Susţinerea tezei de doctor în domeniul ştiinţei administraţiei
Luni, 15 Septembrie 2014 11:57

Pentru prima dată în Republica Moldova, pe 12 septembrie 2014, la Academia de Administrare Publică a avut loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe administrative la tema „Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica Moldova” la specialitatea 653.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice, elaborată de doctoranda Tamara GHEORGHIŢĂ, consultant ştiinţific – Tatiana SPĂTARU, doctor habilitat în sociologie, conferenţiar universitar.

Susţinerea tezei de doctor a avut loc în cadrul Consiliului ştiinţific specializat, preşedinte – Constantin SOLOMON, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, secretar ştiinţific – Ion DULSCHI, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar. Asistenţa a fost informată că teza de doctor a fost elaborată în cadrul Catedrei de ştiinţe administrative a Academiei de Administrare Publică şi examinată ulterior la şedinţa Seminarului ştiinţific de profil, care cu unele observaţii constructive a recomandat teza pentru promovare în cadrul Consiliului ştiinţific specializat.

În luarea sa de cuvânt, doctoranda a făcut o succintă prezentare a tezei, invocând motivele elaborării tezei de doctor,  actualitatea temei fiind determinată de faptul că elaborarea şi implementarea mecanismelor de modernizare a managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public au devenit o prioritate în procesul de eficientizare a administraţiei publice din Republica Moldova. Doctoranda s-a bazat, în mare parte, la elaborarea tezei pe experienţa proprie de activitate în serviciul public în cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

Prezentarea tezei a fost succedată de întrebări, formulate de membrii Consiliului ştiinţific de specialitate, de alţi participanţi la şedinţă, care au avut ca scop concretizarea unor idei, ipoteze, concluzii şi recomandări, ce se regăsesc în teza examinată. Întrebările înaintate aveau un caracter pertinent şi constructiv, iar răspunsurile oferite de dna pretendentă la titlul de doctor au demonstrat o bună posedare a materialului studiat, o orientare corectă în domeniul de cercetare, precum şi prezenţa unei viziuni complexe asupra subiectului abordat.

Asupra conţinutului tezei, în calitate de experţi, cu o analiză detaliată, cu sugestii de îmbunătăţire a lucrării s-au pronunţat membrii Consiliului ştiinţific specializat dnii Marcel CUŞMIR, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Aurel SÎMBOTEANU, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, Victor JUC, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor cercetător, Constantin SOLOMON, doctor habilitat, profesor universitar, Ion DULSCHI, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar,  precum şi referenţii oficiali Victor SACA, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, şi Grigore PÎRŢAC, doctor în ştiinţe politice, profesor universitar. Experţii au apreciat lucrarea ca fiind una actuală, de o importanţă practică apreciabilă pentru sistemul de management al funcţiei publice şi al funcţionarului public, lucrarea fiind menţionată ca fiind una de pionierat în domeniu, în care au fost îmbinate constructiv şi inovativ teoria şi practica.

Urmare a dezbaterilor  în cadrul susţinerii publice a tezei şi a evaluării calităţii de executare, în conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, membrii Consiliului ştiinţific specializat au votat în unanimitate pentru conferirea dnei Tamara Gheorghiţă a titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe administrative. De asemenea, teza de doctor a fost recomandată de a fi  editată pentru a servi ca manual pentru  studenţi, profesori, în ansamblu pentru cadrele de toate nivelurile  din serviciul public al ţării.

Materialele şi procesul-verbal ale şedinţei Consiliului ştiinţific specializat urmează să fie expediate Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru confirmarea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe administrative conferit dnei Tamara Gheorghiţă.