Doctoral Study Program / Program de studii doctorale

PRESENTATION

The doctoral study program reprezents cycle III of university studies. After the defence of the PhD thesis, the candidate is awared the scientific degree of doctor in science.  

The Academy of Public Administration is entitled the right to organize and conduct doctoral studies in the specialties:

 • 521.02World economy, international economic relations;
 • 561.01 Theory, methodology of political science, institutions and political processes;
 • 562.01 Theory, methodology of international relations and diplomacy;
 • 563.01 – Theory and methodology of public administration;
 • 563.02 – Organization and  management of public institutions; public services.

DOCTORAL STUDIES ARE ORGANIZED:

 • full-time with a duration of 3 years and part-time with a duration of 4 years;
 • with budget funding and on the basis of contract.  

 STAGES OF THE DOCTORAL STUDY PROGRAM

 1. Training Program based on advanced university studies;
 2. Individual scientific research program finalized with the writing and defending of the PhD thesis.

PREZENTARE

Studiile doctorale reprezintă ciclul III de studii universitare, care permite, după susţinerea tezei de doctorat, obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe.

Academia de Administrare Publică este abilitată cu dreptul de organizaţie cu activitate de doctorat la specialităţile:

 • 521.02 –  Economie mondială, relații economice internaționale;
 • 561.01 Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice;
 • 562.01 Teoria, metodologia relațiilor internaționale și a diplomației;;
 • 563.01 – Teoria, metodologia administrației publice;
 • 563.02 – Organizarea și dirijarea în instituțiile administrației publice; servicii publice.

STUDIILE LA DOCTORAT SUNT ORGANIZATE:

 • sub forma învăţământului cu frecvenţă (cu durată de 3 ani) şi învăţământului cu frecvenţă redusă (cu durată de 4 ani);
 • cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract.

ETAPELE STUDIILOR DOCTORALE:

 1. Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
 2. Program individual de cercetare ştiinţifică, finalizat cu elaborarea tezei de doctorat.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.