Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Rela?ii Interna?ionale

n scopul mbun?t??irii procesului de instruire Academia de Administrare Public? desf??oar? o activitate de propor?ii privind stabilirea ?i ntre?inerea contactelor cu institu?ii similare de peste hotare, cu organiza?ii interna?ionale, fonduri ?i programe precum ?i cu organiza?ii str?ine cu sediul sau filiale n Republica Moldova, cu misiunile diplomatice acreditate n Republica Moldova ?i misiunile diplomatice ale RM de peste hotare.

Astfel, Academia de Administrare Public? colaboreaz? cu Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici din Bucure?ti, Romnia; Universitatea Mihail Kogalniceanu din Ia?i, Romnia; Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra?ia Public? Local? Ia?i Nord-Est, Romnia; Institutul Regional de Administrare Public? din Odesa, Ucraina (2010); ?coala Leton? de Administrare Public? din Riga, Letonia; Institutul Lituanian de Administrare Public? din Vilnius, Lituania; Academia de Administrare Public? pe lng? Pre?edintele Republicii Belarus; Universitatea Adam Mickiwicz, Poznan, Polonia etc.

Academia ntre?ine colaborare strns? cu Banca Mondial?; Funda?ia Soros-Moldova; UNDP/PNUD - Moldova; Funda?ia Eurasia; Centrul de resurse informa?ionale al Ambasadei SUA n Moldova; UNICEF-Moldova; Fondul ONU pentru Popula?ie; USAID ( LGRP); SIDA/ASDI Suedia; TEMPUS Educa?ie ?i Cultur?; Biroul de Informare ?i Documentare al Consiliului Europei etc.

Un accent aparte se pune ?i pe activitatea interna?ional? a Academiei privind aprofundarea rela?iilor de colaborare cu misiunile diplomatice cu re?edin?? permanent? la Chi?in?u. A devenit de acum o tradi?ie ca ?efii misiunilor diplomatice sa-?i mp?rt??easc? experien?a n domeniul administra?iei publice, s? sus?in? prelegeri n fa?a audien?ilor, ascult?torilor la cursurile de perfec?ionare.

Consolidarea rela?iilor interna?ionale r?mne a fi un instrument important n realizarea sarcinilor de baz? ale Academiei.