Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE (TPAP - 2016)”, 20 mai 2016

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

INVITĂ REPREZENTANŢII MEDIULUI ACADEMIC, AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, EXPERŢI ÎN DOMENIU, PENTRU A PARTICIPA LA

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

„TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE

(TPAP - 2016)”

Vineri,  20  mai  2016

PROGRAM :

Locul desfăşurării                          Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău,

                                                      str. Ialoveni, 100

Înregistrarea participanţilor                09.00 - 09.50

Şedinţă în plen                              10.00 - 11.30

Pauză de cafea                              11.30 - 12.00

Şedinţe în ateliere                           12.00 - 13.20

Pauză de prânz                              13.30 - 14.30

Şedinţe în ateliere                           14.30 - 16.00

Totalizarea lucrărilor conferinţei           16.00 - 16.30

ATELIERE DE LUCRU

Ateliere Numele, adresa şi telefonul de contact al  responsabilului
Atelierul 1. Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene

Tincu Violeta,

tivioleta@mail.ru

tel.(+373)69189377

Atelierul 2. Probleme actuale ale ştiinţei politice şi parcursul european al Republicii Moldova

Rusu Rodica,

rusu_rodika@mail.ru

tel. (+373 22) 284838;

       (+373)069660289

Atelierul 3. Aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de drept şi modernizarea administraţiei publice

Mîța Ana,

anisoara91@mail.ru

tel.  (+373) 068199087

Atelierul 4. Tendințe ale managementului public în contextul  creării unui sistem administrativ bazat pe cunoaștere

Frunze Oleg,

frunze_oleg@yahoo.com

tel(+373 22) 284847

Atelierul 5. Rolul e-Guvernarii în dezvoltarea durabilă.

Gherman Teodora

gherman.teodora@gmail.com

tel.  (+373 22) 721188;

       (+373) 078884812

Atelierul 6.

Dezvoltarea profesională a personaluluiteorie şi practică

 

Mitrofan Carolina,

carolina_mitrofan@mail.ru 

tel. (+373 22) 284200;

      (+373) 78884809


Limbile de lucru ale conferinţei: română, rusă, engleză.

Înregistrarea participanţilor: 900 – 950

Deschiderea conferinţeiora 1000, sala 301

invităm participaţi la conferinţă!

 

Cerinţe faţă de materialele conferinţei, taxa de participare, formular de înscriere (anexele 1, 2,3)

 Anexa 1. CERINŢE FAŢĂ DE MATERIALELE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE ŞTIINŢIFICO-PRACTICE DIN 20 MAI 2016 „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE” (TPAP-2016)

Anexa 2.TAXA DE PARTICIPARE ŞI PUBLICAREA MATERIALELOR

Anexa 3. FIŞA DE ÎNSCRIERE LA Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „TEORIA ŞI PRACTICA ADMINISTRĂRII PUBLICE ” (TPAP-2016)


АКАДЕМИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АКДЕМИЧЕСКОГО, ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА И  ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

20-го мая 2016 г.

В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  (ТППУ 2016)»

 

ПРОГРАММА:

Место проведения: Академия публичного управления  при Президенте Республики Молдова,  

г. Кишинёв, ул. Яловень, 100.

Регистрация участников:      09.00 - 09.50

Пленарное заседание:          10.00 - 11.30

Перерыв (кофе брейк):          11.30 - 12.00

Работа в секциях:                12.00 - 13.20

Обеденный перерыв:            13.20 - 14.30

Работа в секциях:                 14.30 - 16.00

Подведение итогов

работы конференции:            16.00 - 16.30

РАБОЧИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

CЕКЦИЯ Фамилия, имя, контактный телефон ответственного лица
Секция 1 Модернизация публичного управления в контексте европейской интеграции

Тинку Виолета,

tivioleta@mail.ru

тел(+373)69189377

Секция 2 Актуальные проблемы политических наук и европейский путь Республики Молдова

Русу Родика,

rusu_rodika@mail.ru

тел(+373 22) 721571;

       (+373) 69660289

Секция 3 Теоретико-практические аспекты построения правового государства и модернизации публичного управления

Мыца Ана,

anisoara91@mail.ru

тел.  (+373) 068199087

Секция 4 Тенденции публичного менеджмента в контексте создания административной системы основанной на знаниях

Фрунзе Олег

frunze_oleg@yahoo.com

тел(+373 22) 284847

Секция 5 Воздействие Е-управления на обеспечение прозрачности  и доступа к информации в процессе публичного управления

Герман Теодора,

gherman.teodora@gmail.com

тел(+373 22) 721188;

      (+373) 078884812

Секция 6 Профессиональное развитие персонала: теория и практика

Митрофан Каролина,

carolina_mitrofan@mail.ru 

тел. (+373 22) 284200;

      (+373) 78884809

Рабочие языки конференции: румынский, русский, английский

Регистрация участников: 9.30 – 9.50

Открытие конференции: 10.00, ауд. 301  

Приглашаем принять участие в конференции!

Информация о требованиях к представляемым материалам, организационном взносе и формуляре для регистрации – в приложениях 1, 2, 3.

Приложение 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение 2. ПЛАТЁЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Приложение 3. ФОРМУЛЯР УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТППУ-2016)» 20.05.2016


Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.