Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Activitate instructiv-didactic?

Organizarea ?i realizarea procesului de instruire n Academie este ntemeiat pe principiile umaniz?rii, accesibilit??ii, adaptivit??ii, diversit??ii, responsabilit??ii juridice ?i sociale. Conceptul instruirii prevede o preg?tire temeinic? cu caracter conceptual, bazat, n primul rnd pe con?tiin?a civic? ?i mentalitatea statal?, care mbin? organic necesit??ile personalit??ii ?i necesit??ile societ??ii, dezvolt? capacit??ile de a lucra n echipe, abilit??i de comunicare, inclusiv n limbile de circula?ie interna?ional?.

Scopul concep?iei de instruire este sus?inerea implement?rii reformelor administra?iei publice ?i modernizarea sectorului public.

Obiectivele:

  • crearea ?i consolidarea unui corp al func?ionarilor publici de carier?, profesionist, impar?ial, onest, stabil, neutru politic ?i eficient;
  • adaptarea calific?rilor ?i aptitudinilor la schimb?rile tehnologice ?i de alt ordin din serviciul public n scopul mbun?t??irii performan?elor func?ionarilor publici;
  • dezvoltarea capacit??ilor de organizare, planificare strategic?, gestionare a resurselor umane;
  • dezvoltarea eficien?ei execut?rii sarcinilor;
  • mbun?t??irea calit??ii serviciilor prestate cet??enilor.

Anul universitar este structurat n dou? semestre, durata unui semestru fiind n medie de 15 s?pt?mni. Planurile de nv???mnt con?in cursuri/module, discipline de cunoa?tere avansat? pentru formarea speciali?tilor performan?i n domeniile: administra?ie public?, politici publice, management, servicii publice, rela?ii interna?ionale ?i drept

Pe parcursul evolu?iei procesului de instruire se men?ine o colaborare fructuoas? cu speciali?ti n domeniu de la Institutul European de Administrare Public? din Maastricht, cu exper?i din Marea Britanie, Fran?a, Belgia, Portugalia, Suedia, Grecia, Romnia.

Studiile se mbin? cu activitatea de cercetare a masteranzilor. n Academie sunt create grupe complexe de cercetare constituite din profesori ?i masteranzi, ele avnd drept scop att realizarea tezelor de master, ct ?i participarea , cu rapoarte ?tiin?ifice, la conferin?e, simpozioane, mese rotunde.

Un rol important n cadrul studiilor l au stagiile, care au drept scop consolidarea ?i aplicarea practic? a cuno?tin?elor ?i aptitudinilor masteranzilor, acumularea experien?ei ?i consolidarea deprinderilor de gestionare ?i organizare a activit??ii autorit??ilor administra?iei publice.

Procesul de instruire este asigurat de corpul profesoral-didactic al celor ?ase catedre, precum ?i de cei mai performan?i practicieni din administra?ia public? central? ?i local?, care creeaz? posibilit??i pentru asigurarea continuit??ii gnoseologice de nsu?ire mai profund? a procedeelor metodologice adecvate specialit??ii studiate, con?tientizarea esen?ei fenomenelor, cunoa?terea ?i condi?ionarea lor reciproc?.

Concomitent cu activitate de instruire, corpul profesoral - didactic ?i colaboratorii Academiei realizeaz? o vast? activitate ?tiin?ific? n domeniul administra?iei publice. Rezultatele investiga?iilor ?tiin?ifice snt prezentate ?i discutate n cadrul conferin?elor na?ionale ?i interna?ionale.