Despre Academie

Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Proiecte de cercetare ?tiin?ific?

Proiecte institu?ionale

Proiecte interna?ionale

Pentru concursul proiectelor 2011, organizat de c?tre Academia de ?tiin?e a Moldovei, laboratoarele ?tiin?ifice din cadrul Centrului de cercet?ri teoretice ?i aplicative al Academiei de Administrare Public? au naintat urm?toarele proiecte:

Laboratorul ?tiin?ific nr.1 - Administra?ie public? central? ?i local?

Proiectul: MODERNIZAREA ADMINISTRA?IEI PUBLICE, DIN PERSPECTIVA EDIFIC?RII STATULUI DE DREPT ?I INTEGR?RII EUROPENE"


Laboratorul ?tiin?ific nr.2 - ?tiin?ele juridice n administra?ia public?.

Proiectul: DETERMINAREA MODALIT??ILOR DE PREVENIRE ?I COMBATERE A CORUP?IEI N SERVICIUL PUBLIC DIN REPUBLICA MOLDOVA"

Laboratorul ?tiin?ific nr.3 - Economie ?i management public.

Proiectul: EVALUAREA MANAGEMENTULUI PUBLIC N REPUBLICA MOLDOVA ?I DETERMINAREA FACTORILOR DE EFICIENTIZARE A ACESTUIA N CONTEXTUL INTEGR?RII EUROPENE"

Laboratorul ?tiin?ific nr. 4 - Interesul na?ional al Republicii Moldova.

Proiectul: REPUBLICA MOLDOVA N CONTEXTUL INTEGR?RII EUROPENE: OBIECTIVE ?I PRIORIT??I