Acte normative privind activitatea științifică

LEGI ȘI HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Codul cu privire la știință și inovare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

 

ACTE NORMATIVE APROBATE DE ANACEC, ANCD, AGEPI

Codul de etică şi deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor ştiinţifice

 

ORDINE ALE MECC

Ordinul cu privire la măsurile antiplagiat în instituțiile de învățământ superior

 

DOCUMENTE INTERNE

Organigrama activității științifice în AAP

Strategia de cercetare în AAP 2021-2026

Strategia de cercetare a AAP pentru perioada 2016-2020

Planuri anuale de implementare a Strategiei de cercetare în AAP

 

REGULAMENTE

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției știință și cercetare

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Științific al AAP

Regulament cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul AAP

Regulamentul privind publicarea lucrărilor științifice și metodico-didactice

Metodologie privind publicarea lucrărilor ştiinţifice și metodico-didactice
 

PLANUL DE ACTIVITATE A DIRECȚIEI

Planuri de activitate anuale

Plan de activitate a Direcției știință și cercetare 2020

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Planuri

Planul manifestărilor științifice pentru anul 2020

Planul manifestărilor științifice pentru anul 2021

 

Evenimente în ţară

Demararea concursului intern al proiectelor științifice pentru studii universitare de doctorat, ciclul III, pentru anul universitar 2021-2022

 

Evenimente peste hotare
 

 

LISTA PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE

Proiectele științifice de inovare și transfer tehnologic

2020

 

Proiectele științifice ERASMUS+

2020

 

RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ

Raport privind activitatea științifică și inovațională 2020

Raport privind activitatea științifică și inovațională 2019

 

RAPOARTE PROIECTE DE CERCETARE

Rapoarte anuale Proiecte din cadrul Programului de Stat 2020


 

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.