Cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice. Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I și II se va desfăşura în perioada 23 -27 aprilie 2018, în blocul C, etajul I, sala 3.

Cursul de dezvoltare profesională „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale se va desfăşura în perioada 23 – 25 aprilie 2018, în blocul C, etajul I, sala 5.

Cursul de dezvoltare profesională „Etica și integritatea funcționarului public” pentru funcționari publici de conducere/execuție din cadrul autorităților publice centrale se va desfăşura în perioada 18 – 20 aprilie 2018, blocul C, etajul I, sala 5.

Cursul de dezvoltare profesională „Managementul proprietății publice” pentru ingineri cadastrali din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și II se va desfăşura în perioada 19-20 aprilie 2018, în blocul C, etajul II, sala 201.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.