Date generale

Consiliul Calității - este organul colectiv de lucru al Academiei cu următoarele responsabilități de bază:

a) promovează orientarea activității Academiei către client;
b) stabilește conceptul și cultura calității în Academie;
c) consolidează procesul de îmbunătățire continuă a SMC,
d) adoptă decizii colective privind sporirea capacității și capabilității instituționale;
e) identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc SMC;
f) stabilește politica și obiectivele Academiei în domeniul calității;
g) aprobă actele normative interne pe segmentul sistemului de management al calității (proceduri documentate, coduri, statut, etc.);
h) urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea politicii și obiectivelor în întreaga instituţie;
i) asigură promovarea abordării pe baza de proces a SMC cu definirea proceselor necesare a SMC, definirea autorităților și responsabilităților pentru conducerea proceselor, determinarea interdependențelor și gestionarea riscurilor aferente;
j) încurajarea angajamentului referitor la calitate la toate nivelele ierarhice ale Academiei;
k) verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente SMC;
l) monitorizează funcționarea SMC în conformitate cu prevederile modelului selectat;
m) înaintează propunerile conducerii Academiei privind constituirea Comisiilor de Asigurare a Calității;
n) organizează baza de date care permite autoevaluarea internă a SMC;
o) elaborează Raportul anual cu privire la funcționarea SMC cu reflectarea oportunităților de îmbunătățire și necesităților de modificare a acestuia;
p) organizează analize periodice (cel puțin anual) a funcționării SMC;
q) gestionează procesul de Audit Intern a SMC;
r) coordonează procesele de Evaluare Externă a SMC (în scopul certificării sau acreditării);
s) asigură menținerea integrității SMC atunci când sunt planificate și implementate schimbări ale SMC.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.