Colaborarea cu AŞM

În rezultatul evaluării Academiei de Administrare Publică de către Comisia de acreditare a organizațiilor din sfera științei și inovării a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare, prin Hotărârea nr. AC-1/3 din 11 aprilie 2014, (Monitorul oficial nr. 99-102(4738-4741 din 25 aprilie 2014), Academia a fost reacreditată la profilul de cercetare ”Suport științific în modernizarea administrației publice din Republica Moldova”, fiindu-i acordată categoria „B” organizație competitivă pe plan international. (Certificat de acreditare seria P nr. 065).

În acest context a fost prelungit pentru un nou termen calitatea de membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru Academia de Administrare Publică.