Educational for Drone / eDrone

 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Capacity Building in the Field of Higher education (E+CBNE)

 


Proiect: Educație pentru Drone / eDrone

(15.10.2016-14.10.2019)

Scopul eDrone este de a oferi mai multe oportunități pentru a acumula noi competențe legate de utilizare a tehnologiilor cu drone în activitățile profesionale. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor TIC avansate pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute prin drone, care ar putea parcurge un drum lung spre obiective și priorități în ceea ce privește optimizarea competențelor profesionale, care au fost deja declarate în dezvoltarea socio-economică a Strategiei 2020 a tuturor țărilor partenere, cât și în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru tineri, care este puternic încurajată de Strategia Europa 2020, astfel cum se menționează în Comunicarea „tineretul în mișcare”, a Comisiei Europene.

 

Utilizarea dronelor de către profesioniști va deschide noi oportunități dar acestea necesită cunoștințe practice și teoretice ca:

I.   caracteristica dronelor mecanice;

II.  echipamente de detecție;

III. prelucrarea și utilizarea informațiilor dobândite;

IV. legile naționale și locale care reglementează utilizarea acestora.

 

Obiectivul principal al proiectului eDrone este de a oferi instituțiilor de învățământ superior din țările partenere instrumente efective și eficiente pentru crearea birourilor pentru Educație pentru Drone (OED), în scopul transferării tuturor cunoștințelor de mai sus pentru profesioniștii din fiecare țară parteneră.

 

Mai mult decât atât, proiectul își propune realizarea unei infrastructuri inovatoare bazate pe TIC care utilizează tehnologii și metodologii îmbunătățite care să permită tuturor țărilor partenere să creeze o rețea pentru schimbul de conținut educațional și a bazelor de date pentru profesioniști.

 

 

Project: Educational for Drone / eDrone

(15.10.2016-14.10.2019)

The aim of eDrone proposal is to define a learning environment to deliver more opportunities to access new competences related to the use of drone technologies in professional activities. These new competences refer in particular to the use of advanced ICT solutions for the use of drones and of the data acquired through drones that may go a long way towards the goals and priorities in terms of optimization of the professional competences, that have already been stated in the Social-economic Development Strategy 2020 of all the Partner Countries, and in terms of creating new job opportunities, especially for youth that is strongly encouraged by Europe 2020 strategy as stated in the European Commission Communication „Youth on the Move”.

The use of drones by professionals will open new scenarios requiring practical and theoretical knowledge that are beyond the simple driving and maintenance of drones:

I.   drone mechanical characteristics;

II.  sensing equipment;

III.  processing and use of the acquired information;

IV.  national and local laws regulating their use.

 

The main objective of the eDrone project is to provide higher education institutions in the Partner Countries with effective and efficient instruments to setup Offices for Education for Drones (OED), for the transferring of all the above mentioned knowledges to professionals of each Partner Country. Moreover, the project aims at realizing an innovative ICT-based infrastructure employing enhanced technologies and methodologies allowing all the Partner Countries to create a network for sharing educational contents and databases to professionals. Such infrastructure will be used to support OED in the technological and scientific transfer to professionals. The Programmer Countries will transfer their know-how and expertise for the achievement of the eDrone objectives by training the future teachers of the OED and by supporting them in the first edition of the OED.


 


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.