Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Colaborarea cu A?M

n rezultatul evalu?rii Academiei de Administrare Public? de c?tre Comisia de acreditare a organiza?iilor din sfera ?tiin?ei ?i inov?rii a Consiliului Na?ional pentru Acreditare ?i Atestare, prin Hot?rrea nr. AC-1/3 din 11 aprilie 2014, (Monitorul oficial nr. 99-102(4738-4741 din 25 aprilie 2014), Academia a fost reacreditat? la profilul de cercetare Suport ?tiin?ific n modernizarea administra?iei publice din Republica Moldova, fiindu-i acordat? categoria B organiza?ie competitiv? pe plan international. (Certificat de acreditare seria P nr. 065).

n acest context a fost prelungit pentru un nou termen calitatea de membru de profil al Academiei de ?tiin?e a Moldovei pentru Academia de Administrare Public?.