Conferințe 2018

Conferința științifico-practică internațională „Consolidarea administrației publice locale și perspectivele europene ale Republicii Moldova”, 23 noiembrie 2018

The International Scientific-Practical Conference “Consolidation of Local Public Administration and European Perspectives of the Republic of Moldova”, November 23, 2018

Международная научно-практическая конференция «Консолидация местного публичного управления и европейские перспективы Республики Молдова», 23-го ноября 2018


Conferința internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice”. 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice, 17 mai 2018

International Scientific – Practical Conference “Public Administration theory and practice: 25 years of theoretical work and practical achievements in the field of public administration”, Thursday, May 17, 2018


Conferința științifico-practică internațională, cu genericul: Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice, ediţia a IV-a, 23 februarie 2018

International Scientific – Practical Conference: Contribution of Young Scientists to the Development of Public Administration, IV edition, Academy of Public Administration, February 23, 2018

Международная научно-практическая конференция „Вклад молодых исследователей в развитие публичного управления”, выпуск IV, Академия публичного управления, 23-го февраля 2018


Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.