Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Acorduri

 

 • Acord de Colaborare cu Academia Na?ional? de Administrare Public? pe lîng? Pre?edintele Ucrainei (Pre?edinte – Iurii KOVBASIUC, 2013);
 • Protocol de Cooperare cu Universitatea Aydin din Istanbul, Turcia (Rector – Yadigar IZMIRLI, 23.10.2013);
 • Protocol de Colaborare cu Universitatea Karabuk din Turcia (Rector – Burhanettin UYSAL, 24.10.2013);
 • Acord Cadru de Cooperare ?i Parteneriat cu SC DAL CONSULTING SRL, România (Manager General – Angelica MANEA, 17.10.2013);

 • Protocol de Colaborare cu Universitatea “Andrei ?aguna” din Constan?a, România; (Pre?edinte – Aurel PAPARI, 13.09.2013);

 • Memorandum de În?elegere cu Universitatea Interna?ional? a M?rii Negre din Tbilisi, Georgia; (Cancelar – Resul DIKMEN, 13.09.2013);

 • Acord de Cooperare cu Ministerul Administra?iei ?i Internelor, România (2012);
 • Memorandum de În?elegere cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor, Agen?ia de Cooperare Interna?ional? a Germaniei (2012)
 • Memorandum de colaborare cu Ministerul Mediului (2012)
 • Acord de Cooperare cu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, România (2011);
 • Acord de Colaborare cu ?coala de Administrare Public? din Szczecin, Polonia (2011);
 • Conven?ia de cooperare cu Alian?a Francez? (2011);
 • Acord de Colaborare cu Oficiul Fondului ONU pentru Popula?ie (2010);
 • Acord de Colaborare cu Institute for Housing and Urban Development Studies România (2010);
 • Declara?ie de inten?ie cu Universitatea Mihail Kogalinceanu, Ia?i, România (2010);
 • Protocol de Parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra?ia Public? Local? Ia?i Nord-Est, România (2010);
 • Plan comun de Activitate cu Institutul Regional de Administrare Public? din Odesa, Ucraina (2010);
 • Acord de colaborare cu Institutul Regional de Administrare Public? din Odesa, Ucraina (2008);
 • Acord de cooperare cu ?coala Leton? de Administrare Public?, Riga, Letonia (2007);
 • Plan Comun de Activitate cu Academia de Administrare Public? pe lîng? Pre?edintele Republicii Belarus (2007);
 • Acord de Parteneriat cu Agen?ia Universitar? a Francofoniei ?i Universitatea din Grenoble, Universitatea din Liege, ENAP Montreal, Institutul de Administrare Public? ?i Integrare European? din Sofia, Institutul de Administra?ie din Bucure?ti (2007);
 • Acord de cooperare cu Institutul de Administrare Public? din Republica Lituania (2006);
 • Protocol de colaborare cu Institutul Na?ional de Administra?ie, Bucure?ti, România (2005);
 • Acord de colaborare cu Institutul de Cercet?ri Social-Politice pe lîng? Administra?ia Pre?edintelui Republicii Belarus (2004);
 • Acord de colaborare cu Academia de Administrare pe lîng? Pre?edintele Republicii Belarus (2004);
 • Acord de colaborare cu Universitatea Adam Mickiwicz, Poznan, Polonia (2004);
 • Acord de colaborare cultural? cu Universitatea Liber? European? din Italia (2003);
 • Acord cu ARA Formazione (Agen?ia european? de formare ?i cercetare din Italia) (2002);
 • Acord de colaborare cu Institutul Regional de Administrare Public? din Odesa al AAP a Ucrainei pe lîng? pre?edintele Ucrainei (2002);
 • Conven?ia de cooperare cu Institutul Na?ional de Administrare din Portugalia (1997).