ŞEDINŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ
Vineri, 28 Martie 2014 16:46

Consiliul Ştiinţific al Academiei de Administrare Publică s-a convocat în şedinţă la 27 martie 2014, la care au fost abordate mai multe subiecte importante pentru activitatea de cercetare în cadrul instituţiei. Şedinţa Consiliului a fost prezidată de prim-prorectorul Academiei, dl Oleg BALAN.

Printre chestiunile discutate în cadrul şedinţei au fost: racordarea temelor tezelor de doctorat noilor specialităţi  ştiinţifice, conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea de Guvern, nr. 199, din 13.03.2013. În temeiul acestei Hotărâri, Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare a adoptat la 31 martie 2011 propria decizie, AT-2/6-3, prin care a stipulat că termenul de valabilitate a temelor de doctorat este  de  10 ani.

Un alt subiect, propus spre examinare Consiliului ştiinţific, a ţinut de aprobarea programelor individuale de activitate a doctoranzilor anului I de studii. Fiecare doctorand, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor de doctorat, urmează să realizeze activităţi de aprofundare a cunoştinţelor teoretice în domeniul specialităţii ştiinţifice de metodologie a cercetărilor ştiinţifice, a tehnologiilor informaţionale şi limbilor străine aplicate, să participe la viaţa ştiinţifică a Academiei. Toate aceste activităţi sunt parte a programului individual de instruire a doctorandului, elaborat de către acesta împreună cu conducătorul ştiinţific. Programele individuale de activitate ale doctoranzilor anului  I au fost examinate şi discutate în cadrul catedrei Ştiinţe administrative. Consiliul a decis acceptarea şi aprobarea lor. 

O informaţie deosebit de importantă a fost adoptarea de către C.N.A.A. a deciziei privind conferirea gradului ştiinţific de doctor/doctor habilitat în ştiinţe administrative cercetătorilor din A.A.P., care vor susţine teze de doctor şi doctor habilitat la specialităţile: 563.01Teoria şi metodologia administraţiei publice şi 563.02Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice. Considerăm că această decizie va contribui semnificativ la sporirea prestigiului domeniului de cercetare al Academiei de Administrare Publică.

În contextul procesului de reacreditare ştiinţifică, la propunerea C.N.A.A., a fost, de asemenea, discutată problema modificării denumirii profilului ştiinţific de cercetare al Academiei.