Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Senat

Senatul este organul suprem de conducere al Academiei ?i se alege n modul stabilit pe un termen de cinci ani.

(din Statutul Academiei de Administrare Public?, aprobat prin Hot?rrea Guvernului Republicii Moldova, nr. 225 din 26.03.2014 (Monitorul Oficial al Republici Moldova nr. 78-79, din 01.04.2014)