Seminarul ştiinţific de profil

În cadrul ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ, prin Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 09 octombrie 2012 (nr. AT-5/1) a fost instituit Seminarul ştiinţific de profil la specialităţile:

563.01 - Teoria și metodologia administraţiei publice;

563.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice.

Componența nominală