Conferinţe
Conferințe științifice

ANUNȚ

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ:

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA dezvoltarea

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - 26 FEBRUARIE 2016

Citește


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВКЛАД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ - 26-го ФЕВРАЛЯ 2016

Подрбнее


The International Scientific – Practical Conference

THE CONTRIBUTION OF YOUNG SCIENTISTS  TO THE DEVELOPMENT OF

PUBLIC ADMINISTRATION - ON FEBRUARY 26, 2016 

Read more


Romanian Association of Young Scholars are plăcerea de a vă invita la prima ediție a Conferinței Naționale a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015). Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015, la București și este co-organizat în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, Centrul de Studii și Documentare „Societate, Drept, Religie” și Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice.

Conferința Națională a Tinerilor Cercetători reprezintă o platformă de comunicare în cadrul căreia tinerii cercetători români au posibilitatea, ca într-un mediu tânăr și prietenos, să își susțină rezultatele activității lor de cercetare. Astfel, invităm cercetători în stagii postdoctorale, doctori, doctoranzi și masteranzi cu interese de cercetare din aria științelor sociale să participe cu lucrări din următoarele domenii de studiu (și nu numai): · știință politică; · istorie; · filosofie și etică; · politici socio-economice; · finanțe, economie națională și mondială; · administrație publică; · științe ale educației; · drept; · sociologie; · studii literare și culturale; · teologie; · relații internaționale și studii regionale, · egalitate de șanse, studii de gen, drepturile omului; · studii de securitate; · comunicare și mass-media.

Evenimentul va avea loc în data de 12 decembrie 2015 în București, România. La finalul fiecărei secțiuni, toți participanții vor primi un certificat de participare din partea Romanian Association of Young Scholars și a instituției co-organizatoare a secțiunii. De asemenea, lucrările finale vor fi publicate în unul dintre jurnalele academice coordinate și editate de către RAYS: Romanian Journal of Social Sciences (ISSN 2457 – 3019) și Romanian Review of Young Researchers (ISSN 2393 – 2775).

Totodată, CNTC 2015 pune la dispoziția participanților care nu își susțin prezentările în cadrul altei secțiuni o secțiune de postere. În cadrul acesteia, le este oferită posibilitatea celor înscriși, dar care nu pot participa fizic la lucrările conferinței, să își prezinte rezultatele cercetărilor prin afișarea posterului în ziua evenimentului. Încadrarea lucrării în această secțiune de postere se face la cerere expresă a participantului, odată cu trimiterea rezumatului. Ulterior primirii acceptului de participare, puteți trimite posterul până pe 05.12.2015. Posterele vor fi imprimate de echipa RAYS în format A2 și vor fi expuse în ziua evenimentului. Toți participanții din cadrul secțiunii de postere vor primi o copie scanata a diplomei (sau, la cerere, originalul prin Poșta română), iar lucrarea finală va fi publicată în unul dintre cele două jurnale academice ale RAYS.

Așteptăm propunerile voastre la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza până pe 21 noiembrie 2015. Acestea vor fi redactate în limba română şi trebuie să conţină numele, statutul şi afilierea instituţională a autorului, titlul prezentării şi un rezumat (abstract) de 1.500-2.000 de caractere, însoțit de 3-5 cuvinte cheie. Candidații ale căror propuneri vor fi acceptate vor fi notificați prin e-mail. Taxa de participare este de 200 RON și trebuie achitată după primirea notificării de acceptare. Taxa de participare include: participarea la lucrările și activitățile desfășurate în cadrul conferinței, certificatul de participare, materialele conferinței, publicarea lucrărilor și pauzele de cafea.


În perioada 23-24 noiembrie 2015, la Chișinău, va avea loc Conferința Internațională Inovațională cu genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Economică”, organizată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și în parteneriat cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT).

Conferința Internațională Inovațională se încadrează în Programul de manifestări organizate în cadrul săptămânii E.I.S „INFOINVENT”, ediția a XIV - a, care va avea loc în perioada 25-28 noiembrie, 2015.

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte ce țin de politicile și strategiile naționale în domeniul inovațiilor și a proprietății intelectuale pentru creșterea economică și sporirea competitivității; rolul proprietății intelectuale în procesul transferului de cunoștințe și tehnologii de la cercetare către business; parteneriatul public-privat în procesul de valorificare a inovațiilor și proprietății intelectuale: cele mai bune practici de dezvoltare a afacerilor în domeniu; valorificarea proprietății intelectuale de către IMM; managementul proprietății intelectuale și marketingul produselor și serviciilor inovative.

Evenimentul este destinat instituțiilor și organizațiilor ce activează în sfera cercetare, inovare și transfer tehnologic, inclusiv instituțiilor academice, universităților, rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor inovaționale, specialiștilor în domeniul protecției proprietății intelectuale, precum și mediului de afaceri, în special din sectorul IMM.

Lucrările Conferinței Internaționale Inovaționale se vor desfășura în incinta Sălii Azurii a AȘM (bd. Ștefan cel Mare, 1 ) în limbile română și engleză, fiind asigurată traducerea sincron.

Participarea este gratuită.

Data limită de depunere a cererii de participare este6 noiembrie.

Dat fiind numărul de locuri limitate, înregistrarea la eveniment se va face după principiul primul venit - primul servit.

Formularul de înregistrare completat poate fi transmis prin fax: 022440094 sau e-mail:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Pentru informații adiționale ne puteți contacta la numerele de telefon: 022400580, 022400582.


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desfăşurării                          Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participanţilor                09.00 - 09.50

Şedinţă în plen                              10.00 - 11.30

Pauză de cafea                              11.30 - 12.00

Şedinţe în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauză de prânz                              13.30 - 14.30

Şedinţe în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucrărilor conferinţei           16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere Numele, adresa şi telefonul de contact al  responsabilului
Atelierul 1.
Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene

Tincu Violeta,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.(+373)69189377

Atelierul 2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284838;

       (+373)069660289

Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel.  (+373) 079402810

Atelierul 4. Tendințe ale managementului public în contextul  creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5. Rolul e-Guvernarii în dezvoltarea durabilă.

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică

 

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel. (+373 22) 284200;

      (+373 22) 284509


Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 900 – 950

Deschiderea conferinţei – ora 1000, sala 301

Vă invităm să participaţi la conferinţă!

 

Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2,3)

 Anexa 1. CERINŢE FAŢĂ DE MATERIALELE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE ŞTIINŢIFICO-PRACTICE DIN 20 MAI 2016 „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE” (TPAP-2016)

Anexa 2.TAXA DE PARTICIPARE ŞI PUBLICAREA MATERIALELOR

Anexa 3. FIŞA DE ÎNSCRIERE LA Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE ” (TPAP-2016)


THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

IS INVITING REPRESENTATIVES FROM THE ACADEMIC ENVIRONMENT, PUBLIC ADMINISTRATION AND EXPERTS FROM THIS AREA TO ATTEND

The International Scientific – Practical Conference

„THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION”

(TPPA-2016)

Friday, May 20, 2016

PROGRAM :

Venue                                                         The Academy of Public Administration, Chisinau,

                                                      100 Ialoveni street.

Registration                                    09.00 - 09.50

Plenary session                                          10.00 - 11.30

Coffee-break                                   11.30 - 12.00

Workshops                                     12.00 - 13.20

Lunch                                                      13.30 - 14.30

Workshops                                     14.30 - 16.00

Conference  totalization                                 16.00 - 16.30

WORKSHOPS

Workshops

Name, address and phone of the responsible person 

 

Workshop 1                          
Modernization of public administration in the context of European integration

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel.(+373)69189377

Workshop 2 Current issues of political science and European course of the Republic of Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 721571;

             (+373) 69660289

Workshop 3 Theoretical and practical issues regarding the state law and public administration modernization

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel.  (+373) 079402810

Workshop 4 Trends in public management in the context of creating a knowledge-based administrative system

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Workshop 5 The role of e-Governance in sustainable development

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Workshop 6 Professional development of staff: theory and practice

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 284869;

(+373 22) 284509


Working languages of the conference: Romanian, Russian and English

 

Registration: 9.00 – 9.50

Opening: 10.00, aud. 301 

We invite you to attend the conference! 

Requirements for conference materials, fee, application form (Annex 1, 2, 3)

Annex 1. REQUIREMENTS FOR THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS ON  MAY 22, 2015 "Theory and Practice of Public Administration" (TPPA – 2015) 

Annex 2. PARTICIPATION FEE AND PUBLICATION OF THE MATERIALS

 Annex 3 APPLICATION FORM The international scientific – practical conference „Theory and practice of public administration” (TPPA-2016)


АКАДЕМИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

ПРИГЛАШАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКДЕМИЧЕСКОГО, ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА И  ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

20-го мая 2016 г.

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  (ТППУ 2016)»

 

 

ПРОГРАММА:

Место проведения: Академия публичного управления  при Президенте Республики Молдова,  

г. Кишинёв, ул. Яловень, 100.

Регистрация участников:      09.00 - 09.50

Пленарное заседание:          10.00 - 11.30

Перерыв (кофе брейк):          11.30 - 12.00

Работа в секциях:                12.00 - 13.20

Обеденный перерыв:            13.20 - 14.30

Работа в секциях:                 14.30 - 16.00

Подведение итогов

работы конференции:            16.00 - 16.30

РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

CЕКЦИЯ Фамилия, имя, контактный телефон ответственного лица
Секция 1 Модернизация публичного управления в контексте европейской интеграции

Тинку Виолета,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел. (+373)69189377

Секция 2 Актуальные проблемы политических наук и европейский путь Республики Молдова

Русу Родика,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел. (+373 22) 721571;

       (+373) 69660289

Секция 3 Теоретико-практические аспекты построения правового государства и модернизации публичного управления

Горюк Сильвия

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел. (+373) 079402810

Секция 4 Тенденции публичного менеджмента в контексте создания административной системы основанной на знаниях

Фрунзе Олег

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел. (+373 22) 284847

Секция 5 Воздействие Е-управления на обеспечение прозрачности  и доступа к информации в процессе публичного управления

Герман Теодора,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

тел. (+373 22) 721188;

      (+373) 078884812

Секция 6 Профессиональное развитие персонала: теория и практика

Чутак Ирина,

ddp@aap.gov.md

тел. (+373 22) 284869;

      (+373 22) 284509

 

Рабочие языки конференции: румынский, русский, английский

Регистрация участников: 9.30 – 9.50

Открытие конференции: 10.00, ауд. 301  

Приглашаем принять участие в конференции!

Информация о требованиях к представляемым материалам, организационном взносе и формуляре для регистрации – в приложениях 1, 2, 3.

Приложение 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение 2. ПЛАТЁЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение 3. ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТППУ-2016)» 20.05.2016


GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Administrative Sciences Chair

is inviting scholars and civil servants to attend

The International Scientific – Practical Conference

LOCAL GOVERNMENT CONSOLIDATION: MECHANISMS AND TOOLS

ORGANIZED AT THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION ON DECEMBER 03-04, 2015

 

The International Scientific – Practical Conference Local government consolidation: mechanisms and tools” is organized within the “Institutional consolidation of the local government in the Republic of Moldova in the context of the European Union Association Agreement Implementation” Institutional Project, with the joint support of the “Developing competencies of the institutions in charge of regional development” International Project. The conference purpose is to emphasize the issues of local government activity and to identify organizational, institutional, economic and social resources for consolidating functional capacities of public administration and for regional development.

Various theoretical and practical issues are to be addressed during conference, such as:

* local government autonomy and decentralization,

* good governance dimensions,

* regional development,

* local economic development,

* human resources in local government,

* inter-community cooperation,

* public-private partnerships and community development,

* public services management.

Working languages of the conference: Romanian, Russian and English.

Appendix 1 (APPLICATION FORM)

 

 

 

 

Appendix 2

REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS AND REQUIREMENTS CONCERNING CONFERENCE MATERIALS

Registration of participants consists of filling-in and sending of the registration form according to annex 1, not later than October 01, 2015.

Materials for publishing must be sent/handed in not later than October 15, 2015.

The paper should be typed (MS Word, Times New Roman) and presented on a CD-ROM, USB flash drive or by e-mail, together with a printed copy, signed by all the authors on the last page. Papers presented by master students should be also signed by their scientific coordinator.

Structure of the article:

- title (in capital letters);

- author’s last name and first name, degree and academic title, workplace (institution) and position;

- summary/ abstract (English or French): 5-8 lines, font-10 pt, 1,0 interval;

- text of the article: interval-1,5, font-14, fields: left-3,0; right-1,5; up, down- 2,5 (format A4-portrait);

 

References:

Figures, images and tables should be placed after the reference in the text, or on separate pages, while indicating their place in the text, if the author has no technical capacity to do it otherwise.

Electronic images should be of good quality, in JPEG format.

Numbers and legends should be placed under every graph or image.

Tables should have numbers and title. Duplication of the information in the text, tables and figures is not allowed.

References within the text should be between square brackets.

Bibliography should be written as follows:

a) Journals and articles: name(s) of the author(s), title of the article, title of the journal, accepted abbreviations, publication year, volume, number, first and last page;

b) Books: name(s) of the author(s), complete title, publisher, editing place, publication year, number of pages.

Mentions:

· it is necessary to delimit the summary from the text through some free rows;

· only papers with a volume up to 5 standard pages (up to 8750 signs without intervals) will be published.

 

Papers not related to the conference topic or submitted after the deadline will be rejected.

 

Appendix 3

 

PARTICIPATION FEE AND PUBLICATION CONDITIONS:

 

Participants must pay a participation fee.

The participation fee at the conference is 100 MDL, for foreign participants – 10 EUR.

The participation fee will be paid through a transfer or at the pay office of the Academy no later than October 15, 2015. The original receipt or a scanned and email-sent copy of it will serve as proof of paying the participation fee.

Participation fee will cover: the publication of the program and the conference materials, a folder with working materials, a certificate of participation, and the coffee break.

Travel, lodging, and food expenses will be covered by the participants.

Bank supplies for the transfer of the participation fee:

For transfers in EUR:

Corresp bank: Commerzbank, Frankfurt/Main,, SWIFT: COBADEFF

Beneficiary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Academia de Administrare Publica

Benef. IBAN MD97ML000000002251606232

Benef. IBAN MD55ML000000002251906233

 

For transfers in USD:

The Bank of New York Mellon, New York , USA, SWIFT: IRVTUS3N

Beneficiary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Beneficiary name: Academia de Administrare Publica

Benef. MD97ML000000002251606232

 

For transfers in MDL

Beneficiary bank: BC ”Moldinconbank” S.A., Telecentru branch

Bank code (BIC): MOLDMD2X306

Cod de decontare (MDL): 2251606232

Tax code: 1007600004873

 

 

Conference materials will be handed to the participants during registration on December 03, 2015

Contact information:

MD-2070, Academy of Public Administration, 100 Ialoveni Street, Chisinau, Republic of Moldova

Papers can be sent via email at Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza or handed in personally in the office 305.

Contact phone numbers: 022.73.71.14, mob.  078884897 – Maria – Methodist, or  068911751 Ion Dulschi – Head of Chair

 

Transportation: minibuses # 180, 190, 124; bus # 11, station: Academy of Public Administration


 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

 

Catedra Ştiinţe Administrative

 

INVITĂ CERCETĂTORI ŞI FUNCŢIONARI PUBLICI SĂ PARTICIPE LA

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ,

 

CU GENERICUL:

 

CONSOLIDAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: INSTRUMENTE ŞI MECANISME

 

CARE SE VA DESFĂŞURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 03-04 DECEMBRIE 2015

 

 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională ”Consolidarea administraţiei publice locale: instrumente şi mecanisme”   este realizată în cadrul proiectului instituţional Consolidarea instituţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană”, şi a proiectului comun internaţional ”Dezvoltarea competenţelor instituţiilor responsabile de dezvoltarea regională”, avînd ca scop scoaterea în relevanţă a problemelor privind activitatea autorităţilor publice locale şi identificarea rezervelor organizaţionale, instituţionale, economice şi sociale privind consolidarea capacităţilor funcţionale ale administraţiei publice locale şi dezvoltarea regională.

În cadrul conferinţei se vor realiza activităţi de familiarizare cu metodologia planificării strategice.

 

Forul ştiinţific va aborda probleme teoretice şi practice privind:

 

* descentralizarea şi autonomia administraţiei publice locale,

* dimensiunile bunei guvernări,

* dezvoltarea regională,

* dezvoltarea economică locală,

* potenţialul uman în administraţia publică locală

* cooperarea intercomunitară,

* parteneriatul public-privat şi dezvoltarea comunităţilor,

* managementul serviciilor publice,

Limbi de lucru: română, engleză, rusă.

Anexa 1 (Fișa de înscriere)

 

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR ŞI CERINŢE PRIVIND PERFECTAREA MATERIALELOR CONFERINŢEI

 

Înregistrarea participanţilor se va efectua prin completarea şi expedierea formularului de înscriere, conform anexei 1., nu mai tîrziu de 01 octombrie 2015.

Expedierea/prezentarea materialelor pentru publicare se va efectua nu mai tîrziu de 15 octombrie  2015.

Materialele urmează a fi culese la computer în Ms Word, pentru Windows (Times New Roman) şi prezentate pe CD, flash sau E-mail, împreună cu un exemplar printat şi semnat de toţi autorii pe ultima pagină. Materialele masteranzilor trebuie să fie semnate şi de conducătorul (coordonatorul) ştiinţific.

Tehnoredactare:

- titlul (cu majuscule);

- numele, prenumele autorului, gradul şi titlul ştiinţific, locul de muncă (instituţia), funcţia (se scriu complet);

- summary/abstract (în engleză sau franceză) include 5-8 rânduri – font 10 pt, la 1,0 intervale;

- textul articolului (la 1,5 intervale, mărimea caracterelor/font – 12 pt, câmpurile: stânga – 3,0 cm; dreapta -1,5 cm; sus, jos – câte 2,5 cm (format A 4 - portret);

Referinţe:

Figurile, imaginile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text sau, dacă autorii nu dispun de mijloace tehnice necesare – pe foi aparte, indicându-se locul plasării lor în text.

Imaginile trebuie să fie de calitate bună, pe suport electronic formatul JPEG.

Sub figură sau imagine se indică numărul său de ordine şi legenda respectivă.

Tabelele se numerotează şi trebuie să aibă denumire. Nu se admite dublarea materialului în text, în tabele şi figuri.

Referinţele bibliografice în text se indică în paranteze pătrate.

Bibliografia se prezintă în felul următor:

a) reviste şi culegeri de articole: numele autorilor, denumirea articolului, denumirea revistei (culegerii), cu abrevieri acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfârşit;

b) cărţi: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, editura, locul editării, anul editării, numărul total de pagini.

Menţiuni:

• rugăm sa delimitaţi rezumatul de lucrare prin câteva rânduri libere.

• vor fi publicate materialele conferinţei, cu un volum de până la 8 pagini standard (adică până la 14.400 semne fără intervale).

Materialele prezentate în afara tematicii conferinţei sau a termenului indicat nu  vor fi acceptate.

TAXA DE PARTICIPARE ŞI PUBLICAREA MATERIALELOR

Participinații la conferință vor achita taxa de participare.

Taxa de participare la conferinţă constituie 100 lei; pentru persoanele din alte ţări - 10 euro .

Taxa de participare se va achita prin transfer sau în casieria Academiei – până la 15 octombrie 2015.

Dovada achitării taxei de participare se va face prin expedierea prin e-mail a copiei scanate  a chitanței sau prezentarea personală a acesteia. 

Taxa de participare va acoperi costurile de: publicare a programei şi materialelor conferinţei, mapei cu materialele de lucru, diplomei de participare, coffee break.

Cheltuielile de deplasare, cazare, alimentare, vor fi suportate de participanţi.

 

Rechizite bancare pentru transferarea taxei de participare la conferinţă:

 

Pentru transferuri în EUR:

Corresp bank: Commerzbank, Frankfurt/Main,, SWIFT: COBADEFF

Benefeciary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Benefeciary name: Academia de Administrare Publica

Benef. IBAN MD97ML000000002251606232

Benef. IBAN MD55ML000000002251906233

Pentru transferuri în $ SUA:

The Bank of New York Mellon, New York , USA, SWIFT: IRVTUS3N

Benefeciary bank: BC ”Moldinconbank” S.A.

SWIFT: MOLDMD2X

Benefeciary name: Academia de Administrare Publica

Benef. MD97ML000000002251606232

 

Pentru transferuri în Lei MD

Banca Beneficiarului: BC ”Moldinconbank” S.A., filiala Telecentru

Cod bancar (BIC): MOLDMD2X306

Cod de decontare (lei): 2251606232

Cod fiscal: 1007600004873

Materialele conferinței vor fi ridicate de către participanţi la înregistrare la 03.12.2015.

 

Date de contact:

Republica Moldova, Cod poştal:  2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100.

Materialele pot fi expediate prin e-mail: dulschi@mail.ru sau personal, în bir. 305.

Telefoane de contact: 022.73.71.14 sau mob.  078884897 – Maria – metodistă, sau  068911751 Ion Dulschi - şef catedră

 

Deplasare: microbus: 180,190, 124; autobus 11, stația: Academia de Administrare Publică.

 


 

 

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE
(TPAP - 2015)"

Vineri, 22 mai 2015

PROGRAM:

Locul desfăşurării Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participanţilor 08.30 - 09.00

Şedinţă în plen 09.00 - 10.30

Pauză de cafea 10.30 - 11.00

Şedinţe în ateliere 11.00 - 13.00

Pauză de prânz 13.00 - 14.00

Şedinţe în ateliere 14.00 - 16.00

Totalizarea lucrărilor conferinţei 16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere

Numele, adresa şi telefonul de contact al  responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene

Castrașan Tatiana,
tcastrasan@mail.ru
tel. (+373 22) 737114
(+373) 078884829

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284838;
(+373) 069660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice

Mâța Ana,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284853
068199087

Atelierul 4.

Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Butnaru Veronica,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284847
(+373 22) 069795415

Atelierul 5.

Impactul E-Guvernării în asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în procesul de administrare publică

Natalia Buga,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 721188;
(+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică

 

Ciutac Irina,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
tel. (+373 22) 284869;
(+373 22) 284509

 

Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 830 – 900

Deschiderea conferinţei – ora 900, sala 301

Vă invităm să participaţi la conferinţă!

Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2, 3)

Программа конференцииформуляр участника конференции (приложение 3)

Program of the conference, application form (annex 3)

 


GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Catedra Științe Administrative

INVITĂ TINERI CERCETĂTORI SĂ PARTICIPE LA

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ (CU PARTICIPARE) INTERNAȚIONALĂ*, CU GENERICUL:

CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA dezvoltarea ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CARE SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ LA 27 februarie 2015

Detaliat

Read more

Подробнее


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE

(TPAP -2014)”

Vineri,  23 mai 2014

 

PROGRAM:

Locul desfăşurării Academia de Administrare Publică,

mun. Chişinău, str. Ialoveni, 100

 

Înregistrarea participanţilor 09.00  - 09.50
Şedinţă în plen 10.00 - 11.20
Pauză de cafea 11.30 - 12.00
Şedinţe în ateliere 12.00 - 13.20
Pauză de prânz 13.30 - 14.30
Şedinţe în ateliere 14.30 - 16.00
Totalizarea lucrărilor conferinţei 16.00 - 16.30

 

 

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere

Numele, adresa şi telefonul de contact al  responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel. (+373) 69189377

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

tel. (+373 22) 721571;

(+373) 69660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 079402810

Atelierul 4.

Tendințe ale managementului public în contextul  creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Butnaru Veronica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5.

Impactul E-Guvernării în asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în procesul de administrare publică

Gherman Teodora,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373) 78884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică

 

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284869;

(+373 22) 284509


Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 900 - 950

Deschiderea conferinţei – ora 1000, sala 301

Vă invităm să participaţi la conferinţă!

Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2, 3)

Программа конференцииформуляр участника (приложение 3)


 

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională

„Teoria şi practica administrării  publice (TPAP – 2013)”

Întrunirea personalului din mediul academic şi cel din sectorul practic la forul  internaţional „Teoria şi practica administrării  publice”, ediţia anului 2013, organizat şi realizat în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, la 20 mai 2013,  a avut ca obiectiv principal analiza celor mai stringente probleme de reformare a administraţiei publice, mecanismul de implementare a actelor legislative noi din domeniu,sintetizarea ideilor novatoare şi ale practicilor pozitive în administraţia publică.    
Conferinţa a întrunit profesori-cercetători, masteranzi şi doctoranzi din cadrul Academiei de Administrare Publică, savanţi notorii din republică, reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesori-cercetători din instituţiile de învăţămînt universitar din republică, precum şi savanţi de prestigiu, din străinătate.
Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în două etape: şedinţa plenară şi lucrul în ateliere. In cadrul şedinţelor în plen şi a atelierelor tematice, au fost prezentate peste 130  de referate şi comunicări ştiinţifice, fiind abordată o gamă largă de probleme vizînd diverse aspecte ale activităţii administraţiei publice.
Examinarea tematicii propuse, a demonstrat actualitatea problemelor abordate, participanţii Conferinţei pledînd în mesajele lor pentru modernizarea şi eficientizarea continuă a administrării publice, demonstrînd cele mai moderne metode de utilizare a capacităţilor administrative.

Rezoluția Conferinței


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

DE PE LÎNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

la 20 mai 2013

organizează conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională

„Teoria şi practica administrării publice (TPAP 2013)”

Comitetul organizatoric invită reprezentanţii mediului academic, administraţiei publice centrale şi locale,
a experţilor din domeniu pentru a participa în lucrările următoarelor ateliere:

Ateliere

Numele, adresa şi telefonul de contact a responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administraţiei publice în contextul consolidării statului de drept

Tincu Violeta, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373) 69189377

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 721571; (+373) 69660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept si modernizarea administraţiei publice

Crăciun Ana, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 068824801

Atelierul 4.

Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Butnaru Veronica, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5.

Impactul E-Guvernării în asigurarea transparenţei şi accesului la informaţie în procesul de administrare publică

Nagîţ Victoria, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 69615008

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personalului: teorie şi practică

 

Țepordei Aurelia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284869; (+373 22) 284509

Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 900 - 950.

Deschiderea conferinţei – ora 1000, sala 301.

Vă invităm să participaţi la conferinţă!

Cerinţe faţă de materialele conferinţei (anexa 1), formular de înscriere (anexa 2).


A 37-a Conferință Natională de Mecanică a Solidelor, Acustică și Vibrații, CNMSAV XXXVII, AAP, 06 – 08 iunie 2013.


Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) в рамках 3-й университетской декады студенческой науки «Молодёжь в науке и бизнесе - 2013» проводит VI международную научно-практическую конференцию студентов «Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития». Приглашаем студентов и магистрантов принять участие в работе конференции. Подробная информация размещена на сайте БГЭУ. Скачать буклет.


 

 

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desfăşurării                          Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participanţilor            09.00 - 09.50

Şedinţă în plen                               10.00 - 11.30

Pauză de cafea                               11.30 - 12.00

Şedinţe în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauză de prânz                                          13.30 - 14.30

Şedinţe în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucrărilor conferinţei     16.00 - 16.30

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times; color: #000080;"><strong>ANUNȚ</strong></span></p> <p class="btn-info active" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ:</span></strong></p> <p class="btn-info active" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-transform: uppercase;">CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA dezvoltarea </span></strong></p> <p class="btn-info active" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-transform: uppercase;">ADMINISTRAȚIEI PUBLICE - 25 FEBRUARIE 2016</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><strong><a href="/old/images/CTC_2016.pdf" target="_blank">Citește</a></strong></span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><strong style="font-size: 14pt; color: #ffffff; background-color: #2f96b4;"><span style="font-family: 'times new roman', times;">МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ</span></strong></p> <p class="btn-info active" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">ВКЛАД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ </span></strong></p> <p class="btn-info active" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ -&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">25-го ФЕВРАЛЯ 2016</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="/old/images/aviz_CTC_рус_2016.pdf" target="_blank">Подрбнее</a><br /></strong></p> <hr /> <p class="MsoNormal" style="margin-left: -14.2pt; line-height: normal; text-align: center;" align="center"><strong><span lang="EN-GB" style="font-size: 16.0pt; mso-ansi-language: EN-GB; font-weight: normal;"></span><span class="btn-info active" lang="EN-GB" style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">The International Scientific &ndash; Practical Conference</span></strong></p> <p class="btn-info active" style="text-align: center;" align="center"><strong><span lang="RO" style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;">THE CONTRIBUTION OF YOUNG SCIENTISTS&nbsp; TO THE DEVELOPMENT OF</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'times new roman', times;"><span class="btn-info active" lang="RO">PUBLIC ADMINISTRATION -&nbsp;</span><span class="btn-info active">ON FEBRUARY 25, 2016</span>&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="/old/images/Aviz_CTC_2016_En.pdf" target="_blank">Read more</a><br /></strong></p>