Conferința științifico-practică internațională, cu genericul: Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice, ediţia a IV-a, 23 februarie 2018

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

CATEDRA ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

INVITĂ TINERI CERCETĂTORI SĂ PARTICIPE LA
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ,
CU GENERICUL:

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

EDIŢIA A IV- A

CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 23 FEBRUARIE 2018

Conferința științifico-practică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” lansează un nou apel pentru implicarea activă a tinerilor cercetători - studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice debutante și personalul din administrația publică, în dezbaterea problemelor de organizare și funcționare a administrației publice, în elucidarea factorilor care determină eficiența instituțiilor publice.

În cadrul conferinței vor fi abordate probleme teoretice și practice privind:
- organizarea și funcționarea autorităților administrației publice;
- reforma administrației publice şi modernizarea serviciilor publice;
- transparenţa şi integritatea în administraţia publică;
- formarea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici;
- descentralizarea financiară în activitatea administrației publice locale;
- dezvoltarea regională;
- e-guvernare, etc.

Limbi de lucru: română, engleză, rusă.


ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR ȘI CERINŢELE PRIVIND PERFECTAREA MATERIALELOR CONFERINŢEI

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Înregistrarea participanților se va efectua prin completarea și expedierea formularului de înscriere, conform anexei 1., nu mai tîrziu de 1 februarie 2018.

Expedierea/prezentarea materialelor pentru publicare se va efectua nu mai tîrziu de 10 februarie 2018, la adresa de e-mail: ctc.aap@mail.ru. Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.

Vor fi publicate materialele conferinţei, cu un volum de până la 8 pagini. Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, Windows (Times New Roman) şi prezentate pe CD, flash sau E-mail, împreună cu un exemplar printat și semnat de toţi autorii. Materialele studenților, masteranzilor și doctoranzilor trebuie să fie semnate şi de către conducătorul (coordonatorul) ştiinţific. Materialele prezentate în afara tematicii conferinţei sau fără respectarea cerințelor normative în vigoare nu se vor accepta.

Taxa de participare la conferinţă constituie 120 lei. Taxa de participare se va achita prin transfer (anexa 2) sau în casieria Academiei – până la 1 februarie 2018. Taxa de participare va acoperi publicarea programei şi a materialelor conferinţei, mapa cu materiale de lucru, diploma de participare, pauza de cafea. Cheltuielile de deplasare, alimentare, vor fi suportate de participanţi.


TEHNOREDACTARE:

- TITLUL (cu majuscule);
- Numele și prenumele autorului, instituția, programul de licență, masterat sau doctorat, gradul şi titlul ştiinţific, locul de muncă (instituţia), funcţia (se scriu complet);
- Rezumatul (în limba engleză sau franceză) până la 300 de cuvinte – font 10 pt, la 1,0 intervale;
- Textul articolului (la 1,5 intervale, mărimea caracterelor/font – 14 pt, câmpurile: stânga – 3,0 cm; dreapta -1,5 cm; sus, jos – câte 2,5 cm (format A 4 - portret); Volumul textului nu va depăși 8 pagini.
- Referinţele bibliografice se prezintă conform Standardului SM ISO 690:2012.
Referinţele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate, de exemplu [7, p.14].
Figurile, imaginile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
Imaginile trebuie să fie de calitate bună, pe suport electronic formatul JPEG. Sub figură sau imagine se indică numărul de ordine, denumirea şi sursa bibliografică. Denumirea și numerotarea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar sursa bibliografică sub tabel.
Referinţele bibliografice la șfîrșitul articolului sînt plasate în ordine alfabetică.


CONTACT

:Academia de Administrare Publică, 2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.
Catedra Științe Administrative, telefon: (+373 22) 73-71-14; 078884897; e-mail: catedrasa@mail.ru
Responsabil de organizare: conf. univ., dr. Angela Zelenschi, telefon 079622671; e-mail: ctc.aap@mail.ru


Anexa nr. 1


FORMULAR DE PARTICIPAREAnexa nr. 2

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă


Pentru transferuri în Lei MD :

Instituția: Academia de Administrare Publică
Adresa juridică: MD-2070, mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100
Banca beneficiarului: BC Moldindconbank S.A. filiala Telecentru
Cod bancar: (BIC) MOLDMD2X306
Cod IBAN (în MDL): MD97ML000000002251606232
Cod fiscal: 1007600004873

Pentru transferuri în EUR:

Bank account of the beneficiary organization:
BC Moldindconbank S.A. Telecenter subsidiary, MD-2028, MOLDMD2X
Hincesti street, 53, Chisinau
Academy of Public Administration Ialoveni street, 100, Chisinau, MD-2070
MOLDMD2X306
Banco de Sabadell,S.A.,Sabadell,Spain, BSABESBBXXX,0901012244
EURO: IBAN: MD55ML000000002251906233

Pentru transferuri în $ SUA:

The Bank of New York Mellon New York, USA, SWIFT : IRVTUS3N
Beneficiary bank: BC Moldindconbank S.A. Telecenter subsidiary, MD-2028, MOLDMD2X
Hincesti street, 53, Chisinau
Academy of Public Administration Ialoveni street, 100, Chisinau, MD-2070
MOLDMD2X306
IBAN: MD97ML000000002251606232

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.