Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Proiecte institu?ionale

Proiecte institu?ionale ale Academiei de Administrare Public?

La nivel na?ional, n cadrul concursului proiectelor de cercet?ri ?tiin?ifice fundamentale ?i aplicative pentru 2015-2018, AAP a ob?inut 2 proiecte:

1. Consolidarea institu?ional? ?i func?ional? a administra?iei publice locale n Republica Moldova n contextul implement?rii Acordului de Asociere la UE". (director proiect ?APTEFRA?I Tatiana) ?i

2. Managementul dezvolt?rii regionale privind diminuarea disparit??ilor interregionale n cadrul Republicii Moldova prin prizma noii politici de coeziune european?" (director proiect, TOFAN Tatiana).

De asemenea, a fost ob?inut un proiect n cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016:

1. Reformarea sectorului securit??ii economice a Republicii Moldova prin prizma managementului resurselor umane menit s? asigure realizarea obiectivelor strategice ale politicii de securitate na?ional?". (director proiect BARB?RO? Ecaterina).