Colegiul de redacție

COLEGIUL REDACŢIONAL

AL REVISTEI „ADMINISTRAREA PUBLICĂ”

1. BALAN Oleg – redactor-şef, rector al Academiei, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2. GROZA Andrei – redactor-şef-adjunct, prim-prorector al Academiei, doctor în istorie, conferenţiar universitar

3. SÎMBOTEANU Aurel – prorector al Academiei, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

4. BĂRBULESCU Iordan - Gheorghe - doctor în ştiinţe politice, profesor universitar, preşedintele Senatului, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, România

5. DULSCHI Silvia – şef al Direcţiei ştiinţă şi doctorat, doctor în istorie, conferenţiar universitar

6. GORIUC Silvia – şef Catedră ştiinţe juridice, doctor în drept, conferenţiar universitar

7. GUCEAC Ion – academician, doctor habilitat în dreptprofesor universitar

8. IJA Nicolai - director al Institutului Regional de Administrare Publică al Academiei Naționale de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Ucrainei, Odesa, Ucraina, doctor în ştiinţe politice

9. KERIKMAE Tanel - director al Şcolii de Drept din Tallinn, Universitatea Tehnologică din Tallinn, Estonia, doctor în dreptprofesor universitar

10. MANOLE Tatiana – doctor habilitat în ştiinţe economiceprofesor universitar

11. POPOVICI Angela - șef Catedră științe politice și relații internaționale, doctor în istorie, conferențiar universitar

12. ȘAPTEFRAȚI Tatiana - doctor, conferențiar universitar

13. TOFAN Tatiana - șef Catedră economie și management public, doctor în economie și management public

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.