Memorandum de Înţelegere: Academia Internaţională Anticorupţie – Academia de Administrare Publică
Marţi, 11 Decembrie 2012 15:41

Pe 11 decembrie curent, la Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului de Înţelegere între Academia Internaţională Anticorupţie  şi Academia de Administrare Publică. Memorandumul a fost semnat de dl Vasile MARINA, rector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, şi Martin KREUTNER, decan în cadrul Academiei Internaţionale Anticoprupţie.

La ceremonia de semnare a Memorandumului au participat dl Oleg BALAN, vicerector al Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat, profesor universitar, Maria STRECHII, director-adjunct al Departamentului organizarea instruirii al Academiei, doctor în economie, conferenţiar universitar, Aurelia ŢEPORDEI, director al Departamentului dezvoltare profesională al Academiei, Cristina PANTEA, şef al Direcţiei cooperare internaţională şi investigaţii ştiinţifice a Academiei, precum şi Arlette ZAKARIAN şi Alexei CROITORU, reprezentanţi ai Academiei Internaţionale Anticorupţie, Vitalie VEREBCEANU, director, Direcţia generală de prevenire a corupţiei, interpret.

Dnii Vasile Marina şi Oleg Balan  i-au informat pe reprezentanţii Academiei Internaţionale Anticorupţie  despre calea parcursă de Academia de Administrare Publică în cei circa 20 de ani de activitate, despre realizările şi perspectivele acesteia în ceea ce priveşte pregătirea şi dezvoltarea profesională a cadrelor de funcţionari publici din republică. La rândul lor, oaspeţii austrieci au familiarizat gazdele cu formele şi metodele de instruire în domeniul anticorupţiei şi de prevenire a acestui flagel antisocial în ţările Europei.

În Memorandumul semnat se menţionează că, fiind preocupaţi de gravitatea ameninţărilor reprezentate de corupţie pentru securitatea şi stabilitatea societăţii, subminând instituţiile şi valorile democraţiei, valorile etice şi justiţia, pornind de la numeroasele convenţii internaţionale, organizaţii şi mecanisme privind promovarea bunei guvernări şi combaterea corupţiei, în special Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (UNCAC), Convenţia Penală privind corupţia şi Convenţia civilă privind corupţia, reiterând necesitatea de a asigura transparenţa, responsabilitatea, legitimitatea, imparţialitatea şi integritatea în toate sistemele create pentru activitatea privind combaterea corupţiei, se vor întreprinde proiecte şi activităţi comune cu scopul de a preveni şi de a combate corupţia, care pot include furnizarea activităţilor de educaţie, formarea şi cercetarea pentru părţile interesate de prevenirea şi combaterea corupţiei prin organizarea cursurilor comune, seminarelor, conferinţelor, stagiilor, vizitelor de studiu în ceea ce priveşte domeniile de interes comun; se vor întreprinde, de asemenea, eforturi comune în scopul promovării capacităţii şi programelor de construcţie instituţională în domeniul anticorupţiei.

Reprezentanţii  Academiei de Administrare Publică şi ai Academiei Internaţionale Anticorupţie şi-au dat asigurări că vor face tot posibilul pentru a realiza cele stipulate în Memorandum în vederea combaterii corupţiei, asigurării unei dezvoltări durabile a Republicii Moldova, a prosperităţii economice, sociale şi spirituale a ţării, a edificării unui stat democratic şi de drept autentic.

NOTĂ. Academia Internaţională Anticorupţie este o organizaţie cu sediul la Laxenburg, Austria, iniţiată de Biroul Naţiunilor Unite pentru droguri şi crimă (UNODC), Republica Austria, de Biroul European Antifraudă (OLAF) şi alte părţi interesate, care este la moment o instituţie cu o apartenenţă în continuă creştere formată din statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Organizaţiile Internaţionale din toate colţurile lumii, care are drept scop de a depăşi deficienţele actuale în cunoştinţe şi practică în domeniul combaterii corupţiei. Academia funcţionează ca un centru independent de excelenţă în domeniul anticorupţiei, a educaţiei, formării, creării de reţele, cooperării şi cercetării academice, în urma unei abordări holistice.