Articole

Autor(i) Titlu Rubrică Număr Pagina DOAJ
         
Aurel SÎMBOTEANU Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018
Tudor DELIU Academia trebuie să rămână instituția care să pregătească și să perfecționeze cadrele din instituțiile statului Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018
Claudia CRĂCIUN Activitatea Academiei de Administrare Publică contribuie foarte mult la eficientizarea instituțiilor sistemului Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018
Svetlana GOROBIEVSCHI Vivat Academia! Vivat Profesores! Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018
Nighina AZIZOV Administrarea publică este un domeniu, în care se nasc și se dezvoltă democrația și prosperarea unei națiuni Academia de Administrare Publică la 25 de ani 2 (98), aprilie - iunie 2018
Angela POPOVICI Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale Administrarea publică: teorie și practică 2 (98), aprilie - iunie 2018
Tatiana ȘAPTEFRAȚI Dimensiunile administrației publice Administrarea publică: teorie și practică 2 (98), aprilie - iunie 2018
Tatiana SAVCA Tendințe de inovare în sectorul public orientate spre eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice Administrarea publică: teorie și practică 2 (98), aprilie - iunie 2018
Nicolae ROMANDAȘ,
Teodorina GORIUC
Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici Societatea civilă şi statul de drept 2 (98), aprilie - iunie 2018
Anatolie BANTUȘ Unele considerații privind promovarea valorilor juridice și nejuridice care stimulează activitatea funcționarilor administrației publice Societatea civilă şi statul de drept 2 (98), aprilie - iunie 2018
Sergiu CERNOMOREȚ,
Vadim ILCO
Abordări teoretice privind pedeapsa în calitate de componentă de bază a sistemului sancțiunilor penale Societatea civilă şi statul de drept 2 (98), aprilie - iunie 2018
Tatiana TOFAN Experiența Agenției de Dezvoltare Regională Sud în realizarea proiectelor de dezvoltare regională Economie și finanțe publice 2 (98), aprilie - iunie 2018
Virgiliu MOREI,
Rodica SÎRBU
Perspective la nivelul politicilor de suport al întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova. Economie și finanțe publice 2 (98), aprilie - iunie 2018
Veronica BUTNARU Importanța codului de etică pentru organizațiile responsabile social Economie și finanțe publice 2 (98), aprilie - iunie 2018
Angela ZELENSCHI Prevenirea și diminuarea stresului profesional în autoritățile publice Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (98), aprilie - iunie 2018
Orest TĂRÎȚĂ,
Traian ROPOT
China și SUA: interese și rivalități geopolitice în zona Pacificului Relații internaționale și integrare europeană 2 (98), aprilie - iunie 2018
Stela SPÎNU Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale Relații internaționale și integrare europeană 2 (98), aprilie - iunie 2018
Ion POPOVICI Modernizarea serviciilor publice – prioritate a procesului de reformă a administrației publice locale Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018
Alexandru A. GRIBINCEA Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018
Leonid BOAGHI Managementul resurselor umane din cadrul administrației publice locale din Republica Moldova: probleme și soluții Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018
Андрей ЗАБОЛОТНЫЙ Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-правового механизма регулирования профессиональной деятельности в сфере государственной службы Украины Tribuna tânărului cercetător 2 (98), aprilie - iunie 2018
Rodica RUSU Nicolae Țâu la șaptezeci de primăveri Aniversări 2 (98), aprilie - iunie 2018
         
         
Andrian CANDU Serviciul public – o sferă importantă de formare a profesioniștilor Academia de Administrare Publică la 25 de ani 1 (97), ianuarie - martie 2018
Constantin SOLOMON Administrația publică din Republica Moldova în contextul proceselor migraționale Administrarea publică: teorie și practică 1 (97), ianuarie - martie 2018
Angela POPOVICI,
Corneliu POPOVICI
Contribuția asistenței externe la consolidarea administrației publice Administrarea publică: teorie și practică 1 (97), ianuarie - martie 2018
Sergiu TATAROV Garanțiile financiare ale exercitării mandatului de ales local și problemele persistente Administrarea publică: teorie și practică 1 (97), ianuarie - martie 2018
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV
Contractul administrativ asimilat actelor administrative în contenciosul administrativ Societatea civilă şi statul de drept 1 (97), ianuarie - martie 2018
Nicolae ROMANDAȘ Reglementări privind aplicarea normelor dreptului muncii Societatea civilă şi statul de drept 1 (97), ianuarie - martie 2018
Natalia CHIPER,
Irina IACUB
Reținerea ca măsură de constrângere contravențională și impactul său asupra drepturilor omului Societatea civilă şi statul de drept 1 (97), ianuarie - martie 2018
Tatiana TOFAN Rolul marketingului în dezvoltarea micului business Economie și finanțe publice 1 (97), ianuarie - martie 2018
Oleg FRUNZE Modele de amplasare optimă a obiectivelor economice în regiunile din Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (97), ianuarie - martie 2018
Elena VACULOVSCHI,
Dorin VACULOVSCHI
Aspecte de gen ale migrației de muncă din Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (97), ianuarie - martie 2018
Eugenia CEBOTARU Cadrul legislativ ce reglementează serviciile publice prestate electronic Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (97), ianuarie - martie 2018
Silvia CIOBANU,
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN
Cultura informației în proiectul internațional LNSS Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (97), ianuarie - martie 2018
Nicolae ŢÂU,
Valerian URSU
Instrumentele şi beneficiile programului „Parteneriat pentru Pace” pentru Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 1 (97), ianuarie - martie 2018
Aleksandra GRUEVA Performanța politică - tehnologie a interacțiunii comunicative Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018
Alexandru A. GRIBINCEA,
Hani ABURABIA,
El Saied IBRAHIM
Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018
Ana ANTOCI Tipurile și formele de control în administrația publică Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018
Vasile COMENDANT Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice Tribuna tânărului cercetător 1 (97), ianuarie - martie 2018
         
         
Mircea SNEGUR

„Sunt mândru că am participat la fondarea Academiei de Administrare Publică”

Academia de Administrare Publică la 25 de ani 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Tatiana SPĂTARU Perceperea clasei de mijloc în unitățile administrativ-teritoriale ale raionului Strășeni Administrarea publică: teorie și practică 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Vitali KOLTSOV

Principalele abordări teoretico-metodologice privind determinarea esenței  și structurarea opoziției politice

Administrarea publică: teorie și practică 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Oleg SOLOMON

Analiza actului decizional administrativ prin prisma elementelor componente

Administrarea publică: teorie și practică 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV

Regimul juridic al raporturilor între centru și unitățile administrativ-teritoriale în cadrul sistemelor administrative contemporane

Societatea civilă şi statul de drept 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Irina IACUB,
Natalia CHIPER

Controlul exercitat asupra administrației publice: esență, forme, obiective și efecte

Societatea civilă şi statul de drept 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Liliana CREANGĂ

Protecția internațională a drepturilor mamei și ale copilului

Societatea civilă şi statul de drept 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Leonid BABII

Aspectul metodologic al managementului structurii economiei naționale

Economie și finanțe publice 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Elena VACULOVSCHI Rolul calității serviciilor în procesul de creștere a eficienței activității administrației publice locale din Republica Moldova Economie și finanțe publice 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Ludmila TODOROVA,
Serghei TODOROV

Perfecționarea sistemului de accelerare a activității inovaționale în țară: abordare metodologică

Economie și finanțe publice 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Silvia DULSCHI

Centre ale diplomaţiei internaţionale în epoca medievală. Școala diplomatică bizantină

Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Eugenia CEBOTARU,
Olga CEBOTARU-DIMA

Familiarizarea funcționarilor publici cu cadrul legislativ privind utilizarea dronelor

Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Rodica RUSU Diaspora în cadrul binomului „migrație și dezvoltare”: aspecte internaționale și naționale Relații internaționale și integrare europeană 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Orest TĂRÎȚĂ

Protocolul persan de la Cirus cel Mare până la Chosroes I

Relații internaționale și integrare europeană 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Hani ZEADI

Еstimаrеа imраctului lеаdеrshiр-ului аsuрrа аfаcеrilоr dе succеs

Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Alexandru A. GRIBINCEA,
El Saied IBRAHIM,
Salame HODA
Economia mondială în anticiparea inovațiilor ,,revoluționare” Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Gheorghe CAVCALIUC

Identificarea instrumentelor legale de combatere a amenințărilor la  securitatea națională, cauzate de traficul ilicit cu materiale radioactive  și nucleare

Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Maria PRISACARI Evaluarea politicilor publice - instrument de stabilire a unui management public eficient Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Diana CHIRIAC Procesul decizional prin prisma reformei administrației publice din Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017
Alexandru ȘAVGA Descentralizarea administrativă în contextul reformării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 4 (96), octombrie - decembrie 2017
         
         
Oleg BALAN Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice Academia de Administrare Publică la 25 de ani 3 (95), iulie - septembrie 2017
Aurel SÎMBOTEANU Savant şi om de stat, slujitor fidel al administrației publice. In memoriam: 85 de ani de la naşterea lui Mihail Platon Administrarea publică: teorie și practică 3 (95), iulie - septembrie 2017
Victor SACA Semnificațiile intereselor publice în contextul câmpului politic-administrativ Administrarea publică: teorie și practică 3 (95), iulie - septembrie 2017
Violeta TINCU Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autorităţile administraţiei publice locale Administrarea publică: teorie și practică 3 (95), iulie - septembrie 2017
Ana PASCARU Unele considerații privind organizarea societății în Republica Moldova Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017
Silvia GORIUC,
Adrian CRASNOBAEV
Privire specială asupra unor tehnici de protecție a mediului Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017
Eduard BOIŞTEANU,
Nicolae ROMANDAŞ
Unele reflecţii juridice privind dreptul angajatorului de a-şi revoca ordinul de concediere a salariatului Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017
Olga DORUL Individualizarea răspunderii internaționale penale pentru nerespectarea normelor privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat Societatea civilă şi statul de drept 3 (95), iulie - septembrie 2017
Tatiana MANOLE Descentralizarea şi autonomia financiară: o provocare pentru autorităţile publice locale din Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017
Tatiana TOFAN Experiența Agenției de Dezvoltare Nord în realizarea proiectelor de dezvoltare regională Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017
Oleg FRUNZE Aspecte demografice şi acțiunea lor asupra competitivității regionale în Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017
Leonid BABII Procesul de utilizare a cunoştinţelor: tratare sistemică Economie și finanțe publice 3 (95), iulie - septembrie 2017
Angela ZELENSCHI Dezvoltarea competenței profesionale şi etice a funcționarilor publici Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 3 (95), iulie - septembrie 2017
Nicolae ŢÂU Internaționalizarea activității economice şi implicarea guvernului în economia de piață Relații internaționale și integrare europeană 3 (95), iulie - septembrie 2017
Stela SPÎNU Dimensiunea europeană a educaţiei interculturale în învăţământul superior din Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 3 (95), iulie - septembrie 2017
Ana VARZARI Referenţialul teoretic privind evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici în Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017
Ion MELEŞTEAN Traseismul politic al primarilor în Republica Moldova (2011- 2017) Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017
Dinu MANOLE Eficacitatea politicii anticorupţie: exemplul Singapore-ului Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017
Cristian CAINARIAN Modernizarea sistemului achiziţiilor publice prin implementarea tehnologiilor digitale Tribuna tânărului cercetător 3 (95), iulie - septembrie 2017
         
         
Victor SACA,
Oleg SOLOMON
Reflecţii analitice asupra conceptului Centrul Guvernului Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017
Serghei PALIHOVICI Contradicțiile reformei administrativ-teritoriale în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017
Tamara GHEORGHIȚA Funcţia de Secretar de Stat în Republica Moldova: prezent şi perspective Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017
Tatiana SAVCA Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală Administrarea publică: teorie și practică 2 (94), aprilie - iunie 2017
Boris NEGRU,
Alina NEGRU
Teritoriul şi spațialitatea juridică a statului (II) Societatea civilă şi statul de drept 2 (94), aprilie - iunie 2017
Ion TIPA Individualizarea judecătorească a pedepselor penale aplicate pentru săvârşirea infracțiunilor de corupție de către funcționari publici şi/sau demnitari Societatea civilă şi statul de drept 2 (94), aprilie - iunie 2017
Galina JURAVLIOVA,
Natalia CHIPER
Asigurarea organizatorică și administrativă a mișcării cadrelor în cadrul organelor afacerilor interne ale Federației Ruse Societatea civilă şi statul de drept 2 (94), aprilie - iunie 2017
Lilia DRAGOMIR,
Andrei GUȚU
Importanţa conceptului de leadership în contextul administraţiei publice Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017
Elena VACULOVSCHI Integrarea principiilor justiției sociale în politica de dezvoltare urbană din Republica Moldova Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017
Oleg FRUNZE Teorii de analiză a indicatorilor teritoriali cu aplicare asupra rezultatelor recensământului populației şi al locuințelor 2014 Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017
Tatiana YUROCHKO,
Andrei BAKAI
Operarea modificărilor în sfera ocrotirii sănătății din Ucraina: experiența NATO în organizarea acordării asistenței medicale în cadrul unor situații excepționale Economie și finanțe publice 2 (94), aprilie - iunie 2017
Silvia DULSCHI Studiul bibliografic în teza de doctor: aspecte metodologice Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (94), aprilie - iunie 2017
Rodica RUSU Relația dintre guvern şi diasporă Relații internaționale și integrare europeană 2 (94), aprilie - iunie 2017
Alexandru GRIBINCEA,
Hoda SALAME
Creşterea competitivității naționale. Metodologia formării inovatorilor Relații internaționale și integrare europeană 2 (94), aprilie - iunie 2017
Orest TĂRÎȚĂ,
Antonina DRUC
China în spațiul geopolitic al Asiei de Sud-Est Relații internaționale și integrare europeană 2 (94), aprilie - iunie 2017
Iurie ȚAP Descentralizarea – calea democratizării și modernizării Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017
Tatiana CASTRAȘAN Abordări teoretice ale conceptului de descentralizare administrativă Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017
Nimer HAMAD Managementul strategiilor de integrare Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017
Irina CROTENCO Sistemul managementului strategic de dezvoltare a complexului turistic regional al Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (94), aprilie - iunie 2017
Sergiu VLĂDICĂ Rod al unor căutări ştiinţifice de valoare Apariții editoriale: prezentări, opinii, sugestii 2 (94), aprilie - iunie 2017
         
Angela POPOVICI, Corneliu POPOVICI Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017
Tatiana ŞAPTEFRAŢI Dezvoltarea durabilă în administrarea publică Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017
Thomas SCHMITZ Principiile generale ale dreptului Uniunii Europene – sursă de inspirație pentru dezvoltarea dreptului administrativ modern în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017
Roman BOGACIOV Elita și formarea matricei ,,posibilului invers” în procesul de autoorganizare Administrarea publică: teorie și practică 1 (93), ianuarie - martie 2017
Nicolae ROMANDAȘ,
Alexandru GAMUREAC
Contractul individual de muncă – condiție fundamentală a reglementării raporturilor juridice de muncă Societatea civilă şi statul de 1 (93), ianuarie - martie 2017
Boris NEGRU,
Alina NEGRU
Teritoriul şi spațialitatea juridică a statului (I) Societatea civilă şi statul de drept 1 (93), ianuarie - martie 2017
Oleg FRUNZE Strategia de dezvoltare a sistemului statistic național şi regional Economie și finanțe publice 1 (93), ianuarie - martie 2017
Еcaterina BARBAROȘ,
Nadejda NAZAR
Metode de combatere a inflației în Republica Moldova Economie și finanțe publice 1 (93), ianuarie - martie 2017
Ana GOREA Sondajul - tehnică interactivă de predare în grup Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (93), ianuarie - martie 2017
Eugenia CEBOTARU Platforma MCloud - infrastructură informațională guvernamentală comună Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (93), ianuarie - martie 2017
Alexandru GRIBINCEA,
Hoda SALAME
Economie inovatoare: precondiții şi factori de formare şi dezvoltare Relații internaționale și integrare europeană 1 (93), ianuarie - martie 2017
Iurie RICHICINSCHI Evoluții ale mediului internațional de securitate Relații internaționale și integrare europeană 1 (93), ianuarie - martie 2017
Victoria GOREA E-guvernarea de decidență a Republicii Moldova înglobată în procesul de consolidare a e-guvernării decizionale etalonate internațional Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017
Ana VARZARI Abordări teoretice privind evaluarea performanțelor în administrația publică Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017
Ayed LEVNAWI Impactul modelului de management economic şcolar asupra îmbunătățirii sistemului educațional din Israel Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017
Ecaterina NEGRU Dezvoltarea socioeconomică din perspectiva componentei cercetare - inovare Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017
Elena STUDENEANSCHI Analiza dimensiunilor-cheie în procesul de recrutare politică şi impactul acestora asupra componenței de gen a listelor de candidați pentru alegeri Tribuna tânărului cercetător 1 (93), ianuarie - martie 2017
Mihail MANEA Operă memorialistică de certă valoare documentară şi artistică Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Oleg BALAN Eveniment de anvergură al anului Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Dumitru ȚÂRA Omul, omul de stat, preşedintele şi… scriitorul Mircea Snegur Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Tudor DELIU Mircea Snegur – semnatar al Decretului prezidențial de fondare a Academiei de Administrare Publică Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Ion DULSCHI Istoria țării din prima sursă Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Iurie ȚAP Activitatea parlamentară în memoriile ,,labirintul destinului” de Mircea Snegur Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Mihai MANEA Memoriile ,,Labirintul destinului” de Mircea Snegur – operă memorialistică de certă valoare documentară şi artistică Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Nighina AZIZOV Aspecte ale activității administrației publice în Memoriile ,,Labirintul destinului” Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Oleg GRAUR Dragostea de țară şi de neam – pilon fundamental al Memoriilor ,,Labirintul destinului” Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Andrei VOICA Probleme de edificare a statalității în Memoriile ,,Labirintul destinului” Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
Mircea SNEGUR Memoriile ,,Labirintul destinului” - cartea de căpătâi a vieții mele Lansări de carte 1 (93), ianuarie - martie 2017
         
Aurel SÎMBOTEANU Retrospective, valențe actuale şi dimensiuni prospective ale cercetării ştiințifice la Academia de Administrare Publică Administrarea publică: teorie și practică 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Sergiu CORNEA Precizări terminologice privind noțiunile esențiale ale organizării teritoriale a puterii publice Administrarea publică: teorie și practică 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Violeta TINCU Provocări ale gestionării serviciilor publice locale prin parteneriat public-privat Administrarea publică: teorie și practică 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Nicolae ROMANDAȘ, Andrei FURCULIȚĂ Cetățenii străini cu drept de muncă pe teritoriul Republicii Moldova care nu au statut de lucrători imigranți şi nu cad sub incidența Legii Societatea civilă şi statul de drept 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Igor TROFIMOV,
Andrian CREȚU
Statutul agentului constatator în relevarea şi documentarea cazurilor de comitere a contravenţiilor ecologice Societatea civilă şi statul de drept 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Natalia CHIPER,
Irina IACUB
Mecanismul rotației cadrelor în sistemul serviciului public al Republicii Populare Chineze și Japoniei Societatea civilă şi statul de drept 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Tatiana TOFAN,
Veronica BUTNARU
Dezvoltarea și prosperitatea regiunii de dezvoltare Vest a României Economie și finanțe publice 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Evgheni KULGHINSKI Formarea noii paradigme sociale în administrarea publică a ocrotirii sănătății din Ucraina în condițiile reformei Economie și finanțe publice 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Lilia DRAGOMIR,
Ina DARII
Asigurarea sustenabilității în procesul planificării bugetare în Republica Moldova Economie și finanțe publice 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Ana GOREA Asistarea la lecții și acordarea feedback-ului Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Alexandru GRIBINCEA,
Igor ENICOV,
Mihai BRADU
Diplomaţia ţărilor lipsite de materii prime Relații internaționale și integrare europeană 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Iurie RICHICINSCHI Riscuri şi amenințări potențiale la adresa securității internaționale Relații internaționale și integrare europeană 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Stela SPÎNU Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Claudia LACHI,
Tamara GHEORGHIȚA
Eficientizarea serviciilor publice prin prisma sporirii profesionalismului funcţionarilor publici Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Doina BUMBU Protestul ca formă de participare a societăţii civile în dezvoltarea Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Nicoleta CUPCEA Considerațiuni privind reglementarea perioadei de probă Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Oleg GRAUR Repere bibliografice privind eficiența administrației publice Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Viorica MOCREAC Politici publice în domeniul administrării datelor geospațiale de către organele cadastrale Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016
Yuriy ZBYRANIK Particularitățile aplicării elementelor complexului de marketing în activitatea organelor administrației publice din Ucraina Tribuna tânărului cercetător 4 (92), octombrie - decembrie 2016
         
Parlamentul Republicii Moldova Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016
Mircea SNEGUR Începutul unei noi epoci în viața Moldovei 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016
Mircea SNEGUR Afirmarea Republicii Moldova ca stat independent 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016
Mircea SNEGUR Independenţa şi edificarea statului Republica Moldova 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova 3 (91), iulie - septembrie 2016
Andrei GROZA Despre originea rumânească /românească a cuvintelor primar și premier Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016
Tamara GHEORGHIŢA Evoluția managementului funcției publice și al funcționarului public în anii de independență a Republicii Moldova Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016
Elena KOROLCIUK Administrarea riscurilor sănătății populației din Ucraina în condițiile actuale Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016
Tatiana SAVCA Probleme actuale în politicile de dezvoltare rurală în Republica Moldova Administrarea publică: teorie și practică 3 (91), iulie - septembrie 2016
Anatolie BANTUŞ Originea şi noţiunea principiului de subsidiaritate Societatea civilă şi statul de drept 3 (91), iulie - septembrie 2016
Gheorghe Sorin SLABU Reflecții juridice privind conținutul noțiunilor de disciplina muncii, disciplina sportivă și disciplina contractuală Societatea civilă şi statul de drept 3 (91), iulie - septembrie 2016
Natalia BANTUŞ-GURDUZA Conceptul de autonomie locală în context european Societatea civilă şi statul de drept 3 (91), iulie - septembrie 2016
Oleg FRUNZE Instrumente pentru depistarea decalajelor în dezvoltarea regională din Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016
Ecaterina BARBAROȘ,
Nadejda NAZAR
Necesitatea analizei de marketing în activitatea întreprinderii Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016
Evgheni KULGHINSKI Concepția administrării de stat a calității asistenței medicale în sfera ocrotirii sănătății din Ucraina Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016
Sveatoslav MIHALACHE Considerații privind asigurarea unui consum eficient al resurselor energetice în Republica Moldova Economie și finanțe publice 3 (91), iulie - septembrie 2016
Nicolae PELIN Rolul programării logice în studierea informaticii Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 3 (91), iulie - septembrie 2016
Rodica RUSU,
Elena JOSAN
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova Relații internaționale și integrare europeană 3 (91), iulie - septembrie 2016
Alexandru GRIBINCEA Politica economică diplomatică externă a Spaniei Relații internaționale și integrare europeană 3 (91), iulie - septembrie 2016
Silvia DULSCHI Țările române în sistemul relațiilor diplomatice medievale Relații internaționale și integrare europeană 3 (91), iulie - septembrie 2016
Nighina AZIZOV Considerații generale privind implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare și a Planului de Acțiuni 2012-2015 în Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016
Ruslana SAVIN Tehnologii educaționale inovative în învățământul superior Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016
Valeria GOLKA Crowdfunding-ul politic în calitate de concepție a tehnologiilor politice Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016
Virginia COJOCARU Сriza migranților: ONU este în disperare Tribuna tânărului cercetător 3 (91), iulie - septembrie 2016
         
Tatiana ŞAPTEFRAŢI Abordări teoretice ale organizării în sectorul public Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016
Victoria CUJBĂ Proiectul Strategiei reformei administraţiei publice pentru perioada 2016-2020 Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016
Signe BURGSTALLER Unele aspecte ale autoguvernării locale în Suedia Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016
Aleksandr VORONOV Mecanismul psihologic de adoptare a deciziilor administrative în organele puterii de stat Administrarea publică: teorie și practică 2 (90), aprilie - iunie 2016
Nicolae ROMANDAŞ,
Felicia PĂSCĂLUŢĂ
Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritatea de specialitate cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016
Anatolie BANTUŞ Unele consideraţiuni privind realizarea funcţiei administrative a statului Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016
Dinara MINNIGULOVA Evaluarea anticorupţie a activităţii funcţionarilor publici din Federaţia Rusă Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016
Natalia BANTUŞ-GURDUZA Standarde europene privind regionalizarea Societatea civilă şi statul de drept 2 (90), aprilie - iunie 2016
Oleg FRUNZE Sistemul de indicatori de monitorizare ai dezvoltării regionale Economie și finanțe publice 2 (90), aprilie - iunie 2016
Nadejda NAZAR Problemele politicii investiţionale în economia Republicii Moldova Economie și finanțe publice 2 (90), aprilie - iunie 2016
Lilia DRAGOMIR Importanţa planificării strategice a bugetului în Republica Moldova Economie și finanțe publice 2 (90), aprilie - iunie 2016
Alexandru GRIBINCEA
Eugeniu JOSAN
Activitatea economică externă a Spaniei şi locul său în economia europeană şi mondială Relații internaționale și integrare europeană 2 (90), aprilie - iunie 2016
Stela SPÎNU Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie Relații internaționale și integrare europeană 2 (90), aprilie - iunie 2016
Eugenia CEBOTARU,
Olga CEBOTARU
Evoluţia domeniului medical în era digitală: pro sau contra? Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 2 (90), aprilie - iunie 2016
Victoria GOREA Mecanismele de activitate e-guvernamentală din Republica Moldova comparativ cu cadrul decizional de internaţionalizare al UE Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016
Viorica ŢURCANU,
Virginia COJOCARU
Securitatea economică a statului mic. Cazul Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016
Tatiana CASTRAŞAN Rolul diverşilor actori în realizarea procesului de descentralizare administrativă Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016
Doina BUMBU Protestul ca formă de participare a societăţii civile la dezvoltarea Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016
Svetlana ROSTETSKA Repere conceptuale ale investigării identității politice regionale Tribuna tânărului cercetător 2 (90), aprilie - iunie 2016
Orest TĂRÎŢĂ Omul care nu şi-a pierdut principialitatea niciodată Aniversări 2 (90), aprilie - iunie 2016
Catedra științe juridice Anatolie Bantuş – pilon al ştiinţei dreptului administrativ Aniversări 2 (90), aprilie - iunie 2016
Senatul, rectoratul şi colectivul profesoral-didactic al Academiei de Administrare Publică Andrei BLANOVSCHI In memoriam 2 (90), aprilie - iunie 2016
         
Tamara GHEORGHIŢA Aspecte instituţionale şi funcţionale ale gestionării funcţiei publice şi a funcţionarului public Administrarea publică: teorie și practică 1 (89), ianuarie - martie 2016
Ion DULSCHI Procesul decizional în administraţia publică: repere pentru studenţi Administrarea publică: teorie și practică 1 (89), ianuarie - martie 2016
Attila VARGA Referendumul consultativ în probleme de interes naţional. Unele aspecte teoretice de interpretare şi de jurisprudenţă constituţională Administrarea publică: teorie și practică 1 (89), ianuarie - martie 2016
Boris NEGRU Realizarea dreptului: probleme teoretice şi practice Societatea civilă şi statul de drept 1 (89), ianuarie - martie 2016
Olga DORUL Cadrul normativ internaţional în materia irelevanţei calităţii oficiale a făptuitorului în procesul de angajare a răspunderii internaţionale penale Societatea civilă şi statul de drept 1 (89), ianuarie - martie 2016
Serghei SKRILI Formarea sistemelor de partid în țările postcomuniste ale Europei Centrale și de Est Societatea civilă şi statul de drept 1 (89), ianuarie - martie 2016
Tatiana TOFAN,
Veronica BUTNARU
Aspectele funcţionalităţii şi sprijinului financiar ale politicii europene de dezvoltare regională Economie și finanțe publice 1 (89), ianuarie - martie 2016
Oleg FRUNZE Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală Economie și finanțe publice 1 (89), ianuarie - martie 2016
Daniela BRADUŢANU Identificarea persoanelor responsabile de un proces de schimbare organizaţional Economie și finanțe publice 1 (89), ianuarie - martie 2016
Teodora GHERMAN Tehnologii cloud computing aplicate pentru învăţământul virtual al funcţionarilor publici Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 1 (89), ianuarie - martie 2016
Alexandru GRIBINCEA,
Silvia LAZARI
Imigraţia în Uniunea Europeană: probleme și soluţii Relații internaționale și integrare europeană 1 (89), ianuarie - martie 2016
Viorica LEANCĂ,
Stanislav COVALSCHI
Perspective de colaborare a Republicii Moldova cu NATO în asigurarea securităţii naţionale a ţării: istoriografia problemei Relații internaționale și integrare europeană 1 (89), ianuarie - martie 2016
Iurie RICHICINSCHI Securitatea în relaţiile internaţionale Relații internaționale și integrare europeană 1 (89), ianuarie - martie 2016
Olga HUDOȘINA Licențierea ca formă a reglementării de stat a activității economice în domeniul ocrotirii sănătății Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Iurie ŢAP Dezvoltarea administraţiei publice eficiente şi responsabile prin modernizarea funcţiilor executive şi consolidarea managementului Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Tamara SUSARENCO Sindicatele ca moderator al dialogului social în statul de drept Republica Moldova Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Roman BOGACIOV Starea actuală, tendințele și perspectivele dezvoltării sociale contemporane Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Victoria GOREA Standarde europene şi internaţionale e-guvernamentale de impact oportun asupra procesului decizional al Republicii Moldova Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Nighina AZIZOV Modele de interacţiune între politicieni şi funcţionarii publici în perioada contemporană Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Valeria GOLKA Colaborarea sociopolitică: experiență mondială și ucraineană Tribuna tânărului cercetător 1 (89), ianuarie - martie 2016
Mihai MANEA Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Aurel SÎMBOTEANU Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Silvia DULSCHI Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Tatiana ŞAPTEFRAŢI Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Tatiana MANOLE Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Alexandru GRIBINCEA Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Serafim ISAC Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Aurelia ŢEPORDEI Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Nighina AZIZOV Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Constantin SOLOMON Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Thomas SCHMITZ Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Tatiana Kaigorodova Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
Mihai MANEA Față-n față cu cititorii Discuții, opinii, sugestii 1 (89), ianuarie - martie 2016
         
Aurel SÎMBOTEANU Formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor pentru administraţia publică din perspectiva edificării societăţii bazate pe cunoaştere şi valorilor euroconforme Administrarea publică: teorie și practică 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Victor MORARU Relaţiile publice – instrument de promovare a imaginii instituţiilor publice Administrarea publică: teorie și practică 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Angela POPOVICI,
Corneliu POPOVICI
Descentralizarea în Franţa: o restructurare progresivă a puterilor locale Administrarea publică: teorie și practică 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Nicolae ROMANDAŞ,
Andrei FURCULIŢĂ,
Marin POSTU
Natura juridică plurivalentă a „detaşării” în cadrul raporturilor de muncă Societatea civilă şi statul de drept 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Tatiana TOFAN,
Leonid POPOV

Managementul resurselor de sol – baza fundamentală a dezvoltării durabile pentru Republica Moldova

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Aleksandr LEVCENKO,
Haidura Hani MOHAMMAD

Tendinţe contemporane ale reglementării economice a dezvoltării inovaţionale a sistemului învăţământului superior

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Oleg FRUNZE Măsurători ai bunăstării și prosperării Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Yuri MALAHOVSKI,
Nabulsi Husein NAEF

Instrumente statale şi private de sporire a costului elementelor instituţionale ale patrimoniului naţional

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Norina Consuela FORNA,
Cristina IORDACHE,
Doriana AGOP FORNA

Impactul provocărilor economice asupra managementului şi ergonomiei clinicilor medicale dentare

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Ruslana JOVNOVACI Modelarea şi căile de realizare a competitivităţii strategice a întreprinderii Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Veronica BUTNARU

Responsabilitatea socială – instrument de management pentru administraţia publică

Economie și finanțe publice 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Eugenia CEBOTARU,
Olga CEBOTARU

Metode şi tehnici de promovare a instituţiilor publice sau a funcţionarilor publici în mediul online

Instruirea funcționarilor publici: strategii și tehnologii noi 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Alexandru GRIBINCEA,
Corina GRIBINCEA,
Serghei KOREAKIN

Diplomaţia economică şi impactul problemelor energetice asupra relaţiilor internaţionale la începutul sec. al XXI-lea

Relații internaționale și integrare europeană 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Ina MACOVEI Colaborarea universităţilor la Marea Neagră prin intercalarea valorilor şi soluţiilor comune Relații internaționale și integrare europeană 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Oleg SOLOMON

Interferenţe între eficientizarea procesului decizional administrativ şi modernizarea administraţiei publice

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Victoria GOREA

E-guvernarea Republicii Moldova organizată şi dirijată ierarhic în baza unui proces decizional emergent aspiraţiilor spaţiului comunitar european şi nivelului internaţional

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Dinu MANOLE

Democraţia directă – principiu integrat al dezvoltării Elveţiei

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 2015
Oksana FIRSOVA

GIS pentru optimizarea dotării localurilor de asistenţă medicală primară în regiunile rurale: studiu de caz în raioanele Barskyi şi Sokalskyi (Ukraina)

Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 20154 (88), octombrie - decembrie 2015
Ali Ahmed CANSO Capitalul social ca fenomen economic Tribuna tânărului cercetător 4 (88), octombrie - decembrie 20154 (88), octombrie - decembrie 2015
         

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.