Catedra Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

tarita

Rusu Rodica

 

Şef catedră, doctor în științe politice, conferenţiar universitar

Tel 0-22-28-48-38


Misiunea

Catedra Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale asigură realizarea activităţilor organizatorice, instructive si metodico-ştiinţifice în problemele stringente din domeniul ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale. Catedra urmăreşte finalitatea formării unei noi paradigme la masteranzi în concordanţă cu procesele reformatoare, democratice care au loc în societatea moldovenească orientată spre integrarea europeană, precum şi de a oferi condiţii optime celor care studiază în asimilarea cunoştinţelor socio-umanistice, necesare pentru realizarea cu succes a activităţii în structurile administraţiei publice, misiunile diplomatice, organismele regionale şi internaţionale.

Activitățile organizatorice şi funcţionale ale Catedrei se desfășoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Departamentului Stdudii Superioare de Masterat în modul şi condiţiile stabilite de legislaţia Republicii Moldova, Statutul Academiei şi Regulamentul Catedrei, instrucţiunile şi deciziile respective ale Senatului, Rectorului şi directorului Departamentului Stdudii Superioare de Masterat.

Breviar istoric
Catedra Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale a fost înfiinţată în octombrie 2011, ca subdiviziune structurală aparte, în urma contopirii Catedrei Ştiinţe Sociopolitice şi Relaţii Internaţionale.

Obiectivele organizatorice:

 • planificarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
 • revizuirea continuă a programelor analitice a disciplinelor; 
 • asigurarea calităţii studiilor prin îmbinarea metodelor clasice şi moderne de predare;
 • evaluarea activităţilor didactico-metodice şi formularea unor noi viziuni de organizare a procesului didactic;
 • pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ştiinţifico-didactice;
 • organizarea cercetărilor ştiinţifice pe domenii concrete în corespundere cu necesităţile vitale ale ţării;
 • participarea  la lucrările conferinţelor  ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • încadrarea în  programele şi proiectele internaţionale;
 • pregătirea şi editarea bibliografiei  metodico-didactice şi ştiinţifice;   
 • îndrumarea şi coordonarea activităţii masteranzilor.

Obiectivele instructiv-didactice:

 • planificarea şi organizarea realizării procesului didactic.
 • elaborarea cursurilor de bază şi de specializare în funcţie de necesităţile şi specificul contingentului de masteranzi.
 • ajustarea curriculei şi a cursurilor la realitatea din sistemul administraţiei reglementările în vigoare.
 • elaborarea materialelor metodico-  didactice:  prelegerilor, manualelor, recomandărilor metodice şi pregătirea lor pentru editare.
 • pregătirea cursurilor teoretice aplicative noi la disciplinele generale şi cele de specializare la cererea masteranzilor.
 • elaborarea tematicii ştiinţifice pentru investigare, a temelor tezelor de an, master şi efectuarea cercetărilor individuale ale masteranzilor.
 • evaluarea activităţilor didactice şi metodice.

Proces educaţional şi specialităţi
Procesul de studii în relaţii internaţionale se desfăşoară în baza criteriilor procesului de la Bologna la ciclu II - studii de masterat - domeniul general de studiu, codul - 31  Ştiinţe Politice; numărul total de credite de studiu -120, titlul obţinut - master în relaţii internaţionale, forma de organizare a învăţămîntului - zi şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor - 2 ani şi corespunzător 2,5 ani. 
Programul de masterat la Relaţii Internaţionale cuprinde masteratul de profesionalizare şi cel ştiinţific.

Tema de cercetare ştiinţifică: probleme actuale ale integrării europene a Republicii Moldova
Direcţiile de cercetare ştiinţifică a membrilor catedrei se realizează după cum  urmează:

 • Probleme actuale ale politicii externe a Republicii Moldova;
 • Valorificarea opţiunii europene a Republicii Moldova;
 • Problema global governance în ştiinţa politică contemporană.
 • Protocolul european actual: tendinţe şi particularităţi;
 • Securitatea internaţională şi naţională;
 • Migrație, diaspora și dezvoltare;
 • Procese culturale europene: implicaţii pentru Republica Moldova;
 • Instituţii şi procese politice;
 • Evoluţia diplomaţiei internaţionale şi naţionale;
 • Servicii diplomatice.

Servicii prestate de catedră

 1. Studii masterat de cercetare  specializarea "Relații Internaționale"
 2. Studii masterat profesional specializarea  "Relații Internaționale”
 3. Cursuri de dezvoltare profesională pentru autoritățile administraţiei publice şi funcţionarii publici din cadrul acestora.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.