Romn?

Despre Academie

Acces deschis

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character

ADMINISTRAREA PUBLIC? revist? electronic? cu Acces Deschis

Accesul Deschis la publica?iile din revist? este sus?inut de ini?iativele interna?ionale de la Budapesta, Berlin ?i Bethesda. n ?ara noastr?, politica de stat n sfera ?tiin?ei ?i inov?rii se realizeaz? n baza Codului cu privire la ?tiin?? ?i Inovare al Republicii Moldova, adoptat n anul 2004, care prevede garantarea accesului la informa?ia ?tiin?ific?.

Academia de Administrare Public?, fondatoarea revistei ADMINISTRAREA PUBLIC?, sus?ine politica Accesului Deschis ?i ?i asum? obliga?ia de a oferi acces la publica?ia n cauz?.

Revista ADMINISTRAREA PUBLIC?se declar? publica?ie ?tiin?ific? cu Acces Deschis, fiind o alternativ? pentru publicarea ?i promovarea rezultatelor ?tiin?ifice n spa?iul administrativ ?i universitar.

Creative Commons License

Creative Commons Attribution License

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed.Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher areidentified.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate apar?in autorilor.

Revista este recenzat?. Colegiul de redactie selecteaz? recenzen?ii dintr-o baz? de date elaborat? n prealabil.

Publicarea articolelor elaborate de c?tre profesorii, doctoranzii ?i masteranzii din cadrul Academiei este gratuit?.Pentru autorii din Republica Moldova - 5 USD / 1 pagin?, autorii de peste hotare 10 USD / 1 pagin?.

Autorii vor respecta criteriile stabilite n Regulamentul cu privire la evaluarea ?i clasificarea revistelor ?tiin?ifice, aprobat prin Hot?rrea CS?DT al A?M nr. 196 din 18.10.2012 ?i Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat ?i a autoreferatelor, aprobat prin Hot?rrea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

Academia de Administrare Public?. Preluarea textelor editate n revista Administrarea Public? este posibil? doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra fiec?rui text publicat apar?ine autorilor. Opinia redac?iei nu coincide ntotdeauna cu opinia autorilor.