Membrii Senatului

COMPONENŢA SENATULUI

ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

 

1. BALAN Oleg

doctor habilitat, profesor universitar, Rector, preşedinte

2. DULSCHI Silvia

doctor, conferenţiar universitar interimar, şef Direcţie ştiinţă şi cooperare internaţională, secretar ştiinţific

Membrii:

3. GROZA  Andrei 

doctor, conferenţiar universitar; Prim-prorector

4. DELIU Tudor

deputat în Parlamentul Republicii Moldova

5. BODIU Victor

Secretar general al Guvernului Republicii Moldova

6. CANŢÎR Vlad

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova

7. STRECHII Maria

doctor, conferenţiar universitar, director Departament învăţămînt superior

8. ŢEPORDEI Aurelia

director Departament dezvoltare profesională

9. DULSCHI  Ion

doctor, conferenţiar universitar, şef interimar Catedră ştiinţe administrative

10. TOFAN Tatiana

doctor, conferenţiar universitar interimar, şef interimar Catedră economie şi management public

11. TĂRÎŢĂ Orest

doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

12. GORIUC Silvia

doctor, conferenţiar universitar, preşedintele Comitetului sindical al angajaţilor AAP

13. GHERMAN Teodora

doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră tehnologii informaţionale aplicate

14. GOREA Ana

doctor, conferenţiar universitar, Catedra ştiinţe politice şi relaţii internaţionale

15. TIPA Ion

doctor, conferenţiar universitar, Catedra ştiinţe juridice

16. FRUNZE Oleg

doctor, lector superior universitar, Catedra economie şi management public

17. ANDRIEVSCHI Ludmila

şef Direcţie managementul personalului și relaţii publice

18. LEANCĂ Tudor

şef Direcţie generală logistică

19. SOBEŢCHI-CAMERZAN Rodica

şef Bibliotecă

20. SAVCA Tatiana

lector superior universitar, Catedra ştiinţe administrative

21. ŢAP Iurie

doctorand, an. II, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

22. PERCEMLÎ Alexei

masterand, an. I, specializarea Teoria şi practica administraţiei publice