Proiecte de cercetare ştiinţifică

Proiecte instituționale

 

Proiecte internaționale

 

Pentru concursul proiectelor 2011, organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, laboratoarele ştiinţifice din cadrul Centrului de cercetări teoretice şi aplicative al Academiei de Administrare Publică au înaintat următoarele proiecte:

 

Laboratorul ştiinţific nr.1 - Administraţie publică centrală şi locală

Proiectul: „MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, DIN PERSPECTIVA EDIFICĂRII STATULUI DE DREPT ŞI INTEGRĂRII EUROPENE"


Laboratorul ştiinţific nr.2 - Ştiinţele juridice în administraţia publică.

Proiectul: „DETERMINAREA MODALITĂŢILOR DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN SERVICIUL  PUBLIC DIN REPUBLICA MOLDOVA"

 

Laboratorul ştiinţific nr.3 - Economie şi management public.

Proiectul: EVALUAREA MANAGEMENTULUI PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI DETERMINAREA FACTORILOR DE EFICIENTIZARE A ACESTUIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE"

 

Laboratorul ştiinţific nr. 4 - Interesul naţional al Republicii Moldova.

Proiectul: „REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE: OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI