Eroare
 • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Rectorul Academiei

 

dl Oleg BALAN

doctor habilitat în drept,

profesor universitar.

 

 


 

Referin?e de contact:

Tel. + (37322) 72 38 30
Fax: + (37322) 72 38 63
e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Curriculum Vitae 

 

Data ?i locul na?terii:

27 noiembrie 1969, s. Cîrpesti, r. Cantemir, Republica Moldova.

 

Studii:

 • 2007-2009 - Postdoctoratul la Academia de ?tiin?e a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat ?i Drept, doctor habilitat în drept;
 • 2004 - Institutul Interna?ional de Drept Umanitar din San-Remo, Italia;
 • 1999 - Institutul de Politici Constitu?ionale ?i Legislative din Budapesta, Ungaria;
 • 1995 - 1998 - Doctoratul la Universitatea "Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca, România, doctor în drept interna?ional;
 • 1990 - 1994 - Facultatea de drept la Academia de Poli?ie "Alexandru I. Cuza" din Bucure?ti, România, licen?iat în drept.

Cursuri de specialitate ?i documentare:

 • Stagiune. Func?ionarii publici în contextul integr?rii europene. Vilnius, 15 - 22 octombrie 2006;
 • Seminar interna?ional „Probleme actuale ale Dreptului Interna?ional Umanitar", 1 - 3 decembrie 2006, Yalta, Ucraina;
 • Stagiune. «??? ?????????. ???????????? ???????? ??? ??????? ???????». "Fundacja Solidarnosci Polsko-Czesko-Slowackiej", Warsovia, Polonia, noiembrie 2004;
 • Stagiune. Curs de Drept Interna?ional Umanitar pentru func?ionarii publici ?i cercurile academice. Moscova, CICR, septembrie 2002;
 • Seminar republican „Managementul institu?iilor de înv???mânt superior", Chi?in?u, Ambasada SUA ?i USM, decembrie 2001;
 • Seminar interna?ional „Organizarea poli?iei ?i etica poli?ieneasc?", Chi?in?u, Consiliul Europei, decembrie 2001;
 • Stagiune. Metodologia pred?rii cursului „Drept Interna?ional Umanitar ?i Drepturile Omului". Moscova, CICR, septembrie 2001;
 • Seminar executiv „Opera?iunile de men?inere a p?cii ?i acordurile privind Statutul For?elor", Chi?in?u, Ambasada SUA ?i Institutul American de Studii Juridice Interna?ionale, mai 2000;
 • Stagiune. „Propagarea cuno?tin?elor privitor la Curtea Penal? Interna?ional? în ??rile Europei de Est". Chi?in?u, Ambasada RF Germane, iulie 2000.

 

Activitate profesional?:

 • Din mai 2014 - Rector al Academiei de Administrare Public?;
 • Februarie 2015 - ianuarie 2016 - Ministru al Afacerilor Interne;
 • Decembrie 2014 - februarie 2015 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 • August 2013 - mai 2014 - Prim-prorector al Academiei de Administrare Public?;
 • 2010 - august 2013 - Vicerector al Academiei de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii  Moldova;
 • 2003 - 2010 - Director Departament Administrare Public? din cadrul Academiei de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Moldova;
 • 2003, ianuarie-august - ?ef Catedr? Drept Public, Universitatea de Criminologie;
 • 1994 - 2002 - Academia "?tefan cel Mare" a MAI. Lector, lector superior, conferen?iar universitar, ?ef-adjunct catedr?, ?ef catedr?, decan al facult??ii de drept, director al Liceului militar al MAI.

 

Activitate ?tiintific?:

Autor ?i coautor a 84 lucr?ri, studii ?i comunic?ri ?tiintifice de specialitate, inclusiv manualele „Drept interna?ional public" (dou? volume), „Drept interna?ional umanitar", „Drept comunitar", „Drept interna?ional public" (edi?ia a doua), „Drept interna?ional public" (edi?ia a treia), monografiile: „Terorismul - crima interna?ional?", „Terorism ?i antiterorism" ?i „Protec?ia drepturilor omului în conflictele armate". Dic?ionarul de drept interna?ional umanitar.

 

Alte activit??i:

 • Membru al Colegiului de Calificare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Membru al Consiliului de redac?ie a revistei metodico-?tiintific? a Academiei de Administrare Public? de pe lâng? Pre?edintele Republicii Moldova „Administrarea Publica";
 • Membru al Consiliului de redac?ie a revistei ?tiin?ifico-teoretic? ?i informa?ional-practic? a IISD a ASM „Revista moldoveneasc? de drept interna?ional ?i rela?ii interna?ionale";
 • Membru al Consiliului de redac?ie a revistei ?tiin?ifice «?????????? ?????? ?????????????? ?????»;
 • Membru al Seminarului de profil pentru sus?inerea tezelor de doctor în drept interna?ional din cadrul Universit??ii de Stat din Moldova.