Cursul de dezvoltare profesională „Achiziții publice” pentru funcţionarii publici de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale se va desfăşura în perioada 22-24 aprilie 2019, în blocul C, etajul I, sala 2.

Cursul de dezvoltare profesională „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie cu atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea actelor normative din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale se va desfăşura în perioada 22 – 24 aprilie 2019, în blocul C, etajul II, sala 201.

Cursul de formare a formatorilor „Managementul activităților de instruire” pentru funcționari publici din cadrul autorităților publice din UTA Găgăuzia se va desfăşura în perioada 18 aprilie – 25 mai 2019, în blocul C, etajul I, sala 3.

Cursul de dezvoltare profesională „Managementul proprietății publice” pentru specialiști pentru reglementarea regimului funciar din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I și II se va desfăşura în perioada 18 - 19 aprilie, în blocul C, etajul II, sala 201.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.