Direcția editorială

Scurt istoric

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 5 august 1993 Academiei de Administrare Publică i s-a oferit dreptul de editor al literaturii metodice și didactico-științifice de profil. Întru executarea acestei prevederi în cadrul instituției a fost formată o subdiviziune preocupată de aceste activități.

La început aceste funcții le exercita Secţia relaţii externe, activitate ştiinţifică şi editorială. În anul 1994 este înființată Secţia metodico-editorială, redenumită ulterior în Sector editare. Din august 1998 acesta devine Secţie editare. În anul 2002 activitatea editorială era asigurată de către două subdiviziuni - Secția editare și Secția poligrafie, Academia dispunând și de o mini-tipografie. Din ianuarie 2006 denumirea subdiviziunii respective este Secţia activitate editorială.

Secţia activitate editorială a fost condusă pe parcursul anilor de Vasile Cioaric, Tudor Deliu, Tudor Chifiac, Boris Parii, Vasile Trofăilă, Vlad Ciobanu, Ion Axenti, Mihai Manea, în prezent de Sergiu Vladîca.

Procesul editorial în Academie este coordonat de conducerea instituției şi se desfăşoară în baza unor planuri editoriale anuale, aprobate prin hotărâre de Senat, care prevăd:
- publicarea lucrărilor metodico-didactice şi ştiinţifice, a cursurilor de lecţii, a manualelor şi monografiilor ce ţin, în primul rând, de domeniul administrării publice
- editarea revistei metodico-ştiinţifice trimestriale ,,Administrarea Publică”
- editarea ziarului bilunar ,,Funcţionarul Public”.

Editarea lucrărilor științifice și metodico-didactice

Pe parcursul activității Academiei cu participarea nemijlocită a Secției activitate editorială au fost editate în mii de exemplare, zeci de publicaţii din domeniul teoriei, istoriei și practicii administraţiei publice, teoriei statului şi dreptului, economiei şi finanţelor publice, relaţiilor internaţionale, problemelor social-umane, tehnologiilor informaţionale. Multe dintre aceste ediţii sunt de pionierat în domeniul administrării publice în Republica Moldova.

Secția activitate editorială lansează, anual, culegeri de materiale ale conferinţelor teoretico-ştiinţifice şi ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale, care se desfăşoară tradiţional către Ziua Academiei - 21 mai, materialele meselor rotunde dedicate Zilei internaționale a drepturilor omului și ale conferințelor științifice ale tinerilor cercetători.

Revista ,,Administrarea Publică”

Odată cu deschiderea, în anul 1993, a Academiei de Administrare Publică s-a inițiat nu numai procesul de instruire inițială și continuă a cadrelor pentru administrația publică, dar au demarat și cercetările științifice în domeniul administrației publice. Pentru facilitarea acestui proces, alături de alte activități, la Academie a fost instituită și revista metodico-științifică trimestrială ,,Administrarea Publică”, primul număr al căreia a apărut cu 25 de ani în urmă, fiind raportat la trimestrul octombrie-decembrie 1993.

Pe parcursul celor 25 de ani în cele aproape 100 de numere de revistă au fost publicate mii de studii care, în totalitatea lor, constituie un aport important la dezvoltarea științei administrației în Republica Moldova.

Revista ,,Administrarea Publică” inserează articole științifice în limbile română, engleză, franceză și rusă, unele materiale fiind semnate de autori din România, Ucraina, Rusia, Israel, Estonia, Republica Yemen, Liban și alte țări.

Ziarul ,,Funcționarul Public”

Fondat în decembrie 1994, ziarul „Funcţionarul Public” a promovat în permanenţă evoluţia sistemului administrativ autohton, transformările conceptuale ale procesului de studii de la Academie, fiind fidel cititorului său - funcţionarul public de toate nivelurile.

Printre cele mai frecvente rubrici susținute de-a lungul anilor se enumeră „Oficial”, „Administraţia publică locală”, „Administraţia publică centrală”, „Eveniment”, „Modernizarea Academiei - modernizarea instruirii”, „Perfecţionare”, ,,Cooperare internațională”, ,,Proiecte în derulare”, ,,Întrebați - răspundem”şi altele.

În aprilie 2017 a apărut cel de-al 500-lea număr, jubiliar al ziarului ,,Funcționarul Public”. Cu acest prilej a fost lansată o ediție specială a ziarului, a avut loc o întâlnire a foștilor și actualilor colaboratori, a autorilor și cititorilor publicației.

Cele două ediții periodice reflectă sistematic problemele teoriei şi practicii administrării publice, promovării reformelor administraţiei publice locale şi organizării administrativ-teritoriale, tranziţiei la economia de piaţă, legislaţiei în vigoare, activitatea şi experienţa acumulată de organele administraţiei publice, de către funcţionarii publici şi reprezentanţii aleşi din republică. Aceste publicaţii periodice cuprind aria geografică a întregii ţări, fiind abonate de către instituţiile administraţiei publice.

Asigurarea paginii WEB

Din anul 2007, o funcție importantă a Secției este asigurarea paginii WEB a Academiei cu informații operative și imagini foto despre evenimentele importante din cadrul instituției. Aceste evenimente sunt plasate pe site-ul oficial al Academiei, de regulă, în ziua desfășurării evenimentului.

* * *

Actualmente, Secția activitate editorială asigură reflectarea celor mai importante evenimente de la Academie - conferințe și foruri științifice, vizite la instituție a unor înalți oaspeți – ambasadori acreditați în Republica Moldova, delegații de peste hotare, dar și procesul de studii, activitatea Senatului și Consiliului Științific ale Academiei, a catedrelor și departamentelor, derularea unor proiecte naționale și internaționale cu participarea AAP.

Colaboratori:

Sergiu VLADÎCA – șef secție
Tel.: (373 22) 28 40 78
GSM (+373) 78884812
Ion AXENTI – specialist principal
Tel.: (373 22) 28 40 78
GSM (+373) 69317483
E-mail: ion_axenti@yahoo.fr
Ana-Laura PAȘNIC - specialist principal
Tel.: (373 22) 28 40 78
GSM (+373) 68931439
E-mail: loryta8111@gmail.com

 

Marina PASTUH – inginer-programator
Tel.: (373 22) 28 40 78
GSM (+373) 78884854
E-mail: marina.pastuh@mail.ru

 

Tel.+ (37322) 28 40 78
e-mail: aap.editura@yahoo.com

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.