Proiecte naționale realizate de către Academia de Administrare Publică:

Denumirea proiectului: „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE” (proiect fundamental), 2015-2018.

Componentele de bază:

 • Organizarea a 4 mese rotunde;
 • Vizite de studii;
 • Elaborarea și publicarea a 20 de articole științifice;
 • Elaborarea proiectului recomandărilor pentru autoritățile publice locale;
 • Organizarea a 4 conferințe internaționale științifico-practice;
 • Elaborarea Curriculei de instruire la disciplinele: Administrație publică, Management public, Servicii publice, Politici publice;
 • Elaborarea unei monografii;
 • Elaborarea și publicarea a 4 articole în mass-media;
 • Elaborarea și înaintarea spre finanțare a 4 fișe de proiect.

Denumirea proiectului: „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune european” (proiect aplicativ),2015-2018.

Componentele de bază:

 • Workshop – ”Valorile și standardele Uniunii Europene”, organizat în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Masă rotundă – ”Managementul dezvoltării regionale a U.E., organizată în cadrul Academiei de Administrare Publice;
 • Publicarea cercetărilor în cadrul proiectului – articole științifice la conferințe naționale și internaționale;
 • Concentrarea rezultatelor cercetării într-o monografie;
 • Organizarea unei conferințe științifice dedicată principalelor rezultate ale echipelor de cercetare participante în proiect.


 • Proiectul Managementul Finantelor Publice

Proiectul prevede reformarea sistemului managementului finantelor publice din Moldova în perioada 2006-2010.

Proiectul MFP este compus din 4 Componente:

1.Planificarea si executarea Bugetului;

2.Auditul Intern;

3.Consolidarea Capacitatii de Instruire în domeniul Managementului Finantelor;

4.Managementul Proiectului, Monitorizare si Evaluare.

Componenta 3 din cadrul Proiectului MFP este implementata de catre Academia de Administrare Publica prin Consolidarea capacitatii Academiei de Administrare Publica de pe lînga Presedintele Republicii Moldova în domeniul managementului finantelor  publice".

Componentele de baza ale proiectului:

 • Crearea Directiei de Perfectionare Profesionala a Personalului;
 • Dezvoltarea capacitatilor personalului care se ocupa de formarea continua în cadrul unitatii;
 • Dezvoltarea si implementarea programelor de training orientate spre dezvoltarea aptitudinilor relevante si inovative.
 • Elaborarea si editarea celor a 18 module de instruire;
 • Instruirea si certificarea a 90 de formatori;
 • Organizarea si desfasurarea unui training-pilot pentru fiecare modul de instruire (aproximativ 360 de functionari publici);
 • Vizite de studiu în Lituania, Suedia, Slovenia etc.
 • Asistenta tehnica furnizata si instalata în cadrul Academiei;
 • Crearea paginii web a Academiei;

Finantarea: Banca Mondiala si Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala /SIDA/Asdi