Eroare
  • XML Parsing Error at 1:2925. Error 9: Invalid character
Membrii Senatului

COMPONEN?A SENATULUI

ACADEMIEI DE ADMINISTRARE PUBLIC?

 

1. BALAN Oleg

doctor habilitat, profesor universitar, Rector, pre?edinte

2. DULSCHI Silvia

doctor, conferen?iar universitar interimar, ?ef Direc?ie ?tiin?? ?i cooperare interna?ional?, secretar ?tiin?ific

Membrii:

3. GROZA  Andrei 

doctor, conferen?iar universitar; Prim-prorector

4. DELIU Tudor

deputat în Parlamentul Republicii Moldova

5. BODIU Victor

Secretar general al Guvernului Republicii Moldova

6. CAN?ÎR Vlad

Pre?edintele Federa?iei Sindicatelor Angaja?ilor din Serviciile Publice din Republica Moldova

7. STRECHII Maria

doctor, conferen?iar universitar, director Departament înv???mînt superior

8. ?EPORDEI Aurelia

director Departament dezvoltare profesional?

9. DULSCHI  Ion

doctor, conferen?iar universitar, ?ef interimar Catedr? ?tiin?e administrative

10. TOFAN Tatiana

doctor, conferen?iar universitar interimar, ?ef interimar Catedr? economie ?i management public

11. T?RÎ?? Orest

doctor, conferen?iar universitar, ?ef Catedr? ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale

12. GORIUC Silvia

doctor, conferen?iar universitar, pre?edintele Comitetului sindical al angaja?ilor AAP

13. GHERMAN Teodora

doctor, conferen?iar universitar, ?ef Catedr? tehnologii informa?ionale aplicate

14. GOREA Ana

doctor, conferen?iar universitar, Catedra ?tiin?e politice ?i rela?ii interna?ionale

15. TIPA Ion

doctor, conferen?iar universitar, Catedra ?tiin?e juridice

16. FRUNZE Oleg

doctor, lector superior universitar, Catedra economie ?i management public

17. ANDRIEVSCHI Ludmila

?ef Direc?ie managementul personalului ?i rela?ii publice

18. LEANC? Tudor

?ef Direc?ie general? logistic?

19. SOBE?CHI-CAMERZAN Rodica

?ef Bibliotec?

20. SAVCA Tatiana

lector superior universitar, Catedra ?tiin?e administrative

21. ?AP Iurie

doctorand, an. II, deputat în Parlamentul Republicii Moldova

22. PERCEMLÎ Alexei

masterand, an. I, specializarea Teoria ?i practica administra?iei publice