Proiecte instituționale

Proiecte instituționale ale Academiei de Administrare Publică

La nivel național, în cadrul concursului proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru 2015-2018, AAP a obținut 2 proiecte:

1. „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la UE". (director proiect ȘAPTEFRAȚI Tatiana) și

2. „Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prizma noii politici de coeziune europeană" (director proiect, TOFAN Tatiana).

De asemenea, a fost obținut un proiect în cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016:

1. „Reformarea sectorului securității economice a Republicii Moldova prin prizma managementului resurselor umane menit să asigure realizarea obiectivelor strategice ale politicii de securitate națională". (director proiect BARBĂROȘ Ecaterina).