Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Miercuri, 18 Iunie 2014 12:21

Miercuri, 18 iunie curent, reprezentan?ii ?colii de Management n S?n?tate Public? de pe lng? Universitatea de Medicin? ?i Farmaceutic? N. Testemi?eanu, directorul institu?iei, Oleg LOZAN, doctor habilitat n medicin?, Constantin RMI?, conferen?iar universitar, doctor n medicin?, ?i Iurie OSOIANU, lector universitar, s-au aflat ntr-o vizit? de lucru la Academia de Administrare Public?. Ei au avut o ntrevedere cu rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, care i-a informat pe oaspe?i despre ultimele reforme din cadrul Academiei, care a trecut n subordinea Guvernului, despre reacreditarea ?tiin?ific? a AAP, despre restructurarea ?i eficientizarea procesului de studii.

Dl Oleg Lozan, care de?ine ?i func?ia de prorector al Universit??ii de Medicin?, a f?cut o scurt? prezentare a ?colii. Ea a fost fondat? n 2003 de c?tre Ministerul S?n?t??ii cu suportul mai multor organiza?ii interna?ionale din domeniu, precum ar fi Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii, UNICEF, Banca Mondial? etc., ca o institu?ie academic? ?i ?tiin?ific? n domeniul s?n?t??ii publice, avnd ca direc?ii principale de activitate - instruire, cercetare ?i servicii de instruire ?i consultan??. Scopul vizitei, dup? cum a men?ionat directorul ?colii, este de a ini?ia rela?ii de colaborare cu Academia de Administrare Public? n domeniul didactic, care include managementul, administra?ia public?, economia ?i legisla?ia; precum ?i cel de cercetare, rela?ii interna?ionale ?i nv???mntul la distan??.

Dl O. Balan a accentuat faptul c? Academia de Administrare Public? dispune de toate capacit??ile care permit desf??urarea activit??ilor n comun cu ?coala de Management n S?n?tate Public? la nivelul standardelor europene ?i interna?ionale. P?r?ile au convenit de a elabora n comun un Acord de colaborare, care s? fie semnat ?i s? intre n vigoare c?tre nceputul noului an de studii, 2014-2015.

La ntrevedere au participat dl Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Public?, doctor n istorie, conferen?iar universitar, doamnele Aurelia ?EPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesional?, ?i Silvia DULSCHI, ?ef? a Direc?iei ?tiin?? ?i cooperare interna?ional?.