Conferința științifico-practică internațională, cu genericul: Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice ediţia a III- a, 24 februarie 2017

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

CATEDRA ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

INVITĂ TINERI CERCETĂTORI PARTICIPE LA
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ,
CU GENERICUL:

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

EDIŢIA A III- A

CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 24 FEBRUARIE 2017

Conferința științifico-practică internaționalăContribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice lansează un nou apel pentru implicarea activă a tinerilor cercetători, precum: cadre didactice debutante, doctoranzi și masteranzi, personalul din administrația publică, în dezbaterea problemelor de organizare și funcționare a administrației publice, în elucidarea factorilor care determină eficiența instituțiilor publice.

În cadrul conferinței vor fi abordate probleme teoretice și practice privind:
- organizarea și funcționarea autorităților administrației publice,
- reforma administrației publice şi modernizarea serviciilor publice,
- transparenţă şi integritate în administraţia publică,
- formarea şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici,
- descentralizarea financiară în activitatea administrației publice locale,
- dezvoltarea regională,
- e-guvernare, etc.

Limbi de lucru: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanților și cerinţele privind perfectarea materialelor conferinţei

Formular de participare (anexa nr. 1)

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă (anexa nr. 2)

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.