Direcții de activitate

Direcțiile de activitate a Secției managementul calității vizează orientarea spre o îmbunătățire continuă a calității proceselor de educație superioară și formare profesională în conformitate cu obiectivele politicii în domeniul calității pentru atingerea standardelor profesionale de înaltă performanță a cadrelor și consolidarea imaginii Academiei ca instituție de referință în domeniul administrării publice.

Obiectivul general al activității Secției constituie cooperarea strategică cu subdiviziunile instituționale în vederea implementării SMC pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale, promovarea standardelor profesionale de înaltă performanță instituțională și a valorilor culturii calității: profesionalism, transparență, responsabilitate, competitivitate, imparțialitate, cooperare și autoevaluare, care va asigura pregătirea cadrelor calificate și va permite demonstrarea capacității instituționale de pregătire profesională de calitate pentru domeniul administrației publice.

Secția managementul calității își desfășoară activitatea în următoarele direcții:
1. proiectarea acțiunilor strategice de asigurare a calității pentru realizarea obiectivelor de acreditare națională/internațională;
2. actualizarea documentelor sistemului de management al calității;
3. elaborarea mecanismelor, procedurilor și a instrumentelor necesare pentru acreditarea internă;
4. gestionarea sistemului de evaluare internă a calității prestanței academice;
5. formularea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor prestate de Academie;
6. coordonarea acțiunilor de audit intern a proceselor educaționale din Academie;
7. asistența metodologică a personalului academic în probleme de asigurare a calității;
8. analiza calitativă a valorii riscurilor SMC și elaborarea strategiilor de excludere a acestora;
9. evaluarea mecanismelor și procedurilor de mentenanță a performanței instituționale;
10. diseminarea informațiilor pentru promovarea culturii calității.
 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.