Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Teoria şi practica administrării publice (TPAP – 2013)”, 20 mai 2013

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională

„Teoria şi practica administrării  publice (TPAP – 2013)”

Întrunirea personalului din mediul academic şi cel din sectorul practic la forul  internaţional „Teoria şi practica administrării  publice”, ediţia anului 2013, organizat şi realizat în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, la 20 mai 2013,  a avut ca obiectiv principal analiza celor mai stringente probleme de reformare a administraţiei publice, mecanismul de implementare a actelor legislative noi din domeniu,sintetizarea ideilor novatoare şi ale practicilor pozitive în administraţia publică.

Conferinţa a întrunit profesori-cercetători, masteranzi şi doctoranzi din cadrul Academiei de Administrare Publică, savanţi notorii din republică, reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesori-cercetători din instituţiile de învăţămînt universitar din republică, precum şi savanţi de prestigiu, din străinătate.

Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în două etape: şedinţa plenară şi lucrul în ateliere. In cadrul şedinţelor în plen şi a atelierelor tematice, au fost prezentate peste 130  de referate şi comunicări ştiinţifice, fiind abordată o gamă largă de probleme vizînd diverse aspecte ale activităţii administraţiei publice.

Examinarea tematicii propuse, a demonstrat actualitatea problemelor abordate, participanţii Conferinţei pledînd în mesajele lor pentru modernizarea şi eficientizarea continuă a administrării publice, demonstrînd cele mai moderne metode de utilizare a capacităţilor administrative.

Rezoluția Conferinței


ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

DE PE LÎNGĂ PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

la 20 mai 2013

organizează conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională

„Teoria şi practica administrării publice (TPAP 2013)”

Comitetul organizatoric invită reprezentanţii mediului academic, administraţiei publice centrale şi locale, a experţilor din domeniu pentru a participa în lucrările următoarelor ateliere:
 

Ateliere

Numele, adresa şi telefonul de contact a responsabilului

Atelierul 1.

Modernizarea administraţiei publice în contextul consolidării statului de drept

Tincu Violeta, tivioleta@mail.ru

tel. (+373) 69189377

Atelierul 2.

Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodicarusu_rodika@mail.ru,
orestetarita@yahoo.com

tel. (+373 22) 721571; (+373) 69660289

Atelierul 3.

Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept si modernizarea administraţiei publice

Crăciun Anacraciunana88@gmail.com

tel.  (+373) 068824801

Atelierul 4.

Tendințe ale managementului public în contextul creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Butnaru Veronica11iarna@mail.ru

tel. (+373 22) 284847

Atelierul 5.

Impactul E-Guvernării în asigurareatransparenţei şi accesului la informaţie în procesul de administrare publică

Nagîţ Victoria, conferinta.aap2013@gmail.com

tel.  (+373) 69615008

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personaluluiteorie şi practică

 

Țepordei Aurelia, ddp@aap.gov.md

tel. (+373 22) 284869; (+373 22) 284509

Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 900 - 950.

Deschiderea conferinţeiora 1000, sala 301.

invităm participaţi la conferinţă!

Cerinţe faţă de materialele conferinţei (anexa 1), formular de înscriere (anexa 2).


Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.