Cursul de dezvoltare profesională „Prestarea serviciilor publice” pentru personalul cu funcţii de conducere/execuţie din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se va desfăşura în perioada 27 februarie – 01 martie 2018, în blocul C, etajul I, sala 2.

Cursul de dezvoltare profesională „Managementul resurselor umane în autoritățile emitente ale actelor permisive” pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale se va desfăşura în perioada 27-28 februarie 2018, în blocul C, etajul I, sala 3.

A N U N Ţ

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Managementul și elaborarea proiectelor” cu durata de 40 de ore academice.

Perioada de desfăşurare: 19-23 martie 2018.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere/execuție din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

A N U N Ţ

Academia de Administrare Publică anunţă înscrierea la cursul de dezvoltare profesională „Management și leadership” cu durata de 130 de ore academice.

Perioada de desfăşurare: 12 martie – 06 aprilie 2018.

Cursul este destinat personalului cu funcții de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.

Portaluri guvernamentale

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.