Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
?EDIN?A CONSILIULUI ?TIIN?IFIC AL ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLIC?
Vineri, 28 Martie 2014 16:46

Consiliul ?tiin?ific al Academiei de Administrare Public? s-a convocat n ?edin?? la 27 martie 2014, la care au fost abordate mai multe subiecte importante pentru activitatea de cercetare n cadrul institu?iei. ?edin?a Consiliului a fost prezidat? de prim-prorectorul Academiei, dl Oleg BALAN.

Printre chestiunile discutate n cadrul ?edin?ei au fost: racordarea temelor tezelor de doctorat noilor specialit??i ?tiin?ifice, conform Nomenclatorului specialit??ilor ?tiin?ifice, aprobat prin Hot?rrea de Guvern, nr. 199, din 13.03.2013. n temeiul acestei Hot?rri, Consiliul Na?ional de Atestare ?i Acreditare a adoptat la 31 martie 2011 propria decizie, AT-2/6-3, prin care a stipulat c? termenul de valabilitate a temelor de doctorat este de 10 ani.

Un alt subiect, propus spre examinare Consiliului ?tiin?ific, a ?inut de aprobarea programelor individuale de activitate a doctoranzilor anului I de studii. Fiecare doctorand, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor de doctorat, urmeaz? s? realizeze activit??i de aprofundare a cuno?tin?elor teoretice n domeniul specialit??ii ?tiin?ifice de metodologie a cercet?rilor ?tiin?ifice, a tehnologiilor informa?ionale ?i limbilor str?ine aplicate, s? participe la via?a ?tiin?ific? a Academiei. Toate aceste activit??i sunt parte a programului individual de instruire a doctorandului, elaborat de c?tre acesta mpreun? cu conduc?torul ?tiin?ific. Programele individuale de activitate ale doctoranzilor anului I au fost examinate ?i discutate n cadrul catedrei ?tiin?e administrative. Consiliul a decis acceptarea ?i aprobarea lor.

O informa?ie deosebit de important? a fost adoptarea de c?tre C.N.A.A. a deciziei privind conferirea gradului ?tiin?ific de doctor/doctor habilitat n ?tiin?e administrative cercet?torilor din A.A.P., care vor sus?ine teze de doctor ?i doctor habilitat la specialit??ile: 563.01 Teoria ?i metodologia administra?iei publice ?i 563.02 Organizarea ?i dirijarea n institu?iile administra?iei publice; servicii publice. Consider?m c? aceast? decizie va contribui semnificativ la sporirea prestigiului domeniului de cercetare al Academiei de Administrare Public?.

n contextul procesului de reacreditare ?tiin?ific?, la propunerea C.N.A.A., a fost, de asemenea, discutat? problema modific?rii denumirii profilului ?tiin?ific de cercetare al Academiei.