A apărut nr. 22 (515) al ziarului „Funcționarul Public”

În prima pagină, cititorii sunt informați despre desfășurarea la Academia de Administrare Publică a trainingului-pilot 2 pentru modulul 5: Servicii inovatoare de bibliotecă online pentru bibliotecarii secolului XXI din cadrul Proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor”.

Rectorul Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, a menționat în deschiderea lucrărilor trainingului că este o realizare de succes participarea Academiei de Administrare Publică, alături de alte instituții de învățământ superior din Parteneriatul Estic, în cadrul acestui proiect, misiunea căruia este modernizarea și reformarea bibliotecilor prin dezvoltarea personalului bibliotecar, iar cunoștințele acumulate vor fi de un real folos pentru activitatea de zi cu zi a personalului bibliotecii, dar și pentru cadrele didactice, doctoranzi și masteranzi, pentru cercetătorii din cadrul Academiei.

A apărut nr. 21 (514) al ziarului „Funcționarul Public”

Ziarul inserează în prima pagină materialul intitulat „Profesorii Academiei au studiat experiența Germaniei privind managementul calității”, despre vizita de studiu a delegației Academiei de Administrare Publică, în frunte cu rectorul Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, scopul deplasării fiind studierea bunelor practici europene în domeniul managementului calității în instruire și acreditării programelor de instruire. Această deplasare face parte din șirul de acțiuni privind crearea și aplicarea până la sfârșitul anului 2017 a Sistemului de asigurare a calității proceselor de instruire, în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice și a Planului de acțiuni privind implementarea acestea.

În prima pagină este publicat și anunțul despre lansarea concursului de eseuri cu prilejul aniversări a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică.

Rubrica „Cooperare internațională” include și materialul „Mobilitate academică prin programul Erasmus+”, în care dna Angela ZELENSCHI, doctor, conferențiar universitar, șefa Catedrei științe administrative, își mărturisește impresiile despre participarea la programul de mobilitate academică de predare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, România.

Academia la 25 de ani. Concurs de eseuri: Omagiu Alma mater

 

Cu prilejul aniversării a 25-a de la fondarea

Academiei de Administrare Publică

se anunță demararea Concursului de eseuri:

Omagiu Alma mater.

Regulamentul Concursului

A apărut nr. 20 (513) al ziarului „Funcționarul Public”

„Acel vlăstar plantat în primăvară dă roade bune de un sfert de veac”. Cu acest slogan, dedicat aniversării a 25-a  de la fondarea Academiei de Administrare Publică , inserat în prima pagină, se deschide acest număr de ziar, care dă tonul activităților ce urmează a fi desfășurate pe parcursul anului jubiliar. Autorul sloganului este Tudor DELIU, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a fost declarat învingător în concursul pentru „Cel mai bun slogan” aniversar. Despre acest concurs se vorbește în editorialul „Sloganul – esența activității Academiei”, publicat în prima pagină. Al doilea, cel mai reușit slogan „25 de ani de investiții în viitorul țării” aparține masterandei Cristina PETROV.

În prima și a doua pagină este publicat materialul de la ședința ordinară a Senatului Academiei, în cadrul căreia au fost examinate chestiunile privind primele rezultate ale pregătirilor către data jubiliară, elaborarea și susținerea tezelor de master – activitate majoră a studenților masteranzi.

Au fost nominalizați învingătorii concursului pentru cel mai bun slogan jubiliar

Rezultatele concursului „Cel mai bun slogan”, consacrat aniversării a 25-a de la fondarea Academiei de Administrare Publică,  au fost anunțate în cadrul ședinței de totalizare a sesiunii de reper al masteranzilor, anul II, studii fără frecvență, la programele Management, Managementul informațional în administrația publică șiAnticorupție, care s-a desfășurat în perioada 16 - 26 octombrie 2017.

Prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, Andrei GROZA, doctor, conferențiar universitar, a menționat în luarea sa de cuvânt că acest concurs a fost anunțat conform  planului de activități, consacrate aniversării de 25 de ani de la fondarea Academiei de Administrare Publică, ce va fi marcată pe 21 mai 2018, și oficializat la ședința Senatului Academiei. A fost creată o comisie specială pentru desfășurarea concursului, la care au participat profesori, masteranzi, doctoranzi, fiind prezentate sloganuri interesante, ce reflectă activitatea prodigioasă, multidimensională a Academiei în acest pătrar de veac, unii prezentând chiar mai multe sloganuri personale. După o analiză minuțioasă, comisia  a selectat două dintre cele mai reușite slogane.

ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE MASTER – ACTIVITATE MAJORĂ A STUDENȚILOR-MASTERANZI

Pe 19 octombrie curent, Senatul Academiei de Administrare Publică s-a întrunit într-o ședință ordinară, care a fost inaugurată și monitorizată de dl Oleg BALAN, președinte al Senatului, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar.

Una dintre chestiunile de bază de pe ordinea de zi a Senatului a constituit-o examinarea temelor tezelor de master (anul III, învățământ cu frecvență redusă) și confirmarea conducătorilor științifici. Dl Ion DULSCHI, director Departament studii superioare de master, doctor, conferențiar universitar, care a prezentat informația în această chestiune, a ținut să atragă atenția nu numai asupra formulării clare și univoce a temelor care urmează a fi investigate, dar și, principalul, asupra aspectului lor științific și aplicativ.

Articles

Author(s) Title Rubric Number DOAJ Page
Oleg BALAN The Academy – the National Centre for Policy Promotion in the Field of Administration The Academy of Public Administration at its 25th Anniversary 3 (95), July - September 2017
Aurel SÎMBOTEANU

A APĂRUT REVISTA ,,ADMINISTRAREA PUBLICĂ” nr. 3/2017

Revista metodico-științifică trimestrială ,,Administrarea Publică” nr. 3/2017 a apărut cu genericul ,,Academia de Administrare Publică la 25 de ani”.

Șirul publicațiilor la această rubrică este inaugurat de interviul realizat cu Oleg BALAN, rector al Academiei de Administrare Publică, redactor-șef al revistei ,,Administrarea Publică”, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ,,Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice”.

Oleg Balan relatează despre calea parcursă de Academie pe parcursul celor circa 25 de ani, inclusiv activitatea de instruire și de cercetare științifică, dezvoltare profesională a cadrelor de funcționari publici, de stabilire și dezvoltare a relațiilor Academiei cu alte instituții similare din țară și de peste hotare etc.

A apărut numărul 17-18 (510-511) al ziarului „Funcționarul Public”

Acest număr de ziar este consacrat, în mare parte, evenimentului deosebit, de o semnificație dublă din viața Academiei de Administrare Publică – inaugurarea anului jubiliar de studii 2017 – 2018 și lansarea Culegerii de studii „Pregătirea funcționarilor de stat: în căutarea concepției”, semnată de fondatorul și primul rector al Academiei, Mihail Platon, de la nașterea căruia, la 2 septembrie curent, s-au împlinit 85 de ani.

În prima pagină a ziarului, este publicată alocuțiunea rectorului Academiei, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, rostit în deschiderea festivității, în care a făcut o trecere în revistă a realizărilor remarcabile ale instituției pe parcursul acestor ani, a activităților de perfecționare continuă a procesului de studii. Prin lansarea cărții lui Mihail Platon, a menționat rectorul, se dă startul anului jubiliar al Academiei.

Pagini

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.