Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character

În Academie se acord? o aten?ie deosebit? cercet?rilor în cadrul proiectelor na?ionale ?i interna?ionale. În ultimii 5 ani de activitate (2009-2014), în cadrul institu?iei  noastre s-au desf??urat ?i finalizat  6  proiecte de cerecetare, din care 2 câstigate prin competitie (institu?ionale) ?i alte patru programe interna?ionale de cooperare interuniversitara realizate ?i finan?ate în parteneriat cu universit??i ?i institu?ii prestigioase din Polonia, Turcia, România, Georgia, Ucraina.

În AAP a fost ini?iat? platforma de comunicare, schimb de experien?? ?i dezvoltarea proiectelor comune prin crearea ”Uniunii Interna?ionale a Universit??ilor din Europa de Est”, în parteneriat cu Universitatea Catolic? din Lublin, Polonia (www.kul.pl).

Au fost ini?iate parteneriate în cadrul programului ERASMUS+ cu Universit??i din Turcia, Cehia, Bulgaria, România, Letonia, Georgia, Ucraina, în cadrul c?rora  vor avea loc schimb de studen?i ?i cadre didactice.

În anul 2014, s-a instituit parteneriat cu ?coala de Administrare Public? din Var?ovia, Polonia în cadrul edi?iei „Suportul Polonez 2015”- ("Polska pomoc rozwojowa 2015") referitor la "Planul de cooperare pentru dezvoltarea polonez?" ?i "Programul  multi-anual  de cooperare pentru dezvoltarea polonez? 2012-2015".