Admiterea la doctorat 2021

Academia de Administrare Publică anunță admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Școlii doctorale a Academiei de Administrare Publică.

Admiterea se va organiza în perioada 21.10.2021 – 15.11.2021, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Ordinului MEC nr. 1413 din 20.10.2021 cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Academiei de Administrare Publică la următoarele programe de doctorat:

563.01. Teoria, metodologia administrației publice
563.02. Organizarea și dirijarea în instituțiile publice; servicii publice
562.01. Teoria, metodologia, relațiilor internaționale
561.01. Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice
521.02. Economie mondială, relații economice internaționale

 

Înscrierea candidaților la studii superioare de doctorat cu finanțare de la bugetul de stat se va organiza în conformitate cu granturile doctorale oferite de către Ministerul Educației și Cercetării. (Lista se anexează).

Înscrierea candidaților la studii în regim cu taxă se va desfășura la toate programele de doctorat.

Dosarul candidatului va conține următoarele acte:

Dosarul cetățenilor străini va conține suplimentar următoarele acte:

  • copia pașaportului național/buletinului de identitate având termenul de valabilitate cel puțin un an de zile;
  • copia și traducerea legalizată de pe diploma de licență, diploma de master și suplimentele la diplome sau echivalentele acestora. Actele menționate vor fi apostilate/supralegalizate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a statului emitent și a Republicii Moldova și traduse în limba română sau intr-o altă limbă de circulație internațională;
  • copia și traducerea legalizată de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care nu este întocmit intr-o limbă de circulație internațională;

Cetățenii străini pot depune dosarul on-line (la adresa: scoaladoctorala@aap.gov.md).

Actele care necesită semnături, vor fi scanate și apoi se expediază.

Proba de concurs va include examenul la specialitate și prezentarea referatului științific.

Candidații depun dosarele la concurs în perioada 21.10.21 – 03.11.21 pe adresa:
Academia de Administrare Publică
Str. Ialoveni, 100, bir. 312
Ora: 8.00 – 15.30
Tel: 022 28 48 70, mob. 078884870

Deplasare: microbuz 124, 190; autobuz 11; troleibuz 35

Granturile doctorale obținute de la bugetul de stat

Graficul procesului de admitere

Înscrierea candidaților 21 octombrie – 3 noiembrie 2021
Proba de admitere 10 noiembrie 2021
Aprobarea rezultatelor de către Consiliul Școlii Doctorale 11 noiembrie 2021
Afișarea rezultatelor 12 noiembrie 2021

 

 


 

Tag-uri: 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.