Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Oferte/Burse
?coala Interna?ional? de Var? Seggau a Universit??ii Graz

3 – 17 Iulie, 2016 Seggau Castle | Leibnitz | Austria ?coala Interna?ional? de Var? Seggau a Universit??ii Graz este destinat? studen?ilor inteligen?i ?i bine motiva?i, care doresc s?-?i aprofundeze cuno?tin?ele pe plan interna?ional prin studiul ?i discutarea evolu?iei ?i provoc?rilor globale prin prisma diverselor aspecte: individuale, sociale, politice, religioase, culturale, literare, economice, regionale ?i al identit??ilor na?ionale. Costul total se estimeaz? la 1300 €. Sunt disponibile ?i diverse scheme de Burse pentru aplican?i. Termenul limit? de aplicare 29 Februarie 2016. Contact + info: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 
SI Visby Programme

Swedish Institute (SI) Baltic Sea Region Cooperation ofer? burse de studiu pentru anul academic 2016-2017 în cadrul programului SI Visby. De oferta pot beneficia studen?ii ce cunosc limba suedez? (cel pu?in la nivelul B1/B2). Sunt disponibile mobilit??i (masterat) în orice domeniu de studii cu predare în suedez?, în orice universitate suedez?, pentru unu sau dou? semestre. Bursa lunar? ajungînd la 9.000 SEK pe lun?, precum ?i o subven?ie de c?l?torie. În cadrul programului sunt prev?zute ?i oferte de burse pentru PhD students ?i postdoctoral researchers.

 
Centrul de Informa?ii Universitare

Centrul de Informa?ii Universitare ofer? informa?ii despre programe universitare sau post-universitare, complete ?i incomplete, la colegiile ?i universit??ile Americane.

 
Asocia?ia a Universit??ilor Francofone

Asocia?ia a Universit??ilor Francofone (AUF) este un operator al Francofoniei institu?ionale, un partener al institu?iilor de înv???mânt superior ?i de cercetare care au ales franceza ca limba de predare. Asocia?ia ofer? o varietate de programe de cooperare care vizeaz? sus?inerea cercet?rilor ?i predarea în limba francez?. Anual în cadrul programului de mobilitate se distribuie peste 2000 de burse de studiu.

 
Programul Fulbright

Programul Fulbright ofer? burse pentru efectuarea cercetarilor, f?r? acordarea diplomelor, în toate domeniile academice prin intermediul a dou? sub-programe: Fulbright Scholar Program, Fulbright Faculty Development Program ?i Fulbright Senior Specialist Program. Programul Fulbright Scholar ofer? granturi cercet?torilor, profesorilor universitari ?i exper?ilor din diferite domenii care au titlul de doctor sau echivalentul experien?ei profesionale în domeniu pentru realizarea unor studii de cercetare în Statele Unite. Programul Fulbright Faculty Development ofer? profesorilor universitari ?i administratorilor care au cel pu?in doi ani de experien?? în domeniu oportunitatea de a explora metodologia de predare ?i tehnicile de elaborare a curriculum-ului în Statele Unite.

 
Oferta de Burse DAAD pentru anul de studii 2015-2016

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) este cea mai mare organiza?ie din lume care finan?iaz? programele de schimb interna?ional de studen?i ?i cercet?tori. DAAD ruleaz? anual peste 250 de programe, prin care sus?ine financiar mai mult de 67.000 de cercet?tori germani ?i interna?ionali din întreaga lume. Programele propuse sunt foarte variate incluzând un semestru de studii în str?in?tate pentru studen?i, masteranzi, doctoranzi, stagii de practic?, visiting professor, visite de documentare, asisten?a în înfiin?area de noi universit??i în str?in?tate. DAAD sus?ine activit??ile interna?ionale ale institu?iilor germane de înv???mânt superior prin intermediul serviciilor de marketing, publica?ii, organizare de evenimente ?i cursuri de instruire.

Oferta de Burse DAAD pentru anul de studii 2015-2016. Calendarul ?i conditiile de aplicare.

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 4