Expoziții de carte: Academia de Administrare Publică la un sfert de veac: realizări didactico-științifice

Aniversării de 25 de a Academiei de Administrare Publică îi sunt consacrate mai multe expoziții de carte, vernisate în incinta Bibliotecii Științifice. Este vorba de expozițiile: „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac: realizări didactico-științifice”, „Biblioteca universitară – suport informațional și documentar al instruirii și cercetării”, „Cărți cu dedicații și autografe din colecția Bibliotecii Științifice AAP”. 

Pornind de la premisa importanței patrimoniului documentar, creat de către cadrele didactico-științifice ale Academiei, expozițiile de carte au ca scop valorificarea și promovarea publicațiilor editate sub egida AAP. Prin aceste expoziții se fac vizibile rezultatele cercetărilor științifice pe parcursul a 25 de ani și, în același timp, este reliefat impactul bibliotecii care și-a asumat răspunderea pentru stocarea, conservarea și valorificarea colecției instituționale a Academiei.

A apărut nr. 7 (524) al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul informează cititorii în prima pagină despre implementarea sistemului de Management al Calității în cadrul Academiei, articolul fiind semnat de Aurelia ȚEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională. După cum se menționează în articol, Managementul Calității în instruire, instituit și implementat în cadrul Academiei, constituie ansamblul de politici şi instrumente, de măsuri aprobate la nivel instituțional, orientate spre asigurarea calității instruirii prin care se determină şi se măsoară parametrii calităţii în toate domeniile de activitate.

Tema respectivă este continuată în materialul din pag. 3, intitulat „Misiunea de audit intern finalizată”, de la ședința de închidere a Misiunii de audit intern a Sistemului de Management al Calității, care s-a desfășurat, în perioada 19 - 29 martie 2018, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității al Academiei de Administrare Publică. După cum a menționat rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, desfășurarea auditului intern trebuie să fie un imbold pentru susținerea cu succes a auditului extern de certificare, în conformitate cu cerințele Managementului Calității, ceea ce va oferi noi oportunități pentru perfecționarea procesului de studii în cadrul Academiei.

În pag. 4, la rubrica „Mobilitate academică”, sunt inserate opiniile masteranzilor Academiei Adriana PISTRUI, Lilia LAZARI și Angelica BORODINA, programul Administrare Publică. precum și a lui Petru RĂBDĂU, programul Management public, care au susținut stagiul de practică în instituțiile publice din România.
Cooperarea dintre APC și APL constituie subiectul materialului „Servicii de tineret – servicii pentru viitorul țării”, publicat în pagina 5.

A apărut nr. 6 (523) al ziarului „Funcționarul Public”

Prima pagină a ziarului informează cititorii despre vizita de lucru la Academia de Administrare Publică a reprezentanților Cancelariei de Stat ]n frunte cu Andrian ERMURACHI, secretar general-adjunct al Guvernului, care au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Scopul vizitei l-a constituit dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Cancelaria de Stat și Academia de Administrare Publică privind modalitățile și formele de cooperare în vederea pregătirii funcționarilor de stat pentru serviciul public al țării.

Tot în prima pagină este publicat materialul publicistic „Lumina Divină a Învierii”, dedicat apropiatelor Sărbători de Paști.

Tema de actualitate, misiunea de audit intern al sistemului de management a calității, este reflectată în pag. 3, în care se menționează că, conform Programului de audit pentru anul 2018, aprobat de către Consiliul Calității, în perioada 19 - 29 martie 2018, în cadrul Academiei de Administrare Publică s-a desfășurat Misiunea de audit intern a Sistemului de Management al Calității.

Evenimentului istoric național – 100 de ani de la Marea Unire (27 martie 1918) – îi este consacrat materialul din pag. 4, intitulat „Marea Unire și unificarea administrativă a țării”, semnat de Angela Popovici, doctor, conferențiar universitar.

A apărut nr. 5 (522) al ziarului „Funcționarul Public”

„Promoție jubiliară în an jubiliar” - este titlul materialului, publicat în paginile 1 și 3, despre festivitatea de înmânare a diplomelor de master absolvenților învățământului cu frecvență redusă, promoția 2018.

În cuvântul său de salut, rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a accentuat faptul că actuala promoție este una deosebită, ea fiind cea de-a 20-a a învățământului cu frecvență redusă, iar semnificația dublă a evenimentului este că acesta are loc în anul în care Academia împlinește un sfert de veac de la înființare. Dumneavoastră veniți să completați armata de peste 5 mii de specialiști, absolvenți ai instituției noastre, care activează în toate autoritățile administrației publice centrale și locale.

Despre rezultatele activității științifice în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul 2017 se vorbește în materialul „Cercetarea științifică – baza performanței academice” din paginile. 4 și 8, semnat de Silvia DULSCHI, doctor, conferențiar universitar, șef Direcție știință și doctorat. Autoarea menționează că cercetarea ştiinţifică constituie o componentă fundamentală a activităţii Academiei de Administrare Publică şi reprezintă unul dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice, referindu-se la direcțiile de cercetare, mobilitatea academică, la rezultatele obținute în cadrul proiectelor instituționale.

Promoție jubiliară în an jubiliar

La 16 martie curent, la Academia de Administrare Publică, a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor de master absolvenților învățământului cu frecvență redusă, promoția 2018.

În cadrul festivității, unui număr de 195 de absolvenți li s-a acordat titlul de master în domeniile administrării publice, anticorupției, managementului, relațiilor internaționale, managementului informațional în administrația publică.

A apărut nr. 4 (521) al ziarului „Funcționarul Public”

În paginile 1 și 3 este publicat materialul despre ședința ordinară a Senatului Academiei, moderată de președintele acestuia, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Pe ordinea de zi au fost incluse chestiunile privind totalurile activității Academiei pe parcursul anului 2017 și mersul pregătirilor, organizării și desfășurări activităților prilejuite de aniversarea a 25-a de la fondarea Academiei.

Despre pregătirile către jubileul Academiei a vorbit prorectorul Aurel SÎMBOTEANU, doctor, conferențiar universitar. Dumnealui a propus, de asemenea, pentru editare cartea „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”, o ediție despre fondarea și evoluția instituției.

Membrii Senatului au aprobat cu observațiile și modificările de rigoare toate chestiunile inserate pe ordinea de zi a ședinței Senatului.

Evenimentul principal al lunii februarie din viața Academiei – Conferința internațională a tinerilor cercetători – este oglindit în paginile 4 și 5 ale ziarului.

În deschiderea conferinței, prim-prorectorul Academiei, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a menționat faptul că, cercetarea științifică este una dintre direcțiile prioritare de activitate ale instituției, pe parcursul celor aproape 25 de ani de la fondarea sa fiind acumulată o bogată experiență în acest domeniu. La conferință au prezentat rapoarte peste 70 de tineri cercetători de la Academia de Administrare Publică, de la alte instituții de învățământ superior și de profil științific din țară și de peste hotare: din România, Ucraina, Federația Rusă, Belarus și Kazahstan.

Ședința Senatului Academiei

Pe 20 februarie 2018, a avut loc ședința ordinară a Senatului Academiei de Administrare Publică, moderată de președintele acestuia, rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar. Pe ordinea de zi au fost incluse chestiunile privind totalurile activității Academiei pe parcursul anului 2017 și mersul pregătirilor, organizării și desfășurări activităților prilejuite de aniversarea a 25-a de la fondarea Academiei.

A apărut nr. 2 (519) al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină a ziarului este publicat materialul „Noi valențe în cooperarea Academiei cu GIZ” despre întâlnirea, din 23 ianuarie 2018, a rectorului Academiei de Administrare Publică, Oleg Balan, doctor habilitat, profesor universitar, cu Christina OTTO, noul manager de proiect ,,Modernizarea serviciilor publice în Republica Moldova” a Oficiului din Moldova a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ).

Rectorul Oleg Balan a apreciat buna cooperare a instituției noastre cu GIZ, pe parcursul ultimilor ani fiind realizate mai multe proiecte comune în domeniul dezvoltării profesionale a funcționarilor publici din republică. Actualmente, cu suportul agenției germane, este în derulare proiectul ,,Implementarea sistemului de management al calității”.

În pag. 3 – 5 este publicat, în atenția autorităților publice de toate nivelurile, Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici la comanda de stat pentru semestrul I, anul 2018, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49 din 16.01.2018. Astfel, în primul semestru al anului curent, Academia de Administrare Publică va organiza și desfășura 20 de cursuri de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din autoritățile publice centrale și locale.

Conferința internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice”. 25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice, 17 mai 2018

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferința internaţională ştiinţifico-practică „Teoria şi practica administrării publice”.
25 de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării publice.


Joi, 17 mai 2018


PROGRAM:

Tag-uri: 

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.