 17 specialități. Are 3 filiale, 20 de blocurii de studii.

Participanții la întâlnirea de lansare a proiectului au fost salutați de către conducerea Universității, de reprezentantul ERASMUS+ în Armenia, Ambasadorul Italiei în Armenia, de coordonatorul de proiect, dl prof. Pasquale Daponte de la Universitatea Sannio, Italia.

Proiectul Erasmus+ „EDrone – Education for Drone” este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building, începând cu 15 octombrie 2016, pe o perioada de 3 ani.

Obiectivul proiectului îl constituie definirea unui mediu de învățare pentru a oferi mai multe oportunități de obținere a noilor competențe legate de utilizarea tehnologiilor cu drone în activitățile profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor TIC avansate pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora în scopul diversificării oportunităților profesionale ale tinerilor.

În cadrul reuniunii, a avut loc prezentarea generală a proiectului, au fost prezentate scopul și obiectivele principale, au fost discutate bugetul și costurile eligibile ale proiectului. În conformitate cu Planul de acțiuni, elaborat la nivel de consorțiu, responsabilii (liderii) pentru implementarea pachetelor de lucru au prezentat activitățile planificate, programul de formare, pilotare și dezvoltare a politicilor, managementul, calitatea și evaluarea rezultatelor, diseminarea și sustenabilitatea lor. 

Participanții la întâlnire au vizualizat prezentările partenerilor de proiect, site-ul web al proiectului. În rezultatul discuțiilor, au fost identificate oportunităţile de colaborare pe viitor, în special, elaborarea în comun a pachetelor de lucru ale proiectului și implementarea lor. 

Programul întrunirii a prevăzut, de asemenea, câteva vizite: la Matenadaran (Muzeul de manuscrise antice); Muzeul regizorului de filme Parajanov; familiarizarea cu laboratoarele științifice ale Universității Politehnice Naționale din Armenia și alte activități. 

Participarea la această întâlnire va avea un impact pozitiv asupra organizării activităților în cadrul Planului de acțiuni al proiectului, dar și la stabilirea relaţiilor cu instituţiile, reprezentanţi ai cărora au participat la reuniune.

Coordonatorul proiectului Pasquale Daponte a înmînat fiecărui conducător de proiect Acordul de parteneriat semnat de reprezentanții EACEA..

Pe parcursul acestor zile membrii parteneriatului, format din 17 instituții, au pus în discuție subiecte cu referire la buna implementare a proiectului, managementul proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspecte financiare, sustenabilitatea proiectului. Totodată, au fost discutate și distribuite sarcinile fiecărei instituții în cadrul pachetelor de lucru ale proiectului, identificate mijloacele de comunicare a partenerilor pe parcursul derulării proiectului etc.

Prezentare

Galerie foto

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.