Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Prorectorul Academiei

Aurel SMBOTEANU

doctor n ?tiin?e politice,
conferen?iar universitar


Referin?e de contact:

Tel. + (37322) 28 48 52
Fax: + (37322) 72 38 63
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

C U R R I C U L U MV I T A E

Data ?i anul na?terii: 26 ianuarie 1949

Cet??enia: Republica Moldova

Studii:

  • Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de istorie (1967-1972)
  • ?coala Superioar? de Politologie din Sankt-Petersburg (1986 - 1988)
  • Doctoratul Academiei de Administrare Public? (1995-1999)

Instruire continu?: Stagieri profesionale n SUA, Portugalia, Belgia, Olanda, Suedia, Letonia, Romnia, Rusia, Ucraina

Activitate profesional?:

2015/01 - prezent Prorector al Academiei de Administrare Public?
2007/01-2015/01 ?ef catedr? ?tiin?e Administrative, director al departamentului ?tiin?e Politice ?i Administrative al Universit??ii de Stat din Moldova
2005/09 - 2006/12 Conferen?iar universitar la catedra ?tiin?e Administrative a U.S.M.
2004/08 - 2005/08 Conferen?iar universitar la catedra Administra?ia de Stat ?i Municipal? a Academiei de Administrare Public?
1994/11 - 2004/08 ?ef al Direc?iei instruire ?i perfec?ionare continu? a personalului, prorector la Academia de Administrare Public?
1991/09 - 1994/11 Director al ?colii medii na?ionale nr. 62 din municipiul Chi?in?u, Moldova
1974/08 - 1991/08 Func?ii de r?spundere n organele raionale (Ungheni) ?i centrale ale administra?iei publice din Moldova
1972/08 - 1974/08 Profesor de istorie n ?coala medie Petre?ti raionul Ungheni, Moldova

Activitate ?tiin?ific?: Autor a peste cincizeci de lucr?ri ?tiin?ifice n domeniul administra?iei publice, inclusiv trei manuale, dou? monografii, culegeri de studii, ghidurimetodice, standarde educa?ionale pentru speciali?tii din administra?ia public?