Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Direc?ia general? Logistic?

http://aap.gov.md/test/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=438&lang=ro

?ef Direc?ie

Tudor Leanc?

Anul fond?rii

2003

Misiunea

Direc?ia general? Logistic? este o subdiviziune structural? a Academiei, care exercit? func?ii manageriale de planificare, organizare ?i coordonare a activit??ilor, ce ?in de asigurarea ?i realizarea procesului de formare a cadrelor din ?i pentru administra?ia publica ?i se subordoneaz? direct Rectorului.

Obiective

  • Monitorizarea ?i coordonareaactivit??ilorsubdiviziunilor structurale ntru realizarea obiectivelor de baz? ale Academiei.
  • Identificarea problemelor prioritare ?i elaborarea planurilor de ac?iuni privind realizarea acestora.
  • Preg?tirea avizelor analitice ?i informative, coordonarea ?i generalizareapropunerilor pentru elaborarea politicii interne.
  • Monitorizarea activit??ii de cancelarie, gestion?rii resurselor umane ale institutiei, elabor?rii, supravegherii ?i realiz?rii bugetului Academiei, monitorizarea gestion?rii financiare a veniturilor ?i a cheltuielilor, administr?rii bunurilor materiale.
  • Elaborarea pronosticului ce ?ine de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Academiei.
  • Supravegherea ndeplinirii la comand? a lucr?rilor necesare pentru activit??ile subdiviziunilor structurale ale Academiei.
  • Asigurarea controlului asupra respect?rii limitelor aloca?iilor aprobate prin ordinul Rectorului de ntre?inere a mijloacelor de transport,atribuite Academiei conform legisla?iei n vigoare.

Colabor?ri

n scopul realiz?rii atribu?iilor ce-i revin, Direc?ia general? colaboreaza cu subdiviziunile Academiei, precum ?i cu autorit??ile publice ?i organiza?iile nonguvernamentale.

Colaboratori ?i contacte

Leanc? Tudor, ?ef Direc?ie, tel. (022)284872, bir. 207

Duca Ion, master,?ef adjunct Direc?ie, tel.(022)284403, bir. 112

Cost?ina Vera, administrator bloc de studii,tel.(022)284403, bir. 401

P?scaru Roman, administrator c?min, tel.(022)284077, bir. 101

Azarov Maria, ?ef depozit,tel.(022)284403, bir. 401

Sturza Alexei, inginer coordonator tehnologii informa?ionale, master, tel.(022)735029, bir. 104

Carcea Sergiu, inginer coordonator tehnologii informa?ionale, master, tel.(022)735029, bir. 104