Acordul de Parteneriat între Academia de Administrare Publică şi S.C. InSoft Development, România
Marţi, 16 Octombrie 2012 16:28

În data de 16 octombrie anul curent, a fost semnat Acordul de Parteneriat între Academia de Administrare Publică şi S.C. InSoft Development and Consulting S.R.L., România.

Prezentul Acord constituie furnizarea şi implementarea în cadrul Academiei, de comun cu partenerul InSoft, a unei soluţii de tip e-Learning. Programul presupune crearea unei platforme de învăţare la distanţă learnIN – conţinut digital sub forma a 3 cursuri de instruire în cadrul Catedrei Economie şi management public, ce vor fi încărcate în platforma learnIN – dintre care unul în format digitizat, asigurând servicii de instalare, configurare, instruire, suport tehnic şi mentenanţă.

Prezentul Acord intră în vigoare de la data semnării de către părţi şi este valabil pe o perioadă de 12 luni.