A apărut nr. 1 (518) al ziarului „Funcționarul Public”

Primul număr al ziarului „Funcționarul Public” din anul jubiliar al Academiei de Administrare Publică, 2018, reflectă noile măsuri de perfecționare continuă a procesului de studii. Este vorba, în primul rând, de crearea Consiliului calității al Academiei. În cadrul ședinței ordinare a noii subdiviziuni, despre care se vorbește în prima pagină a ziarului, președintele Consiliului, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a subliniat că activitatea Consiliului calității are un rol decisiv în pregătirea instituției pentru acreditare, precizând faptul că inițial se va purcede la acreditarea Departamentului dezvoltare profesională.

Tot în acest număr, este lansată Ancheta anului jubiliar, la rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”. Scopul este de a urmări evoluția imaginii instituției pe parcursul celor 25 de ani de la fondarea sa prin răspunsurile la anchetă din partea absolvenților Academiei de toate promoțiile.

Primele răspunsuri le-am primit de la Veaceslav BOUBĂTRÂN, vicepreședintele raionului Glodeni, publicate în pag. 5, alături de subrubrica „O istorie a Academiei în file de ziar”, unde sunt inserate spicuiri din ziarul „Funcționarul Public” despre evenimentele din perioada anului 2004.

Pășind în anul jubiliar

Stimați colegi,

Ne bate la ușă anul, în care Academia noastră va rotunji un sfert de secol de activitate. Anul 2018 se anunță a fi unul de înaltă tensiune spirituală, plin de emoții și mari responsabilități.

Ne așteaptă evenimente de anvergură, de restructurare radicală a activității, de luare a unor decizii importante. Toate aceste sarcini solicită mobilizare maximă din partea profesorilor, doctoranzilor și studenților masteranzi. Sunt sigur, împreună vom reuși!

Vă aduc sincere mulțumiri pentru munca depusă în anul care pleacă și vă îndemn, cu același avânt, să pășim în anul care vine.

Vă doresc multă sănătate, mult succes în activitatea profesională, încredere în ziua de mâine!

Țin să felicit, de asemenea, absolvenții din toate promoțiile Academiei, întregul detașament de funcționari publici din republică, majoritatea dintre care a trecut cândva pragul instituției noastre.

Să aveți un Crăciun fericit! La anul și la mulți ani!

Rector,
Oleg BALAN,
doctor habilitat, profesor universitar

A apărut nr. 24 (517) al ziarului „Funcționarul Public”

Tradițional, ultimul număr al ziarului din anul ce se încheie, inserează în prima pagină mesajul de felicitare al rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, care este unul de o semnificație deosebită, având titlul „Pășind în anul jubiliar”. După cum accentuează rectorul: „Ne bate la ușă anul, în care Academia noastră va rotunji un sfert de secol de activitate. Anul 2018 se anunță a fi unul de înaltă tensiune spirituală, plin de emoții și mari responsabilități”.

Această semnificație este completată de rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”, la care este publicat un amplu interviu, intitulat „Să lucrăm pentru Moldova, pentru cetățenii acestui stat”, realizat de Sergiu VLĂDICĂ, șef Secție activitate editorială, cu Corneliu POPOVICI, doctor în filozofie, conferențiar universitar, consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării, care a fost șef de catedră și vicerector al Academiei de Administrare Publică în perioada anilor 2002 – 2008.

A apărut nr. 4/2017 al revistei „Administrarea Publică”

A apărut de sub tipar și a fost difuzat abonaților ultimul, cel de-al patrulea număr din acest an, al revistei metodico-științifice trimestriale „Administrarea Publică”. Revista se deschide cu rubrica „Academia de Administrare Publică la 25 de ani”, la care este inserat interviul „Sunt mândru că am participat la fondarea Academiei de Administrare Publică” cu dl Mircea SNEGUR, primul Președinte al Republicii Moldova, Doctor Honoris Causa al Academiei de Administrare Publică. La această rubrică mai sunt publicate câteva fragmente din Memoriile dlui Mircea Snegur „Labirintul destinului” care vizează problemele legate de elaborarea bazelor autoadministrării locale, perfecționarea administrației publice locale și a.

A apărut nr. 23 al ziarului ,,Funcționarul Public”

Prima pagină a acestui număr conține o informație de la ședința Senatului Academiei din 12 decembrie curent. Ziarul informează că Senatul a decis crearea unei noi subdiviziuni în instituție – Serviciul de asigurare a calității. Argumentând necesitatea creării acestei structuri, rectorul Academiei Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a estimat că, în conformitate cu Strategia privind reforma administrației publice, Academia urmează să creeze și să aplice, până la finele anului curent, sistemul de asigurare a calității procesului de instruire. În acest scop în instituție au avut loc un șir de activități cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În conformitate cu această decizie a fost aprobată o nouă redacție a Regulamentului privind sistemul de management al calității, s-a dispus crearea comisiilor de asigurare a calității în subdiviziunile Academiei.

În aceiași pagină se publică un anunț despre organizarea Conferinței tinerilor cercetători preconizată pentru 23 februarie 2018.

A apărut nr. 22 (515) al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină, cititorii sunt informați despre desfășurarea la Academia de Administrare Publică a trainingului-pilot 2 pentru modulul 5: Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI din cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea lucrărilor trainingului că este o realizare de succes participarea Academiei de Administrare Publică, alături de alte instituții de învățământ superior din Parteneriatul Estic, în cadrul acestui proiect, misiunea căruia este modernizarea și reformarea bibliotecilor prin dezvoltarea personalului bibliotecar, iar cunoștințele acumulate vor fi de un real folos pentru activitatea de zi cu zi a personalului bibliotecii, dar și pentru cadrele didactice, doctoranzi și masteranzi, pentru cercetătorii din cadrul Academiei.

A apărut nr. 21 (514) al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul inserează în prima pagină materialul intitulat „Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității”, despre vizita de studiu a delegației Academiei de Administrare Publică, în frunte cu rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, scopul deplasării fiind studierea bunelor practici europene în domeniul managementului calității în instruire și acreditării programelor de instruire. Această deplasare face parte din șirul de acțiuni privind crearea și aplicarea până la sfârșitul anului 2017 a Sistemului de asigurare a calității proceselor de instruire, în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice și a Planului de acțiuni privind implementarea acestea.

În prima pagină este publicat și anunțul despre lansarea concursului de eseuri cu prilejul aniversări a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Rubrica „Cooperare internațională” include și materialul „Mobilitate academică prin programul Erasmus+”, în care dna Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedrei științe administrative, își mărturisește impresiile despre participarea la programul de mobilitate academică de predare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, România.

Academia la 25 de ani. Concurs de eseuri: Omagiu Alma mater

 

Cu prilejul aniversării a 25-a de la fondarea

Academiei de Administrare Publică

se anunță demararea Concursului de eseuri:

Omagiu Alma mater.

Regulamentul Concursului

A apărut nr. 20 (513) al ziarului „Funcționarul Public”

„Acel vlăstar plantat în primăvară dă roade bune de un sfert de veac”. Cu acest slogan, dedicat aniversării a 25-a  de la fondarea Academiei de Administrare Publică , inserat în prima pagină, se deschide acest număr de ziar, care dă tonul activităților ce urmează a fi desfășurate pe parcursul anului jubiliar. Autorul sloganului este Tudor DELIU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a fost declarat învingător în concursul pentru „Cel mai bun slogan” aniversar. Despre acest concurs se vorbește în editorialul „Sloganul – esența activității Academiei”, publicat în prima pagină. Al doilea, cel mai reușit slogan „25 de ani de investiții în viitorul țării” aparține masterandei Cristina PETROV.

În prima și a doua pagină este publicat materialul de la ședința ordinară a Senatului Academiei, în cadrul căreia au fost examinate chestiunile privind primele rezultate ale pregătirilor către data jubiliară, elaborarea și susținerea tezelor de master – activitate majoră a studenților masteranzi.

Au fost nominalizați învingătorii concursului pentru cel mai bun slogan jubiliar

Rezultatele concursului „Cel mai bun slogan”, consacrat aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică,  au fost anunțate în cadrul ședinței de totalizare a sesiunii de reper al masteranzilor, anul II, studii fără frecvență, la programele Management, Managementul informațional în administrația publică șiAnticorupție, care s-a desfășurat în perioada 16 - 26 octombrie 2017.

Prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a menționat în luarea sa de cuvânt că acest concurs a fost anunțat conform  planului de activități, consacrate aniversării de 25 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică, ce va fi marcată pe 21 mai 2018, și oficializat la ședința Senatului Academiei. A fost creată o comisie specială pentru desfășurarea concursului, la care au participat profesori, masteranzi, doctoranzi, fiind prezentate sloganuri interesante, ce reflectă activitatea prodigioasă, multidimensională a Academiei în acest pătrar de veac, unii prezentând chiar mai multe sloganuri personale. După o analiză minuțioasă, comisia  a selectat două dintre cele mai reușite slogane.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.