ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER – ACTIVITATE MAJORĂ A STUDENȚILOR-MASTERANZI

Pe 19 octombrie curent, Senatul Academiei de Administrare Publică s-a întrunit într-o ședință ordinară, care a fost inaugurată și monitorizată de dl Oleg BALAN, președinte al Senatului, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar.

Una dintre chestiunile de bază de pe ordinea de zi a Senatului a constituit-o examinarea temelor tezelor de master (anul III, învățământ cu frecvență redusă) și confirmarea conducătorilor științifici. Dl Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, care a prezentat informația în această chestiune, a ținut să atragă atenția nu numai asupra formulării clare și univoce a temelor care urmează a fi investigate, dar și, principalul, asupra aspectului lor științific și aplicativ.

Article-level metrics

Author(s) Title Rubric Number DOAJ Page
         
Victor SACA Structure of public interest in the changing society Public Administration: Theory and Practice 2 (102), April - June 2019  
Silvia DULSCHI Administrative system - component of the social environment Public Administration: Theory and Practice

Articole

Autor(i) Titlu Rubrică Număr Pagina DOAJ
         
Victor SACA Structura interesului public în condițiile societății în schimbare Administrarea publică: teorie și practică 2 (102), aprilie - iunie 2019  
Silvia DULSCHI Sistemul administrativ - componentă a mediului social Administrarea publică: teorie și practică

A APĂRUT REVISTA ,,ADMINISTRAREA PUBLICĂ” nr. 3/2017

Revista metodico-științifică trimestrială ,,Administrarea Publică” nr. 3/2017 a apărut cu genericul ,,Academia de Administrare Publică la 25 de ani”.

Șirul publicațiilor la această rubrică este inaugurat de interviul realizat cu Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, redactor-șef al revistei ,,Administrarea Publică”, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ,,Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice”.

Oleg Balan relatează despre calea parcursă de Academie pe parcursul celor circa 25 de ani, inclusiv activitatea de instruire și de cercetare științifică, dezvoltare profesională a cadrelor de funcționari publici, de stabilire și dezvoltare a relațiilor Academiei cu alte instituții similare din țară și de peste hotare etc.

A apărut numărul 17-18 (510-511) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar este consacrat, în mare parte, evenimentului deosebit, de o semnificație dublă din viața Academiei de Administrare Publică – inaugurarea anului jubiliar de studii 2017 – 2018 și lansarea Culegerii de studii „Pregătirea funcționarilor de stat: în căutarea concepției”, semnată de fondatorul și primul rector al Academiei, Mihail Platon, de la nașterea căruia, la 2 septembrie curent, s-au împlinit 85 de ani.

În prima pagină a ziarului, este publicată alocuțiunea rectorului Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, rostit în deschiderea festivității, în care a făcut o trecere în revistă a realizărilor remarcabile ale instituției pe parcursul acestor ani, a activităților de perfecționare continuă a procesului de studii. Prin lansarea cărții lui Mihail Platon, a menționat rectorul, se dă startul anului jubiliar al Academiei.

Semnificația unei lansări de carte în anul jubiliar de studii

Pe 18 septembrie curent la Academia de Administrare Publică a avut loc festivitatea de inaugurare a noului an de studii 2017-2018.

Este semnificativ faptul că în cadrul acestui eveniment s-a desfășurat și lansarea cărții ,,Pregătirea funcționarilor de stat: în căutarea concepției”, semnată de Mihail PLATON, primul rector al Academiei, Doctor Honoris Causa, în comemorarea a 85 de ani de la naștere, care ar fi împlinit această vârstă la 2 septembrie curent.

La festivitate a participat primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea SNEGUR, care, la 21 mai 1993, a semnat decretul privind fondarea Academiei de Administrare Publică.

Concursul “Cel mai bun slogan”, consacrat aniversării a 25-a a Academiei de Administrare Publică, se prelungește până la 10 mai

AVIZ

Stimați profesori, masteranzi, doctoranzi ai Academiei de Administrare Publică! Concursul “Cel mai bun slogan”, consacrat aniversării a 25-a a AAP, se prelungește până la 10 mai. Nu ezitați să participați!

Regulamentul de organizare a concursului

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.