Reprezentanţii Şcolii de Management în Sănătate Publică în vizită la Academie
Miercuri, 18 Iunie 2014 12:21

Miercuri, 18 iunie curent, reprezentanţii Şcolii de Management în Sănătate Publică de pe lângă Universitatea de Medicină şi Farmaceutică „N. Testemiţeanu”, directorul instituţiei, Oleg LOZAN, doctor habilitat în medicină, Constantin RÂMIŞ, conferenţiar universitar, doctor în medicină, şi Iurie OSOIANU, lector universitar, s-au aflat într-o vizită de lucru la Academia de Administrare Publică. Ei au avut o întrevedere cu rectorul Academiei, dl Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, care i-a informat pe oaspeţi despre ultimele reforme  din cadrul Academiei, care a trecut în subordinea Guvernului, despre reacreditarea  ştiinţifică a AAP, despre restructurarea şi eficientizarea procesului de studii.

Dl Oleg Lozan, care deţine şi funcţia de prorector al Universităţii de Medicină, a făcut o scurtă prezentare a Şcolii. Ea a fost fondată în 2003 de către Ministerul Sănătăţii cu suportul mai multor organizaţii internaţionale din domeniu, precum ar fi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, UNICEF, Banca Mondială etc., ca o instituţie academică şi ştiinţifică în domeniul sănătăţii publice, având ca direcţii principale de activitate - instruire, cercetare şi servicii de instruire şi consultanţă.  Scopul vizitei, după cum a menţionat directorul Şcolii, este de a iniţia relaţii de colaborare cu Academia de Administrare Publică în domeniul didactic, care include managementul, administraţia publică, economia şi legislaţia; precum şi cel de  cercetare, relaţii internaţionale şi învăţământul la distanţă.

Dl O. Balan a accentuat faptul că Academia de Administrare Publică dispune de toate capacităţile care permit  desfăşurarea activităţilor în comun cu Şcoala de Management în Sănătate Publică  la nivelul standardelor europene şi internaţionale. Părţile au convenit de a elabora în comun un Acord de colaborare, care să fie semnat şi să intre în vigoare către începutul noului an de studii, 2014-2015.

La întrevedere au participat dl Andrei GROZA, prim-prorector al Academiei de Administrare Publică, doctor în istorie, conferenţiar universitar, doamnele Aurelia ŢEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională, şi Silvia DULSCHI, şefă a Direcţiei ştiinţă şi cooperare internaţională.