Proiecte internaționale realizate de către Academia de Administrare Publică:

Denumirea proiectului: ”Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi  reformarea bibliotecilor” 2015-2017.

Scopul: Consolidarea și modernizarea bibliotecilor prin îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului din bibliotecă în instituțiile superioare de învățământ în Armenia, Moldova și Belarus.

Componentele de bază:

-    Elaborarea unei strategii de dezvoltare a personalului din biblioteci, concentrat pe îmbunătățirea standardelor de calitate și de performanță pentru bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus, în  scopul îmbunătățirii calității serviciilor acordate de biblioteci învățământului superior și sporirea  relevanței lor pe piața muncii și în societate.

-   Consolidarea managementului, capacităților de inovare şi accesibilitate în bibliotecile din Armenia, Moldova și Belarus prin elaborarea politicilor şi planificare strategică.

-    Stabilirea și menținerea unei Rețele ale parteneriatului estic de servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci (LNSS) prin diseminarea, valorificarea rezultatelor proiectului pe viitor atât la nivel național cât și în regiunea parteneriatului estic prin schimbul de cunoștințe, experiență, formare și expertiză în regiune.

Finanţarea: Comisia Europeană


Denumirea proiectului: ”Dezvoltarea competențelor instituțiilor responsabile de dezvoltarea regională” 2015-2016.

Scopul: Profesionalizarea administrației publice în Republica Moldova, sporirea potențialului în elaborarea propriilor strategii, precum și realizarea acțiunilor ce derivă din acestea.

Componentele de bază:

-         Vizite de studii în Polonia a experților și funcționarilor din Republica Moldova.

-         Formarea Centrului de dezvoltare strategică în cadrul Academiei de Administrare Publică.

-         Organizarea seminarelor de instruire pentru 100 de funcționari publici.

Finanţarea: Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei.


Proiectul "Integrarea principiilor de Bună Guvernare în cadrul studiilor din Academia de Administrare Publică ", 1.09.2013– 31.08.2014.

Scopul: sporirea capacităţii sectorului public în Republica Moldova prin intermediul instituţiei şi pentru a ajuta ţara să-şi îndeplinească criteriile de aderare la UE, pentru a o direcţiona spre standardele UE. Acesta este un start al proiectului care ar putea fi un imbold pentru continuarea cooperării în domeniul educaţiei.

Componentele de bază ale proiectului:

1. Evaluarea curriculum-ului AAP.

2. Activităţi de formare pentru personalul AAP.

Finanţarea:

Şcoala de Drept a Universităţii de Tehnologie din Talin/ Estonia şi Ministerul Afacerilor Externe/ Estonia


Proiectul “REŢEAUA DE COLABORARE A UNIVERSITĂŢILOR LA MAREA NEAGRĂ – UNIVER-SEA.NET” 18. 04. 2013 – 18. 04. 2015

Scopul: promovarea schimbului de valori şi experienţe între universităţile din ţările partenere prin intermediul unui program educaţional comun şi de reţea.

Componentele de bază ale proiectului:

1. Efectuarea schimburilor de bune practici (ateliere de lucru comune) pentru identificarea componentelor de programe educaţionale care urmează să fie dezvoltate în proiect.

2. Dezvoltarea programelor comune de învăţământ în ceea ce priveşte promovarea valorilor educaţionale, etc.; modulele de curs vor fi disponibile on-line în format digital printr-un portal educaţional.

3. Consolidarea identităţii regionale prin realizarea unei comunităţi virtuale între universităţi (atât cadre didactice, cât şi studenţi).

4. Vizibilitatea acţiunii.

5. Gestionarea şi coordonarea acţiunii.

Finanţarea: Programul Operaţional Transnaţional Bazinul Mării Negre 2007-2013 / UE

 

Finanţarea: Programul de Cooperare Cross Border / UE 


 • Proiectul „Consolidarea capacităţii administraţiei publice locale faţă de standardele UE şi celor mai bune practici" 2010 - 2011

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

Scopul: promovarea cooperării între instituţiile de instruire a funcţionarilor publici din Republica Moldova, România şi Ucraina şi consolidarea capacităţilor de instruire în domeniul calităţii serviciilor publice a APL.

Componentele de bază ale proiectului:

 • Instruirea si certificarea formatorilor (TOT) Moldova/Ucraina/România;
 • Organizarea şi desfăşurarea a 5 cursuri de instruire pentru funcţionari publici din APL din 3 regiuni din Republica Moldova şi 2 regiuni din Ucraina;
 • Organizarea a 60 seminare pe termen scurt pentru APL;
 • vizite de studiu/stagiere;
 • Elaborarea si editarea a două ghiduri;
 • Lansarea unui portal web regional.

Finanţarea: Programul de Cooperare Cross Border / UE


 • Proiectul „Strategia Nationala de Instruire a functionarilor publici din administratia publica locala a Republicii Moldova" 05/2005 - 09/2006

Scopul: elaborarea Strategiei Nationale de Instruire a functionarilor publici

Componentele de baza ale proiectului:

 • Analiza Necesitatilor de Instruire;
 • Intervievarea;
 • Elaborarea draftului final de Strategie.

Strategia Nationala de Instruire a fost elaborata prin efort comun de catre 3 consultanti locali: 1 consultant (Academia de Administrare Publica) , 2 experti internationali si un Grup de Conducere (Academia fiind reprezentata si aici).

Finantarea : Consiliul Europei, Comisia Europeana


 • Proiectul USAID „Reforma Administratiei Publice Locale" (PRAPL)

Componenta: „Eficientizarea procesului de informare si comunicare la nivelul Administratiei Publice Locale bazate pe sponsorizarea în comun a activitatilor Internet"2002 - 2003.

Scopul: consolidarea administratiei publice locale în R. Moldova prin largirea autonomiei, sporirea eficientei, responsabilitatii si transparentei autoritatilor publice locale din Moldova.

Componentele de baza ale proiectului:

 • Descentralizarea financiara;
 • Îmbunatatirea serviciilor publice:
 • Organizatiile societatii civile;
 • Planificarea strategica la nivel local;
 • Gestionarea proprietatii;
 • Reforma legislativa în administratia publica locala;
 • Reteaua informationala a autoritatilor publice locale.

Finantarea :Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internationala (USAID)


 • Proiectul „Suport pentru reforma sistemului administratiei publice locale si întaririi guvernarii locale în Moldova" 2000 - mai 2004

Scopul: fortificarea capacitatii procesului de reformare din Moldova si consolidarea administratiei publice locale, asigurarea asistentei managementului financiar furnizat autoritatilor locale prin întarirea capacitatii institutionale a Academiei de Administrare Publica de pe lînga Presedintele Republicii Moldova.

Componentele de baza ale proiectului:

 • întarirea capacitatilor institutionale în domeniul elaborarii bugetelor locale;
 • managementul financiar si general al comunelor;
 • editarea unei brosuri în domeniul bugetului si managementului general;
 • asistenta tehnica furnizata si instalata în cadrul Academiei;
 • sporirea businessului regional, promovînd Centre Informationale de Business la Cahul si Tighina;
 • vizita de studiu în Suedia.

Finantarea : Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala (SIDA/ASDI) si SIPU-International