Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC?

INVIT? REPREZENTAN?II MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRA?IEI PUBLICE, EXPER?I ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferin?a interna?ional? ?tiin?ifico-practic?

„TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desf??ur?rii                          Academia de Administrare Public?, mun. Chi?in?u,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participan?ilor                09.00 - 09.50

?edin?? în plen                              10.00 - 11.30

Pauz? de cafea                              11.30 - 12.00

?edin?e în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauz? de prânz                              13.30 - 14.30

?edin?e în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucr?rilor conferin?ei           16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere Numele, adresa ?i telefonul de contact al  responsabilului
Atelierul 1.
Modernizarea administra?iei publice în contextul integr?rii europene

Tincu Violeta,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.(+373)69189377

Atelierul 2. Probleme actuale ale ?tiin?ei politice ?i parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284838;

       (+373)069660289

Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept ?i modernizarea administra?iei publice

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 079402810

Atelierul 4. Tendin?e ale managementului public în contextul  cre?rii unui sistem administrativ bazat pe cunoa?tere

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5. Rolul e-Guvernarii în dezvoltarea durabil?.

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesional? a personaluluiteorie ?i practic?

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   

tel. (+373 22) 284200;

      (+373 22) 284509


Limbile de lucru ale conferin?ei: român?, rus?, englez?.

Înregistrarea participan?ilor: 900 – 950

Deschiderea conferin?ei – ora 1000, sala 301

V? invit?m s? participa?i la conferin??!

Cerin?e fa?? de materialele conferin?ei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2,3)

 Anexa 1. CERIN?E FA?? DE MATERIALELE CONFERIN?EI INTERNA?IONALE ?TIIN?IFICO-PRACTICE DIN 20 MAI 2016 „TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE” (TPAP-2016)

Anexa 2.TAXA DE PARTICIPARE ?I PUBLICAREA MATERIALELOR

Anexa 3. FI?A DE ÎNSCRIERE LA Conferin?a interna?ional? ?tiin?ifico-practic? „TEORIA ?I PRACTICA ADMINISTR?RII PUBLICE ” (TPAP-2016)


THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION

IS INVITING REPRESENTATIVES FROM THE ACADEMIC ENVIRONMENT, PUBLIC ADMINISTRATION AND EXPERTS FROM THIS AREA TO ATTEND

The International Scientific – Practical Conference

„THEORY AND PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION”

(TPPA-2016)

Friday, May 20, 2016

PROGRAM :

Venue                                                         The Academy of Public Administration, Chisinau,

                                                      100 Ialoveni street.

Registration                                    09.00 - 09.50

Plenary session                                          10.00 - 11.30

Coffee-break                                   11.30 - 12.00

Workshops                                     12.00 - 13.20

Lunch                                                      13.30 - 14.30

Workshops                                     14.30 - 16.00

Conference  totalization                                 16.00 - 16.30

WORKSHOPS

Workshops

Name, address and phone of the responsible person 

Workshop 1                          
Modernization of public administration in the context of European integration

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel.(+373)69189377

Workshop 2 Current issues of political science and European course of the Republic of Moldova

Rusu Rodica,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 721571;

             (+373) 69660289

Workshop 3 Theoretical and practical issues regarding the state law and public administration modernization

Goriuc Silvia, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373) 079402810

Workshop 4 Trends in public management in the context of creating a knowledge-based administrative system

Frunze Oleg,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel. (+373 22) 284847

Workshop 5 The role of e-Governance in sustainable development

Gherman Teodora

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Workshop 6 Professional development of staff: theory and practice

Ciutac Irina,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Phone: (+373 22) 284869;

(+373 22) 284509


Working languages of the conference: Romanian, Russian and English

Registration: 9.00 – 9.50

Opening: 10.00, aud. 301 

We invite you to attend the conference! 

Requirements for conference materials, fee, application form (Annex 1, 2, 3)

Annex 1. REQUIREMENTS FOR THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS ON  MAY 22, 2015 "Theory and Practice of Public Administration" (TPPA – 2015) 

Annex 2. PARTICIPATION FEE AND PUBLICATION OF THE MATERIALS

 Annex 3 APPLICATION FORM The international scientific – practical conference „Theory and practice of public administration” (TPPA-2016)


???????? ?????????? ??????????

??????????

?????????????? ?????????????, ??????????? ?????????? ?  ?????????? ?????????? ??????? ???????

20-?? ??? 2016 ?.

? ????????????? ??????-???????????? ???????????

«?????? ? ???????? ?????????? ??????????  (???? 2016)»

?????????:

????? ??????????: ???????? ?????????? ??????????  ??? ?????????? ?????????? ???????,  

?. ???????, ??. ???????, 100.

??????????? ??????????:      09.00 - 09.50

????????? ?????????:          10.00 - 11.30

??????? (???? ?????):          11.30 - 12.00

?????? ? ???????:                12.00 - 13.20

????????? ???????:            13.20 - 14.30

?????? ? ???????:                 14.30 - 16.00

?????????? ??????

?????? ???????????:            16.00 - 16.30

??????? ?????? ???????????:

C????? ???????, ???, ?????????? ??????? ?????????????? ????
?????? 1 ???????????? ?????????? ?????????? ? ????????? ??????????? ??????????

????? ???????,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???(+373)69189377

?????? 2 ?????????? ???????? ???????????? ???? ? ??????????? ???? ?????????? ???????

???? ??????,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???(+373 22) 721571;

       (+373) 69660289

?????? 3 ?????????-???????????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ? ???????????? ?????????? ??????????

????? ???????

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???(+373) 079402810

?????? 4 ????????? ?????????? ??????????? ? ????????? ???????? ???????????????? ??????? ?????????? ?? ???????

?????? ????

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???(+373 22) 284847

?????? 5 ??????????? ?-?????????? ?? ??????????? ????????????  ? ??????? ? ?????????? ? ???????? ?????????? ??????????

?????? ???????,

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

???(+373 22) 721188;

      (+373) 078884812

?????? 6 ???????????????? ???????? ?????????: ?????? ? ????????

????? ?????,

ddp@aap.gov.md

???(+373 22) 284869;

      (+373 22) 284509

??????? ????? ???????????: ?????????, ???????, ??????????

??????????? ??????????: 9.30 – 9.50

???????? ???????????: 10.00, ???. 301  

?????????? ??????? ??????? ? ???????????!

?????????? ? ??????????? ? ?????????????? ??????????, ??????????????? ?????? ? ????????? ??? ??????????? – ? ??????????? 1, 2, 3.

?????????? 1. ?????????? ? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ???????????

?????????? 2. ????????? ????????????? ?????????? ???????????

?????????? 3. ???????? ????????? ??????????? «?????? ? ???????? ?????????? ?????????? (????-2016)» 20.05.2016